Bör man få vara politiker och lobbyist, samtidigt?

Sedan regeringsskiftet för snart ett år sedan har ett stort antal politiker och höga tjänstemän bytt arbetsgivare från regeringskansliet till de expanderande lobbyistföretagen. Två av de senaste exemplen är före detta statsminister Stefan Löfven (S) – som nu är kollega med bland annat tidigare finansminister Anders Borg (M) – och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Det här blogginlägget är en del av tankesmedjan Balans granskning av den svenska lobbyismen.

Vilka andra centrala delar av det svenska politiska beslutsfattandet är så knapphändigt beskrivna i media och i forskning som lobbyismen och det växande antalet före detta politiker som anställs av hemliga uppdragsgivare för att påverka nuvarande politikers beslut? Jag tror till exempel att en väldigt liten andel av svenskarna känner till att man kan vara politiker som tar beslut som reglerar företags verksamheter, samtidigt som man är arvoderad lobbyist med uppdrag att påverka politiska beslut.

Det här inlägget ska handla om politiker som samtidigt är lobbyister, men först något om bakgrunden till att tankesmedjan Balans granskar den svenska lobbyismen. I maj släppte vi boken ”De gränslösa – en bok om politikers skolaffärer”, där vi ger ett stort antal exempel på hur skolkoncernerna använder sig av lobbyism för att hindra beslut som ligger i linje med väljarnas önskan att avbryta det svenska marknadsexperimentet. Vi visar i ”De gränslösa” på nätverk som når ända upp till statsministernivå och att stora aktörer som till exempel Hans and Barbara Bergström foundation (delägare i Internationella Engelska Skolan) använder skolpeng till skollobbyism.

Vi har tidigare, i ett stort antal granskningar, visat att marknadsskolan bidragit till den ökande obalansen mellan krav och resurser i skolan. Arbetsmiljöverket konstaterar att det är just obalans mellan krav och resurser som skapat den ökande arbetsrelaterade ohälsan i samhället och Försäkringskassan har vid flera tillfällen redovisat att lärare är en av de värst drabbade yrkesgrupperna. Enligt forskning påverkar skollobbyismen den förda politiken till marknadsförespråkarnas fördel. Därför är det naturligt för oss att granska skollobbyismen, och i det arbetet har vi även lärt oss allt mer om hur lobbyismen fungerar även inom andra andra sektorer.

Politiker som samtidigt är lobbyister

Det finns inget lobbyregister i Sverige, till skillnad från i många andra länder. All granskning av lobbyismens omfattning – och vilka det är som jobbar med att påverka politiker för kunders räkning, samtidigt som de är politiker – måste därför bygga enbart på egen informationssökning. Här kommer några exempel på lobbyister som även är politiker som jag hittat när jag kartlagt skollobbyismens omfattning, som del av researchen till boken ”De gränslösa” (I slutet av det här inlägget finns en uppdaterad lista av lobbyistföretagens lobbyister som också är politiker).

Geelmuyden Kiese

Den här granskningen tar sin börjar hos lobbyfirman Geelmuyden Kiese, som skriver på sin hemsida att deras ”politiska rådgivare har omfattande erfarenhet från alla nivåer av svensk och skandinavisk politik, känner till beslutsprocesserna och förstår hur du bäst får inflytande.”

Förra året rekryterades Jonas Nilsson för att ”förstärka erbjudandet inom påverkan, opinion, stora upphandlingar, strategiska allianser och krishantering.” Jonas säger i den länkade artikeln att han valde Geelmuyden Kiese pga ”satsningen på Stockholmskontoret”. Nilssons möjligheter att känna till beslutsprocesserna och att hjälpa just Stockholmskontorets kunder med påverkan, opinion och upphandlingar får anses som goda eftersom han samtidigt sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och har flera andra nämnd- och styrelseuppdrag för Moderaterna i Stockholm.

Paues Åberg

Vi byter lobbyistbolag och hamnar på Paues Åbergs hemsida som skriver att framgång (i alla branscher) kan ”kräva lobbying, där politiker och experter förses med specifik kunskap i kritiska skeden”. Fredrik Saweståhl är manager på Paues Åberg. Saweståhl har förmodligen goda förutsättningar att förse politiker med specifik kunskap i kritiska skeden eftersom att han även är ”politiskt engagerad i Region Stockholm för Moderaterna, bland annat som ledamot i regionfullmäktige.”

Saweståhl är inte bara en vanlig ledamot utan förste vice ordförande för regionfullmäktige i landets i särklass största region. Att vara oppositionsledare i regionfullmäktige är ingen undanskymd politisk post, men den slår inte positionen han hade i våras, då han under några månader var tjänstgörande ersättare i riksdagen.

Stratminds

Lobbystfirman Stratminds hjälper sina kunder med det mesta när det kommer till public affairs (lobbying) och de skriver på sin hemsida att deras konsulter har ”hög kunskap om formella och informella beslutsprocesser, regelverk, budgetstyrning, politiska drivkrafter m.m”.

Den här beskrivningen stämmer bra överens på Ludvig Arbin, som presenteras som tidigare sjukvårds- och hälsolandstingsråd i Uppsala. Arbin han dock inte slutat som politiker utan bara bytt politisk nivå från region Uppsala till Uppsala kommun, där han sitter som ledamot för Liberalerna i socialnämnden och kommunfullmäktige och som ordförande i ett socialutskott och ersättare i ett upphandlingsutskott.

Kreab

Peje Emilsson äger inte bara miljardskolkoncernern Kunskapsskolan utan även den multinationella lobbyistfirman Kreab. Kreab skriver på sin hemsida att de hjälper sina kunder ”att förstå och påverka opinioner och politiska beslut.”

En av de medarbetare som levererar tjänsten att påverka politiska beslut heter Sophia Granswed Baat. Granswed Baat presenteras som en konsult med erfarenhet av utbildningsfrågor och ”bakgrund inom fastighetssektorn och från olika förtroendeuppdrag inom Stockholms stad. Precis som i fallet med Urban Arbin på Stratminds är dock inte hennes politiska gärning avslutat. Granswed Baat är nämligen fortfarande ledamot för Moderaterna i både Stockholms stads kommunfullmäktige och i förskolenämnden.

Influera

För att ingen ska tro att detta är en granskning med syfte att misskreditera borgerliga politiker så finns det även flera exempel på lobbyister som samtidigt har förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna.

Lobbyistföretaget Influera skriver på sin hemsida att det inte är ”rocket science” att påverka politiska beslut men att det kräver politiska kontakter och förmåga att ”åstadkomma förflyttningar av positioner och makt”. Influera ägs av Sandro Wennberg som har ”mångårig erfarenhet av arbete inom politik, PR och kommunikation”. Den erfarenheten är högst aktuell eftersom han fortfarande representerar Socialdemokraterna i kommunfullmäkige i Värmdö kommun.

Westander

Westander är en lobbyistfirma som beskriver sig själva som en firma som ”analyserar samhällsfrågor och påverkar politiska beslut genom lobbying och opinionsbildning”. Westander skiljer ut sig från övriga lobbyistfirmor genom att de redovisar sina kunder på sin hemsida (en redovisning som det dock inte går att kontrollera). Linn Svansbo är en av Westanders lobbyister och hon ”arbetar främst med att bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena jämställdhet, arbetsmarknad och samhällsbyggnad.” På sin fritid är Svansbo politiskt engagerad för Socialdemokraterna i region Stockholm där hon är ersättare i regionfullmäktige och kulturnämnden.

Svensk korruption, finns det?

Som medborgare har du goda skäl att vara orolig över hur den här typen av sammanblandning av roller riskerar att öka korruption i Sverige. I en intervju angående Sveriges fall på listan över minst korrumperade länder säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige, att Sverige ”slappnat av lite för mycket” när det gäller frågor kring jäv och intressekonflikter. Åshuvud menar vidare att ”risk för intressekonflikter eller jäv i din yrkesutövning som offentlig tjänsteman eller förtroendevald ” är ett ”betydande riskområde som inte följs systematiskt”.

När Claes Sandgren – tidigare ordförande för Institutet mot mutor – intervjuas angående den ökade risken för korruption i Sverige säger han att ”en mer subtil vänskapskorruption riskerar att frodas i kommuner.” Han pekar bland annat på att det i ”täta kontakter mellan tjänstemän, politiker, företagare och intressegrupper kan växa fram en skadlig samförståndsanda.”

I en kommenterande text i tidskriften Forskning och framsteg skriver korruptionsforskaren Emmanuel Wittberg att: ”vi i Sverige har det som sociologen Apostolis Papakostas har beskrivit som ’sofistikerad korruption’, det vill säga en relativt osynlig korruption som rör sig i gränslandet mellan det som är icke-korrupt, det som är moraliskt tvivelaktigt och det som är olagligt. Medan den officiella statistiken över korruptionsrelaterade brott domineras av mutbrott så tyder enkätundersökningar på att nätverksrelaterad korruption, som svågerpolitik, vänskapskorruption och intressekonflikter, är ett större problem i Sverige”

Diskussion

Det finns inget sätt att säkerställa att det inte förekommer otillbörlig påverkan av politiska beslut som konsekvens av att samma personer lobbar och beslutar. Samhället tvingas lita helt på att politiker som också är lobbyister frivilligt – och utan krav på att redogöra närmare för saken – väljer att inte engagera sig i frågor där det finns risk för korruption.

Otillbörlig påverkan kan ske på flera olika sätt. Dels förstås det uppenbara sättet att en förtroendevald – som också är lobbyist – tar formella beslut som ligger i linje med en hemlig uppdragsgivares intressen. Hur politiska partier väljer att besluta, och vilka ideologiska vägval som görs, bestäms dock sällan på sittande möte. De har så gott som alltid diskuterats långt i förväg i partigrupper, på gruppmöten och under informella träffar politiker emellan. Det är sannolikt här som den största risken för korruption finns.

Reglera och utbilda

När lobbyism debatteras handlar det ofta om behovet av ett lobbyregister, om det ska finnas en karenstid för före detta politiker innan de kan ta uppdrag för näringslivet, vilka politiska positioner som ska vara aktuella för en sådan karenstid hur lång tid den i så fall ska vara. Den lägst hängande frukten när det gäller att minska risken för korruption i det politiska systemet torde dock vara att lagstifta bort möjligheten för förtroendevalda att samtidigt agera som lobbyister för hemliga uppdragsgivare.

Avslutningsvis vill jag även skicka med en fråga till journalister och akademiker som mot förmodan både hittat till det här inlägget och orkat läsa ända ner hit. Mätningar av korruption utgår oftast från medborgares upplevelse av existensen av korruption. Min känsla när jag pratar om lobbyism och riskerna med otillbörlig påverkan är att den genomsnittlige svensken vet väldigt lite om den här saken. Finns det något ni kan hjälpa till med vad gäller att öka kunskapen om fenomenet lobbyism?

Här kommer listan över lobbyistföretagens lobbyister som samtidigt är politiker.

Downtown advisors
* Förste vice ordförande i Teknik och fastighetsnämnden.
Moderat Karlstad Kommun
* Ledamot i Kommunstyrelsen.
* Ledamot i Kommunfullmäktige.

Socialdemokrat region Skåne
* Ledamot i Regionfullmäktige
* Andre vice ordförande i sjukhusstyrelse
* Ledamot i hälso- och sjukhusnämnd

Moderat Ödeshögs kommun
* Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
* Ledamot i Kommunstyrelsen
* Ledamot i Kommunfullmäktige

Moderat Karlstad kommun
* Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden

Reform Society
Liberalerna i Sollentuna kommun
* Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Kekst CNC
Moderat i Lidingö stad:
* Vice ordförande Tekniska nämnden
* Ersättare Kommunstyrelsen
* Ledamot Kommunfullmäktige
* Gruppledare

New Republic
Moderat Stockholms stad
* Vice ordförande Bromma stadsdelsnämnd

Kreab
Moderat Stockholms stad
* 1:e vice ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd
* Ledamot Förskolenämnden
* Ledamot Kommunfullmäktige

Kristdemokrat Tyresö kommun
* Ledamot Kommunstyrelsen
* Ledamot Kommunfullmäktige
* Ledamot Stadsbyggnadsutskottet

The Labyrinth
Centerpartist Nyköpings kommun
* Ledamot Kommunfullmäktige
* Ersättare Kommunstyrelsen

Centerpartist Flens kommun
* Ordförande Kommunfullmäktige

Miljöpartist Solna Stad
* Ersättare i kommunfullmäktige

Paues Åberg
Moderat i region Stockholm samt Riksdagen
* 1:e vice ordförande Regionfullmäktige
* Ersättare i Riksdagen (hoppade in några månader i våras)

Liberal Sollentuna kommun
* Ledamot Kommunfullmäktige
* Ledamot Socialnämnden
* Ledamot Kultur- och fritidsnämnden
* Ersättare Kommunstyrelsen

Moderat i Nacka stad
* Ledamot Kommunfullmäktige
* Ledamot Fritidsnämnden

Moderat Värmdö kommun
* Ledamot kommunfullmäktige
* Ledamot Förskolenämnden

Moderat Göteborgs stad
* Ersättare Göteborg Energi AB

Rud Pedersen
Liberal Uppsala kommun
* Socialnämnden ledamot
* Kommunfullmäktige ledamot

Moderat Region Stockholm
* Ledamot Kulturnämnden
* Ersättare Regionfullmäktige

Geelmuyden Kiese
Moderat Stockholms stad
* Ledamot Kommunstyrelsen
* Ledamot Kommunfullmäktige

Nordic Public Affairs
Centerpartist Region Stockholm
* Ledamot Regionfullmäktige

Socialdemokrat Värmdö kommun
* Ledamot Kommunfullmäktige

Diplomat Commnications
Socialdemokrat Solna stad
* Ledamot Förskolenämnden
* Ersättare Kommunfullmäktige

Moderat Borås Stad
* Ledamot Kommunfullmäktige
* Andre vice ordförande Miljö- och konsumentnämnden

Westander
Liberal Stockholm stad
* Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Socialdemokrat region Stockholm
* Ersättare Kulturnämnden
* Ersättare Regionfullmäktige

Moderat region Stockholm
* Ersättare Regionfullmäktige
* Ersättare Primärvårdsnämnden

Bellbird
Moderat Stockholm stad
* Vice ordförande Familjebostäder
* Ledamot Arbetsmarknadsnämnden
* Ledamot Kommunfullmäktige

Marcus Larsson / Tankesmedjan Balans

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Köp ”De gränslösa – en bok om politikers skolaffärer”

Boken ”De gränslösa” handlar om marknadsskolans vinnare och om hur skolägarna – i hög utsträckning fd politiker eller utländska riskkapitalister – använder lobbyism för att förhindra politiska beslut som följer den uppenbara folkviljan: att förbjuda aktiebolag från att driva skolor. Du kan beställa boken genom att swisha 150 kr till 123 063 57 14 och skriva din postadress som swishmeddelande.