Upp till bevis i Uppsalas utbildningsnämnd

Måndag den 21 maj träffas Uppsala kommuns utbildningsnämnd för att diskutera angelägna saker för Uppsalas förskolor och skolor. En av punkterna på dagordningen är extra intressant för alla oss som tycker att arbetsmiljön för lärare och lärares arbetsbelastning är viktigt. Som ett resultat av ett nämndinitiativ från Liberalerna kommer nämligen utbildningsdirektören att berätta om det nya lönekritieriet ”mer undervisningstid”.

Vi på tankesmedjan Balans gillar inte det här lönekriteriet och vi har vigt hela maj månad åt att förklara varför. Klickar du här kan du se de filmer och inlägg vi publicerat hittills. Liberalerna gillar inte heller det här lönekriteriet och det är därför de lyft ärendet i nämnden. I det här inlägget ska vi reda ut de turerna kring lönekriteriet och hur Uppsalas politiker faktiskt kan ta bort det på dagens nämndmöte.

Kommunstyrelsen i Uppsala har bestämt att lärares löner ska öka mer än andra gruppers löner. Det är lärarbrist och politikerna tror att det behövs höjda lärarlöner för att kunna rekrytera behöriga lärare. Gott så. Tyvärr har kommunstyrelsen inte tänkt sig att detta ska kosta något. Lärares löner ska öka men det ska vara gratis för Uppsala kommun. Ett annat ord för gratis är att ”lönemålet ska tas inom nämndernas ramar”. Dvs högre lön men inte mer pengar

Fast egentligen ska inte ens lärares löner öka mer än andras löner gratis. De ska öka mer än andras löner samtidigt som skolan blir billigare. 2018 ska skolan i Uppsala bli 1,6 % billigare och 2019 föreslås skolan bli 2,65 % billigare.

Nåväl. Efter att kommunstyrelsen tagit beslut om att lärares löner ska öka mer än andras löner, fast ändå bli billigare, skickades arbetsordern till Utbildningsnämnden i Uppsala att se till att detta blir gjort. Politikerna i Utbildningsnämnden bestämmer inte vika lönekriterier som ska gälla. Det gör Utbildningsförvaltningen. Så Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att lösa det det problemet med att lärares löner ska öka samtidigt som skolan blir billigare. I en artikel i Uppsala Nya Tidning i december 2016 anade Lärarförbundet i Uppsala ugglor i mossen. Då fanns ännu inte något förslag om mer undervisningstid som lönekriterium men om det inte finns täckning i budget finns överhängande risk att lärarna får arbeta in sina egna löneökningar.

Mycket riktigt. Precis där är vi idag. När Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att höja lärares löner men göra skolan billigare löste de den lilla målkonflikten genom att belöna lärare som tar på sig mer undervisningstid med mer i lön. Men rimligen inte så mycket mer i lön som undervisningstiden är värd. Då blir det ju ingen besparing.

Än så länge har inte politikerna i Utbildningsnämnden haft något med frågan att göra. Det är tjänstemän som tagit fram de nya lönekriterierna. Men tack vare Liberalernas nämndinitiativ kommer alltså Utbildningsnämnden att ta upp frågan på sitt möte idag.

Förvaltningen har skrivit ett underlag som ni hittar här.  Vad kan politikerna i Uppsalas Utbildningsnämnd göra om de inte vill att det här lönekriteriet ska vara kvar? Ganska enkelt. Begära ordet och yrka på att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram nya lönekriterier där ”mer undervisning” inte finns med. Ordföranden kommer då att hålla omröstning om frågan och ifall det finns majoritet för att ta fram nya lönekriterier kommer det beslutet att tas.

Det sitter 15 politiker i Uppsalas utbildningsnämnd. Det behövs således 8 röster för att få majoritet. Liberalerna och Vänsterpartiet har gjort klart att de inte gillar kriteriet. Där har vi två säkra röster. KD har ett mandat i nämnden och sagt att de är tveksamma. Det ska bli spännande att se hur övriga ledamöter ser på saken när nu Uppsalas utbildningspolitiker har chans att ta politiskt ansvar för något som faktiskt blivit riktigt galet.

Lästips

Balans specialgranskar Uppsala

Sparkrav leder till mer undervisning för gymnasielärare i Uppsala

Managementkonsulter – Välfärdens nya makthavare

Employer branding – Det är utsidan som räknas