Är du arg? Skriv en insändare!

Hej, medarbetare i vård, skola eller omsorg. Blir du ibland arg när du är på APT och chefen berättar att det är dags för nya besparingar? Har du någon kollega som blivit sjukskriven pga för mycket att göra eller känner du själv att du stressar så mycket på ditt arbete att det påverkar din hälsa?

Eller är du kanske förälder eller anhörig och ser hur förskollärare, rektorer, lärare, undersköterskor, läkare och anställda i andra välfärdsyrken inte hinner med att ta hand om alla barn, elever, sjuka eller personer i behov av omsorg och stöd.

Vi som startade Tankesmedjan Balans vet hur det känns. Det var därför vi satte igång detta och det är därför vi lägger all den här energin på att granska välfärdens styrning och på att förklara varför vi måste ändra på den.

Det finns faktiskt något du också kan göra. Du kan säga ifrån!

Tidningar tar gärna in material från ”vanliga människor” på sina debatt- och insändarsidor. Det är oftast de här texterna som får störst spridning. Många har tröttnat på vad politiker, fackförbund och tankesmedjan Balans tycker men de flesta tycker att det är intressant vad DU tycker.

Vi vet att budget kan vara svårt och att det kan kännas jobbigt att ifrågasätta politiker, men dagens styrning lever vidare just pga att inte tillräckligt många säger ifrån. Vi hjälper gärna till med att koppla dina personliga upplevelser av välfärden till vilka förutsättningar som finns i budget.

Här är ett jättebra exempel från förskolan. Artikelförfattaren har inte varit i kontakt med oss men av ordvalen att döma i det här stycket är det inte omöjligt att hon följer Balans arbete.

Maila marcus@tankesmedjanbalans.se om du vill ha hjälp med att skriva, med någon som är bollplank eller om du behöver hjälp med siffror i budget för den verksamhet du vill skriva om. Eller sök upp oss på Twitter under användarnamnet @skolinkvisition eller skicka meddelande via vår Facebooksida.

Var inte blyga. Vi vill gärna hjälpa till.

Vi hörs!

Publicerat den
Kategoriserat som Budget