Beställ och sprid vår rapport om skolans nittiotalsreformer!

”Varför kan inte lärarjobbet vara ett arbete som går att sköta utan att man är tusenkonstnär? Att ställa individuella krav på superkrafter, på en stor och viktig yrkesgrupp verkar kontraproduktivt. I stället borde man titta på regelverket, som sedan början av 1990-talet med den olycksaliga kommunaliseringen och friskolereformen, kraftigt monterades ner.” (Dagens Nyheter 2021-05-03)

Klippet kommer från Dagens Nyheters kulturredaktion och artikeln handlar om att samhället behöver ställa realistiska krav på lärare och att ett antal politiska reformer i början av nittiotalet skapat en oreglerad skola där lärares arbetsbelastning bara ökar och ökar.

I slutet av mars släppte vi rapporten ”Stolpe ut” som problematiserar tre olycksaliga reformer som infördes i nittiotalets inledning med syfte att minska kostnaden för skolan samtidigt som politikerna trodde att skolans kvalitet skulle kunna öka:
– Kommunaliseringen
– Målstyrd kommunallag med fokus på budget i balans
– Friskolereformen

Artikeln i DN stödjer den känsla vi har att allt fler debattörer pratar om baksidan med det svenska skolexperimentet, men vi tror att kunskapen bland lärare och rektorer om skolans styrning måste öka om någon förändring ska kunna ske. Och där tror vi att vår rapport kan spela en roll.

Skolan blev inte billigare men bättre utan istället har nittiotalsreformerna lett till ökad undervisningstid för lärare, fler arbetsuppgifter som ska utföras på kortare tid, minskad makt över arbetstiden och ökad arbetsrelaterad ohälsa. Samtidigt har skolans resultat försämrats i jämförelse med innan reformerna genomfördes.

Våra grannländer Finland och Norge har behållit den reglerade skolan och därför sluppit många av de problem som lyfts fram i rapporten. Sverige borde återgå till den styrning som gjorde läraryrket till ett friskyrke med resultat i världsklass.

Det är inte konstigt att förståelsen för styrningens effekter ännu inte är stor nog för att skapa tillräckligt tryck på politiker att driva de stora skolfrågorna. Delvis beror det på att när folk har för mycket att göra räcker inte orken alltid till för att hänga med i debatten, delvis beror det på att organisationer som vår egen har misslyckats med att nå ut till klassrum och personalrum.

Det här vill vi ändra på och vi ber därför om din hjälp att sprida vår rapport till personalrummet på din skola, till ditt fackkontor dina politiker eller i andra kanaler.

Vi vill att så många som möjligt ska förstå att den politiska styrningen av skolan är trasig och att vi behöver regler som begränsar arbetsbelastning, att politiker ska sluta lägga effektiviseringskrav i budget och att huvudmän slutar tävla med varandra om att lägga så lite pengar som möjligt på skolan.

Swisha 40 kronor till 123 063 57 14 (självkostnadspris). Skriv ”Stolpe ut” som meddelande samt namn och adress dit rapporten ska skickas. Vill du beställa fler rapporter? Multiplicera antalet exemplar du vill ha med 40 och swisha den summan. Är du medlem i en organisation som föredrar faktura: maila din beställning till marcus@tankesmedjanbalans.se.

Just nu ska det vara så lite folk som möjligt i personalrummen så vi kommer att skicka ut rapporterna i augusti. Om du istället vill ha din beställning så fort som det är möjligt (leveranstid ca 4 veckor) är det bara att meddela oss det.

Tankesmedjan Balans vill sätta lärares arbetsmiljö och skolans styrning på politikers agenda i valrörelsen. Eftersom vi står helt fria från fack och politiska partier bygger vår framgång på att kunna sprida material i våra egna kontaktnät. Det skulle därför betyda väldigt mycket för oss om du hjälpte till att sprida det här inlägget på sociala medier.

Din insats är viktig!

Vill du läsa rapporten digitalt innan du bestämmer dig? Inga problem. Här är den!