Börja här

Det är egentligen inte konstigt anställda i vård, skola och omsorg går in i väggen. Det beror på politiska beslut och politisk styrning som skapar obalans mellan krav och resurser. Vill du veta hur det går till? Klicka på länkarna nedan som alla beskriver hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa.

Varför blir vi sjuka av att arbeta i välfärden? – Lättläst broschyr om de tre stegen till psykisk ohälsa för välfärdsmedarbetare. Skriv gärna ut och sätt upp i personalrummet!

Många pratar om New Public Management. Men. Vad är det egentligen? – Fördjupande läsning om hur NPM-styrning av välfärden fungerar. Eller inte fungerar…

Systematiskt Arbetsmiljöarbete och New Public Management en omöjlig kombination – Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är grundbulten i svensk arbetsmiljölagstiftning. När välfärden styrs enligt NPM blir dock SAM ett mycket trubbigt verktyg för att minimera ohälsa i vård, skola och omsorg. Läs här om varför.