AcadeMedias höga chefer är inte vanliga medarbetare, de är aktieägare

Igår (28/2) skrev Jimmy Kjellström, chef för Academedias gymnasieskolor och Lotta Krus, chef för Academedias grundskolor, en debattartikel i Aftonbladet om de senaste veckornas turer inom företaget. Huvudbudskapet i artikeln sammanfattas i det här citatet: ”Vi som arbetar med Academedias kärnuppdrag – skola och utbildning – fokuserar varken på ägare eller aktiekurser.”

Vi skrev igår kväll en kort kommentar här på bloggen om att problemet med AcadeMedia inte är deras lärare utan de utländska investeringsfonder som äger koncernen. Efter tips från bland annat annat Fredrik Törnqvist ska vi i det här inlägget gå in mer på de två artikelförfattarnas relation till sin arbetsgivare.

Utöver de utökade förpliktelser mot arbetsgivaren som alltid följer med chefskap i aktiebolag, har AcadeMedia ett incitamentsprogram som bland annat har som syfte att ge incitament till chefer att verka för att ”nå och överträffa bolagets finansiella mål”.

Högre chefer har givits möjligheten att köpa aktier, optioner och konvertibler i AcadeMedia med mycket fördelaktiga villkor. Med sådana värdepapper i sitt ägande tror AcadeMedias större ägare att de högre cheferna kommer att fokusera hårdare på att nå företagets mål.

Enligt de aktuella riktlinjerna – klubbade av Årsstämman 2021 – är ett av prestationskraven i incitamentsprogram att ”den sammanlagda totalavkastningen på AcadeMedias aktie (avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under löptiden) ska vara positiv.” AcadeMedias finansiella mål är bland annat att ”omsättningstillväxten ska uppgå till 5-7 procent per år, exklusive större förvärv” samt att ”lönsamheten över tid ska uppgå till 7 till 8 procent av omsättningen.”

Lotta Krus innehar enligt AcadeMedias hemsida 4 421 aktier och 43 000 optioner i företaget och Jimmy Kjellström 23,212 aktier, 20 000 optioner och 600 000 konvertibler. När Mellby Gård annonserade att de tänkte sälja sitt innehav till Roger Akelius, och Roger Akelius meddelade att han ville sluta med utdelning i AcadeMedia, så sjönk AcadeMedias börskurs med åtta kronor på bara några timmar. Jimmy Kjellströms aktieinnehav minskade då med cirka 185 000 kronor, och då är inte värdeminskningen på Kjellströms optioner och konvertibler inräknade.

AcadeMedias incitamentsprogram förstärker skillnaden mellan att vara chef i bolaget och att jobba som lärare i någon av bolagets skolor eller förskolor. Det finns ett konkret samband mellan hur det går för AcadeMedias börskurs och vilket värde de högre chefernas aktier, optioner och konvertibler har.

Lotta Krus aktieinnehav är i dagsläget värderat till drygt 200 000 och Jimmy Kjellströms till knappt 1,1 miljon. Värdet på innehaven påverkas först och främst av vilken utdelning AcadeMedia förväntas kunna ge aktieägarna i framtiden, inte av vilken kvalitet AcadeMedias förskolor och skolor har på sin undervisning idag. Det är en sak att vara hög chef inom AcadeMedia och en helt annan att vara lärare på någon av AcadeMedias förskolor och skolor.

Det stämmer att lärare ”fokuserar varken på ägare eller aktiekurser” – för att avsluta det här inlägget på samma sätt som det började – men det ligger inte bara i Krus och Kjellströms tjänst som höga chefer att göra det, de har även ekonomisk vinning av att AcadeMedias aktiekurs ökar.

Det vore ärligare om AcadeMedias chefer argumenterade för marknadsskolan utan att ta sina underställa medarbetare som gisslan.