35 miljoner extra till grundskolan i Västerås, säger politikerna. Fel, säger vi!

Runt om i landet presenterar nytillträdda politiska styren sina budgetförslag för 2019. Många politiker har gått till val på att satsa på skolan och det är nu upp till bevis för de som fått väljarnas förtroende att styra den kommande fyraårsperioden. I Västerås kom till slut Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om att styra kommunen ihop och det var glada miner när den första gemensamma budgeten presenterades. Grundskolan prioriteras i budget och tillförs 35 miljoner. Helt enligt partiernas vallöften innan valet.

Sveriges radios rapportering från budgetpresentationen lämnar en del att önska. Var kommer de här pengarna ifrån? Ni som läst några av våra tidigare kommungranskningar vet att det sällan är nya pengar som skapar ”satsningarna”. Istället har politiker använt sig av olika knep för att få det att se ut som att de satsar. Låt oss ta en titt på hur det ligger till med den här nya majoritetens pengar. Här är en länk till deras gemensamma årsplan för 2019.

Grundskolesatsningen har en framträdande roll i budgeten. Pengarna ska bidra till att elevernas kunskapsresultat höjs och politikerna påstår att minskad administration ska finansiera satsningen.

Det här var intressant. Vi hittar ett tidigare beslut i kommunstyrelsens protokoll där stadsledningskontoret ges i uppdrag att se till att de olika förvaltningarna sparar fem procent på administrativa kostnader under 2019. Detta ska ske med bibehållen kvalitet och utan att att chefer istället får mer administration på sitt bord. ”Ökad effektivitet” ska fixa det här. Även efter att ha läst de närmare instruktioner kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret är det oklart hur det här ska gå till. Trolleri? Klart är endast att budgeten för administration blir fem procent lägre 2019.

De administrativa besparingarna återkommer lite längre ner i budget men läs den sista raden i utdraget nedan extra noggrant. ”Därutöver läggs ett generellt rationaliseringskrav på våra nämnder på 1 procent”. Om det här är den första gången ni utsätts för kommunal budget blir ni kanske lite konfunderade här. Vad är ett rationaliseringskrav? Jo, se det är detsamma som besparingskrav men lite finare uttryckt. Samtliga nämnder ska alltså spara en procent under 2019.

En lustig sak är att när stadsledningskontoret i Västerås så sent som i juni tog fram förutsättningar för årsplan 2019 fanns inget rationaliseringskrav. Plötsligt har majoritetspolitikerna själva bestämt att den här besparingen ska göras. Som vi nu ska se skapas nämligen mycket pengar att satsa om man gör så. Vi är nämligen framme vid det intressantaste i budgeten. Nämndernas nya budgetramar. I den här tabellen kan man se vilka som får mer pengar 2019 och varifrån de pengarna tas.

Först en liten beskrivning av kolumnerna ovan. ”Årsplan” är hur mycket de olika nämnderna har att göra av med under 2018. ”Pris/lön” är hur mycket mer nämnderna får under 2019 för att betala löneökningar och inflation. ”Demografi, tidigare beslut mm” är hur mycket mer pengar nämnderna får som en konsekvens av ökad befolkning (fler elever osv) under 2019. ”Satsningar Utveckling Västerås” är den nya majoritetens satsningar. ”Adm besparing” är den där magin som utan att det minskar kvaliteten ska spara fem procent på administration. ”Rationalisering” är besparingskrav. ”Budgetram 2019” är hur mycket nämnderna har att göra av med 2019. ”Ökning” är hur mycket mer nämnderna har att göra av med 2019 jämfört 2018.

Om vi först tittar till grundskolenämnden ser vi att pris och lön ökar med 38,8 miljoner. Massor med pengar och den nya majoriteten påstår att det här är full löne- och priskompensation. Nämnderna får i snitt 1,9 % mer under 2019 för att kompensera för ökade kostnader. En större andel av grundskolenämndens budget går till löner än snittet i kommunen så grundskolans kompensation blir 2,16 % nästa år.

Men är det verkligen full kompensation? Nej. Som vi alltid berättar i våra budgetgranskningar räknar SKL ut ett indextal för hur mycket kommunernas kostnader väntas att öka nästa år. För 2019 är den siffran 2,9 %. Allt under 2,9 % i kompensation blir således ett besparingskrav. Vi vet att skolans lönekostnader ökar mer än i annan kommunal verksamhet men vi vill vara snälla och använder ändå SKL:s genomsnittliga index.

Politiker brukar inte gärna prata om det här indexet. Därför blev vi budgetnördar på tankesmedjan Balans glada när Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter i dagarna twittrade såhär.

Västerås borde ha kompenserat grundskolenämnden med 2,9 % men kompenserade istället med 2,16 %. Skillnaden är 0,74 % vilket innebär att Västerås nya majoritet skickar 13,62 miljoner kronor för lite till grundskolenämnden. Vidare ser vi att grundskolenämnden ska spara 3,7 miljoner på administration (magin ni minns) och 17,3 miljoner genom rationaliseringar vilket är detsamma som besparingar. Tillsammans innebär detta besparingskrav på 34,6 miljoner. Skolan tillförs de där satsningarna på 35 miljoner, varav grundskolenämnden får 34 miljoner. Kvar blir ett besparingskrav på 600 000 kronor.

Vad snopet!

Om vi är snälla (minns att vi redan varit snälla och inte tagit hänsyn till högre kostnadsökningar i skolan jämfört övrig kommunal verksamhet) och leker med tanken att administrationsmagin lyckas satsas nästa år 3,1 miljoner på grundskolan. Inte 34 miljoner.

Vi kommer inte att göra samma uträkning för de andra nämnderna eftersom det här är ett inlägg med fokus på den stora satsningen på 34 miljoner på grundskolan men genom att kolla in rationaliseringskolumnen och jämföra med satsningarkolumnen går det snabbt att konstatera att samtliga andra välfärdsnämnder måste spara många miljoner under 2019.

Värst drabbar det här Individ- och familjenämnden som redan i år måste spara in ett enormt underskott. Efter bara ett halvår låg nämnden minus 105 miljoner. Nästa år väntas de spara 8,3 miljoner ytterligare samt att inte heller de får full kompensation för löne- och prisökningar.

Hur mycket måste då Västerås kommun spara sammanlagt de kommande åren för att budget ska vara i balans? Väldigt mycket! Tjänstemännen på stadsledningskontoret har kommit fram till att kommunen måste spara 110-195 miljoner per år bara för att bibehålla kvaliteten i verksamheten. Samtidigt som den nya majoriteten påstår att de satsar.

Vi sammanfattar

Alla politiska partier säger att de vill satsa på skolan men väldigt få vill betala för det. I Västerås måste grundskolan betala sina egna satsningar. Eller så kan man se det som att den övriga välfärden får betala för att grundskolan ska slippa att spara. Det råder redan akut personalbrist i samtliga större välfärdsyrken och den arbetsrelaterade ohälsan är redan större här än hos övriga yrken. Västerås budget för 2019 ger mycket små möjligheter att minska stressen i grundskolan och inga möjligheter alls att minska stressen i förskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, äldrevården eller i omsorgen. Glappet mellan krav och resurser kommer istället att öka.

Tankesmedjan Balans är ett initiativ för att belysa och förändra den politiska styrning av välfärden som gör medarbetare i vård, skola och omsorg sjuka av jobbet. Följ oss gärna på https://www.facebook.com/tsbalans/ och på https://twitter.com/tsbalans.

Vi har inga andra finansiärer än privatpersoner som betalar en slant i månaden eller då och då för att vi ska få tid att göra det här. Tycker ni att vi gör ett bra arbete, stöd oss gärna! Mer information om hur man gör det finns här https://tankesmedjanbalans.se/stotta/.

Lästips

Fortsatta besparingskrav på förskolan och skolan i Stockholm

9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden 2018