Tankesmedjan Balans: så funkar vi

Vårt senaste blogginlägg, om Sundsvall som klarade sig bättre än ryktet 2016 men som har bistra förutsättningar framåt, var visst lite kontroversiellt. ”Fullt av felaktigheter” och ”fake news” från en ”anonym organisation”, skrev ordförande i Sundsvalls barn- och utbildningsnämnd på Facebook.

Därför: lite kort om vilka vi är och hur vi jobbar! Kan man lita på oss?

VÅRA KÄLLOR

Vi gör våra budgetgranskningar genom att läsa allmänna, offentliga handlingar producerade av kommunerna själva, och komplettera med statistik som förs av SKL (Sveriges kommuner och landsting), SCB och fackförbund. Vi förlitar oss alltså inte på individers berättelser, rykten eller andrahandsuppgifter. Bara härligt knastertorra diarieförda handlingar.

Däremot kan vi förstås tolka dem fel ibland. Då hoppas vi på uppmärksamma läsare som hjälper oss att rätta till.

VÅRA BUDGETNÖRDAR/MEDARBETARE

Tankesmedjan Balans drivs ideellt av Marcus Larsson och Åsa Plesner. Vi är inte så anonyma, bara, liksom … okända privatpersoner. Man kan kontakta oss på epost (smedjan@tankesmedjanbalans.se) eller på twitter eller Facebook. Ibland fastnar vi till och med på bild. Här är Åsa och här är Marcus.

Vi har exakt noll kronor i bidrag. Nackdelen med det är att vi inte har någon tydlig, offentlig ”avsändare”, och det därför är lätt att tro att vi är konspiratoriska typer som går någon hemsk antidemokratisk krafts ärenden.

Fördelen med det är att vi kan säga precis vad vi vill, precis när vi vill, utan att någon tar oss i örat.

Och det vi vill säga är alltså vad som står i de allmänna handlingarna: att kommunernas ekonomiska förutsättningar är bedrövliga på de allra flesta håll, och att kraven på medarbetarna blir för höga i relation till de resurser som finns, och att detta gör oss sjuka.

HATAR NI PÅ TANKESMEDJAN BALANS DEMOKRATI OCH POLITIKER?

De bedrövliga förutsättningarna är inte de nu sittande politikernas fel. Det vi kallar för ”den politiska styrningen”, alltså det system av lagar, regler, ansvarsfördelningar och förväntningar som avgör långt mer än vad en enskild politiker kan påverka, har i decennier drivit på mot en utveckling där glappet mellan krav och resurser ökar. Vi har samlat några inlägg om hur det här systemet fungerar:

http://tankesmedjanbalans.se/vad-ar-new-public-management/

Så nej – vi hatar varken demokrati eller politiker. Däremot är det bara på politisk väg vi kan ändra på det här systemet. Därför måste vi, alltså vi allihop, alltså samhället, seriöst debattera frågan om välfärdens styrning och arbetsmiljö. Vi vill alla ha en ”bra” vård, skola och omsorg. Vi pratar jättemycket om vad ”bra” betyder. Det vi inte har pratat om är vilka förutsättningar det kräver.

Vi – alltså Marcus och Åsa, privatpersonerna med en besatthet av kopplingen mellan välfärdens ekonomi och dess medarbetares hälsa – kan inte bidra med färdiga lösningar. Vi tror att vi kan bidra med hyfsat lättlästa beskrivningar av det här sammanhanget. Så det gör vi. Så kan du tänka efter hur du vill hantera det – som människa, som väljare, som politiker, som medarbetare, som chef, som arbetsgivare.

Tack för att du läser!