Arbetsmiljön i äldreomsorgen – personalens eget ansvar!

I dagarna två har beslutsfattare, chefer och kanske i viss mån medarbetare inom äldreomsorgen träffats på Äldreomsorgsdagarna för att lyssna på föreläsningar och strosa runt bland utställare på Älvsjömässan. Temat för året är ”Hållbar omsorg” vilket är ett bra tema eftersom sjukskrivningar pga arbetsrelaterad ohälsa inte är så höga någonstans som inom äldreomsorgen.

Vi har skrivit en del om de stora besparingarna på den kommunala äldreomsorgen. Vi har konstaterat att den peng Trollhättans kommun betalar för hemtjänst bara är 90 % av vad de själva bedömer är tillräckligt för att klara en vettig verksamhet och vi har i ett antal inlägg belyst hur Göteborgs stad under 2019 skär ner stora belopp på äldreomsorgen. När vi 2018 läste samtliga kommunbudgetar och konstaterade nedskärning i nio av tio kommuner innehöll en mycket stor majoritet av dem nedskärningar på den kommunala äldreomsorgen.

Rimligt vore således att den här konferensen fokuserade på obalansen mellan krav och resurser och på hur olika aktörer kan verka för att öka resurserna till äldreomsorgen och på bästa sätt minska kraven på de som arbetar i äldreomsorgen. Det är nämligen obalansen mellan krav och resurser som gör människor sjuka av jobbet.

Låt oss ta en titt på de föreläsningar som erbjuds.

”Kvalitet i äldreomsorgen: Bemötande är viktigare än pengar”

Oj! Det här var ingen vidare inledning på inlägget. Äldreomsorgen är ansträngd och vi måste sluta prata om resurser. Istället visar ”ny forskning” att det är personalens ”relationskompetens” och hur arbetet organiseras som betyder mest. Vi undrar försiktigt om inte förutsättningarna för att organisera arbetet bra försämras genom ständiga nedskärningar och reflekterar en stund över det vettiga att skuldbelägga de som jobbar i omsorgen för deras höga sjuktal, men ok. Detta kan ju vara ett undantag.

”Vi är varandras arbetsmiljö”

Tidigare marknads- och försäljningschefen Christina Stielli anser att hållbar omsorg börjar med hållbara medarbetare. Återigen läggs skulden för den dåliga arbetsmiljön på individen och på medarbetaren. Det är kollegors attityder och bemötande som gör att människor inte orkar jobba då ”vi är varandras arbetsmiljö”. Det här är ett uttryck vi är lite trötta på då det används för att flytta ansvar för arbetsvillkor från den som juridiskt sett har det (arbetsgivaren) till den som ständigt måste arbeta med att jobba in huvudmannens besparingar i budget (medarbetarna).

”Konfliktfyllda samtal för chefen”

I en arbetsmiljö där folk mår dåligt kan det uppstå konflikter. På den här föreläsningen får åhörarna veta att det finns de som hamnar i konflikt och som ”reducerar sin upplevelse till brister inom arbetsmiljön”. Det här påstås ofta leda till att man söker lösning på bättre arbetsmiljö hos organisation och ledning istället för att se till sig själv. Medarbetare kan även få för sig att blanda in privata och personliga frågor och det kan lätt bli så att arbetsledningen får stå till svars.

Förvisso fick man på en annan föreläsning veta att det är just i organisationen som man kan förbättra arbetsmiljön men det gäller tydligen INTE om utsatthet på jobbet skapar konflikter. När medarbetare på detta sätt ”hamnat fel i sin uppfattning om omsorgstagare, kollegor och organisation” hamnar chefen i problem.

”Hållbart arbetsliv”

Agnes Mellstrand är ”mindfulnessinstruktör” och hon ska prata om ”hållbart arbetsliv”. Individer som arbetar i människovårdande yrken är ”mer utsatta för inre och yttre stress”. Korrekt. Det här vet vi ju beror på obalans mellan krav och resurser och vi vet att äldreomsorgens resurser hela tiden naggas i kanten. Lösningen är dock inte att man gör något åt den här obalansen på ett övergripande plan utan det gäller istället att medarbetare ”bygger upp sin inre motståndskraft” så att de kan fixa allt högre krav samtidigt som resurser minskas.

”Finn 25 fel”

Konferens måste vara lite roligt med så man kan välja att gå på en föreställning om hur ett hemtjänstbesök inte ska gå till. Finn 25 fel. ”Komik och tragik”. Efteråt reflekterar deltagarna över sitt bemötande.


Självklart kan man även jobba med medarbetarnas bemötande och att stärka individers motståndskraft mot stress men obalansen mellan krav och resurser i äldreomsorgen kan till mycket stor del förklaras med ständiga nedskärningar som resulterat i orimliga arbetsvillkor. Att i det läget skuldbelägga de anställda och resonera som att resurser inte är det viktiga är ett hån mot alla som valt att jobba med att hjälpa äldre.

Vi oroas också över vilken roll chefer fått i styrningen av äldreomsorgen. Att vara chef i den här verksamheten är bland det mest pressande man kan vara i svenskt arbetsliv (läs gärna gästinlägg av chef i hemtjänsten och gästinlägg av medarbetare i hemtjänsten). Chefer behöver få stöd att säga ifrån uppåt när arbetsmiljön inte är acceptabel och göra det arbetsmiljölagen ålägger dem vid obalans mellan krav och resurser – returnera sitt arbetsmiljöansvar. De behöver inte ytterligare övertygas att skuldbelägga medarbetarna för något som är politikernas fel.

Om man läser hela programmet till Äldreomsorgsdagarna är det lätt att hitta 25 fel. Äldreomsorgen kommer under en överskådlig framtid att behöva rekrytera 10 000 nya medarbetare varje år. Om vi vill att de som idag jobbar i äldreomsorgen ska stanna och nya söka sig dit krävs nog lite vanlig anständighet av de som styr verksamheten.

Tankesmedjan Balans
Vi som skriver detta vill avsluta med att berätta vilka vi är. Tankesmedjan Balans är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.

De effektiva”
Tycker du att det här med nedskärning på välfärden och hur kravet att välfärdens medarbetare hela tiden måste bli effektivare på sitt arbete är intressant? Beställ gärna vår bok “De effektiva”. Den finns där böcker säljes på nätet, t ex här https://www.adlibris.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835.