En timme, ett argument

För några veckor sedan gav Katalys ut en kortrapport som Åsa har skrivit ihop med statsvetaren Niklas Altermark. Den heter ”Stoppa smygnedskärningarna i välfärden”. Rapporten handlar om hur det kan komma sig att det är så mycket bråk om huruvida det satsas eller skärs ner på välfärden*. Och så innehåller den ett litet, litet förslag… Fortsätt läsa En timme, ett argument

Ny rapport: en förändring så liten att den ändrar allt

Om du nyss stött på Tankesmedjan Balans har du nog uppfattningen att vi skäller på skolbolag. Om du följt Tankesmedjan Balans lite längre vet du att vi egentligen skäller på reglerna för skolmarknaden. Men om du följt Tankesmedjan Balans riktigt länge vet du att vi också skäller på kommunbudgetar — eller rättare sagt: på reglerna… Fortsätt läsa Ny rapport: en förändring så liten att den ändrar allt

Personaltäthet i förskolan: varför skiljer sig statistiken från medarbetarnas upplevelse?

Det finns ett mysterium i förskolan: fråga nästan vilken medarbetare som helst, och du kommer att få höra att arbetet har blivit tyngre och barngrupperna större. Gå sedan till statistikrapporter från Skolverket och du kommer att få läsa att personaltätheten är tämligen konstant. Hur ska man förstå det här? Inbillar sig personalen att de får mer att göra? Vi bad rektor Tomas Brusberg att ge sin analys av vad det här beror på.

Försvaret av mål och marknad: en granskning av Friskolornas Riksförbunds remissvar

I själva verket är skollagens utformning ett problem inte bara för friskolorna utan för hela skolväsendet. Problemet skulle i korthet kunna beskrivas såsom att vi i Sverige infört målstyrning föroffentlig verksamhet. För att det ska fungera krävs att det finns ett mål att styra mot. Så är inte fallet vad gäller skolorna. Modellen med målstyrning… Fortsätt läsa Försvaret av mål och marknad: en granskning av Friskolornas Riksförbunds remissvar

Reglera skolmarknaden nu – eller ge makten till koncernägarna, för evigt!

Friskolereformen har havererat. Det som från början var tänkt att vitalisera skolan genom att eldsjälar gavs möjlighet att finansiera fristående skolor med kommunal skolpeng, har urartat till att bli ren kommers på skattebetalarnas och elevernas bekostnad. Skolbolagens ägare investerar nu stora summor för att deras skolkoncerner ska växa sig så stora att väljarna inte längre… Fortsätt läsa Reglera skolmarknaden nu – eller ge makten till koncernägarna, för evigt!

Beställ och sprid vår rapport om skolans nittiotalsreformer!

”Varför kan inte lärarjobbet vara ett arbete som går att sköta utan att man är tusenkonstnär? Att ställa individuella krav på superkrafter, på en stor och viktig yrkesgrupp verkar kontraproduktivt. I stället borde man titta på regelverket, som sedan början av 1990-talet med den olycksaliga kommunaliseringen och friskolereformen, kraftigt monterades ner.” (Dagens Nyheter 2021-05-03) Klippet… Fortsätt läsa Beställ och sprid vår rapport om skolans nittiotalsreformer!

Ansvarslöst agerande av SKR – skriv under avtalet!

Igår gick läraravtalet ut men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de båda lärarfacken har inte lyckats komma fram till ett nytt avtal. Givet de signaler som kommit från parterna tycks samma gamla visa spelas upp igen. Lärarfacken kräver mycket beskedliga skrivelser om bättre arbetsmiljö men SKR slår bakut och hotar istället med ytterligare försämringar… Fortsätt läsa Ansvarslöst agerande av SKR – skriv under avtalet!

Stolpe ut! – Vi släpper rapport om behovet av regleringar av lärares arbetsvillkor

Trots att alla tycks vara överens om att lärares arbetsbelastning måste minska berättar lärarkåren om mer undervisningstid, fler arbetsuppgifter och ännu tuffare kontroll från Skolinspektionen. I rapporten Stolpe ut! – Skolans målstyrning, kollektivavtal och arbetsmiljö 1989-2020 beskriver vi de mekanismer som gör att det kvittar hur mycket politiker säger att de ska minska lärares arbetsbelastning:… Fortsätt läsa Stolpe ut! – Vi släpper rapport om behovet av regleringar av lärares arbetsvillkor

Historisk budget – samma gamla sjujäkla sparkrav för myndigheternas medarbetare!

Det har varit ett händelserikt år. Villkoren i arbetslivet har på kort tid omkullkastats och den psykiska ohälsan har stigit med raketfart. Av lite olika anledningar – vissa har fått massor med extraarbete med att hantera allvarligt sjuka eller “bara” väldigt oroliga människor. Andra har skickats hem med ett par goda råd om att ta promenader… Fortsätt läsa Historisk budget – samma gamla sjujäkla sparkrav för myndigheternas medarbetare!

New Public Managementstyrningen leder till tystnadskultur

Jag läser Lisa Magnussons text i DN om offentliga arbetsgivares försök att inskränka meddelarfrihet och fylls av vemod över att en så viktig demokratisk funktion som anställdas rätt att berätta för media om missförhållanden på sin arbetsplats är på väg att urholkas. Vemod, inte för att det här kommer som en nyhet för mig, utan… Fortsätt läsa New Public Managementstyrningen leder till tystnadskultur