Månadsgåva 100 kr

Månadsgåva 100 kr

Månadsgåva på 100 kr. Dras samma datum varje månad från det kort du matar in i nästa steg. Månadsgåvan upphör när du säger upp den, genom att maila smedjan@tankesmedjanbalans.se, eller när ditt kort går ut.

Av din gåva går ungefär 3 kr bort i avgifter. Resten tillfaller tankesmedjan Balans som är en ideell förening. Vi har externa revisorer som granskar vår ekonomi.

100,00kr/month until cancelled