10 punkter för ett attraktivare läraryrke

Det är inte längre facklig skrämselpropaganda. Lärarbristen håller på att knäcka den svenska skolan!

Elever får nya lärare flera gånger under terminen. Legitimerade lärare måste lägga tid och ork de inte har på att hjälpa och sätta betyg åt vikarierande tjugoåringar. Rektorer tvingas ägna semestern åt att rekrytering. Lärare som gillar att byta jobb kan få upp lönen med 10 000 medan de lärare som troget stannar hos sin huvudman stannar i löneutveckling. Panikartade statliga försök till ingrepp i lönebildningen har skapat dålig stämning och ökad psykisk ohälsa ute på skolorna. Lärare söker sig bort från yrket samtidigt som platser gapar tomma på lärarhögskolorna.

Nej. Vi överdriver inte. Det är såhär det ser ut.