Månad: februari 2017

Varför blir vi sjuka av jobbet?

Okej, du eller någon du känner har gått hem från jobbet och inte kommit tillbaka på ett tag. Varför då? Borde ni har skrivit bättre att-göra-listor och mediterat mera? Det vet inte jag. Däremot vet jag att om ni jobbar i välfärden, så har era arbeten under de senaste 30 åren långsamt blivit mer och mer sjukdomsframkallande.

Varför fungerar inte New Public Management – Den långa förklaringen

Det här inlägget kommer att handla om New Public Managementstyrning och om hur den modell för styrning som idag är allenarådande i svensk välfärd faktiskt kan förklara väldigt mycket av det som inte fungerar i välfärdens olika verksamhetsområden. De flesta exempel jag lyfter kommer att vara skolrelaterade, men min upplevelse är att styrningen ser mycket […]

Sjuka lärare och sämre skolresultat – Produktionsökningen som uteblev

Vad kommer det sig egentligen att lärare upplever att de hela tiden får mer och mer att göra? Är det bara gnäll eller har det skett en ökning av lärares arbetsuppgifter som kan förklara mångas känsla av att hela tiden behöva springa lite fortare i korridorerna? Jag tänkte i det här inlägget resonera lite om […]

Försäkringskassan goes Judas Priest

Sedan 2016 har Försäkringskassan allt oftare nekat sjukpenning, eller dragit in en pågående sjukpenning, för personer vars läkare anser att de bör vara sjukskrivna. Det här har, än så länge, bland annat betytt att: personer med utmattning tar tjänstledigt istället för att få sjukpenning, det vill säga de betalar sin egen sjukskrivning. Som Malin, som jobbar på gruppboende. läkarnas […]

Rulla till toppen