AcadeMedias lärare gör så gott de kan – det är bolagsformen är problemet

Två av Academedias högsta chefer skriver idag (29/2) i en debattartikel i Aftonbladet att de anställda som arbetar med Academedias kärnuppdrag – skola och utbildning – varken fokuserar på ägare eller aktiekurser, utan på att ge eleverna en bra utbildning. Vi tror också det. Problemet med marknadsskolan är inte att lärare i aktiebolagsdrivna skolor inte gör sitt bästa för eleverna, utan en del av problemet (det finns många) är att huvudsyftet med att äga aktier i AcadeMedia är avkastning.

Tidningen Affärsvärldens rapportering av de händelser som ledde fram till att Mellby Gård avbröt försäljningen av sin aktiepost till Akelius Foundation är talande för hur ägandet av femtonmiljardskoncernen AcadeMedia har förändrats. Den brokiga samling utländska fonder som numera har aktiemajoritet i bolaget protesterade högljutt mot Akelius planer på att använda hela skolpengen till undervisning. De har nämligen bara för något år sedan tvingat fram en ny och mer vidlyftig utdelningspolicy som säger att minst 30 % av AcadeMedias vinst ska betalas ut till ägarna. Vi kan vara tämligen säkra på att ingen av dem som investerat i de utländska fonderna har gjort det för att de vill att svenska elever ska få en bra utbildning. De flesta av dem har nog inte ens varit i Sverige.

En vanlig missuppfattning är att kommunerna skickar skolpengen direkt till friskolornas rektorer – så att de kan betala till exempel lärarnas löner – och att om det råkar finnas pengar kvar i slutet av året, när alla elever fått den hjälp de behöver, så kan en del av vinsten delas ut till aktieägarna. Men skolpengen betalas inte ut till skolorna utan till huvudmännen. AcadeMedias ledning lägger först undan en del av skolpengen, så att det garanterat kommer att bli pengar över i slutet av året, sedan får rektorerna sin budget.

Det är bland annat därför som lärartätheten på AcadeMedias skolor är lägre än den genomsnittliga lärartätheten i kommunala skolor. Hela skolpengen används inte till undervisning. Det här är en av många negativa effekter med marknadsskolan. 98 % av alla lärare är emot fria vinstuttag i skolan. Vi är många som vill organisera skolan så att de lärare som idag gör sitt bästa på AcadeMedias skolor ska få bättre arbetsvillkor, men det vill inte de utländska investerarna.

– – – – – – – – – – – – – – –

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.