David slåss mot Goliat i Karlstads utbildningsnämnd – vem tar hem segern?

Bortom de hårda orden i debatten om marknadsskolan – dolt i tjänsteskrivelser och årsredovisningar – finns en sorglig, men samtidigt vacker, berättelse om David mot Goliat. Om modiga tjänstemän som vågar stå upp mot de enorma aktiebolagens ekonomiska makt.

Det finns ett aktuellt exempel på sådana tjänstemän i Karlstad. Igår behandlade barn- och ungdomsnämnden i Karlstad ett ärende om markanvisning där företaget Altura begär av Karlstad kommun att få köpa mark (vid Mariebergs IP) så att de kan bygga en skola som de sedan ska hyra ut till företaget Pops Academy.

Tjänstemännen på barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag av politikerna i nämnden att beskriva vilka konsekvenser det här får för de kommunala skolorna i Karlstad. Nämndpolitikerna kan sedan välja att klubba tjänstemännens yttrande och skicka till kommunledningen, eller komma med ett eget yttrande.

Snart ska jag förklara varför tjänstemännen är hjältar men först kan du klicka här för att komma till handlingarna, så att du kan hänga med i svängarna.

Väldigt kortfattat har förvaltningen kommit fram till att den kommunala marken inte bör anvisas till Pops Academy.

Långfattat (läs gärna skrivelsen eller nöj dig med mina sammanfattande punkter) beskriver förvaltningen exakt det förmodade händelseförlopp i Karlstad som tankesmedjan Balans upprepat har visat sker i många andra kommuner när skolkoncerner etablerar sig:
– det riskerar att leda till nedläggning av kommunal skola/kommunala skolor.
– det riskerar att leda till ökade kostnader för kommunen som kommer att drabba barn och elever i kommunens skolor. 

Pops Academy är en profilskola med inriktning musik som lockar elever från ett stort upptagningsområde men som inte lockar elever som inte har intresse av profilen. När friskolereformen klubbades var det här ett typexempel på skola som inte fick full skolpeng när friskolereformen klubbades. Läs Carl Bildts motivering i klippet nedan. Men sedan ändrade en Socialdemokratisk riksdagsmajoritet (ihop med MP) det, vilket skulle visa sig öppna dammluckorna för koncernerna.

Image

Vad är det då för företag som är tjänstemännens motpart här, som gör att tjänstemännen blir David och företagen blir Goliat?

Här kommer en kort sammanfattning.

Pops Academy ägs av företaget AcadeMedia. AcadeMedia hade 2020 en omsättning på ca 12,2 miljarder. Men Academedia ägs i sig av andra bolag och av enskilda aktieägare. Den största ägaren – huvudägaren – är investmentbolaget Mellby Gård. Mellby gård har investerat i många andra bolag. Här ser du dem på bild.

Två kommunala tjänstemän mot en stor aktör, men i jämförelse med fastighetsbolaget är både AcadeMedia och Mellby gård småpotatis. Altura, bolaget som söker om markanvisningen, ägs av företaget Nrep, vilket också framgår i handlingarna. Det som inte framgår är att Nrep i sig ägs av det danska företaget Novo Holding A/S.

Novo Holding A/S här är inte en liten aktör. Det är kanske den största spelaren som finns på den svenska välfärdsmarknaden. Novo Holding A/S har tillgångar värderade till 457 MILJARDER danska kronor.

I boken ”De expansiva” som snart kan köpas i nätbokhandeln finns ett kapitel som beskriver hur samhällsfastighetsbolagen i praktiken är de som skapar möjligheten till skolkoncernernas enorma expansion. Det är inte till exempel inte IES som sköter kontakten med Härryda kommun när IES vill etablera sig, det är Skanska.

Varför är fastighetsbolagen så intresserade av att göra skolkoncernernas jobb? Jo det finns MASSOR med pengar att tjäna. Intäkten är ju nästan garanterad. Barn och elever behöver förskolor och skolor oavsett konjunktur.

Vi kollar vidare lite i handlingarna till det här Karlstadsärendet för att se om Altura löser upp knutarna för AcadeMedia på samma sätt som våra granskningar visar att andra samhällsfastighetsbolag gör för andra koncerner.

Jadå. ”Altura är med under hela resan”.

Och det är inte ett litet gäng de har anställt för att vara med under hela resan. Kolla gärna extra noga nere till höger. Affärsutvecklaren på Altura har tidigare jobbat med fastigheter för Academedia, men det nya moderna sättet att samarbeta mellan koncernskola och fastighetsbolag är att skolfastighetsfolket flyttas in i samhällsfastighetsbolagen.

Tjänstemannen i Karlstad vs de här nio. Goliatgestalten växer sig allt större. Vem valde nämndpolitikerna i Karlstad på nämndmötet igår (25/8)?

Ingen. De återremitterade ärendet vilket betyder att nämnden kommer att bestämma sig på nästa möte.

Vem skulle du lita på om du fick bestämma? Tjänstemannen som vet sitt uppdrag gentemot barn, elever, lärare, skattebetalare och skollag eller de enorma bolagen som vill in på marknaden och tjäna pengar?

Tankesmedjan Balans har berättat om hur tjänstemän i Härryda, Karlskrona, Botkyrka, Östersund och flera andra kommuner varit tydliga mot politiken om konsekvensen av koncernskolornas expansion men där politikerna gått på de enorma bolagens linje.

För mig är de här personerna som vågar stå upp mot politiker och storföretag skolans största hjältar. De gör sitt jobb – och tänker på verksamhetens bästa – trots att de vet att de styrande politikerna vill skynda igenom det privatas maktövertagande. Jag hoppas att de vågar och orkar fortsätta. 

Vinnarna här är aktieägarna – de största förlorarna är landets barn och elever. Lärarna får också ta smällen genom ökad arbetsbelastning, men det finns många fler förlorare av den här politiken. I slutändan förlorar hela samhället.

Men vem bryr sig om det när skattemedel ska flyttas från verksamheten till enorma bolag, på snabbast möjliga sätt.

Vill du lära dig med om skolkoncernernas expansion och hur det drabbar barn, elever och lärare? Snart kommer ”De expansiva”. Här kan du hålla koll på när boken finns att köpa (via länken kan man be Bokus att skicka ett mail när det är dags):

https://www.bokus.com/bok/9789198718607/de-expansiva-en-bok-om-skolmarknadens-vinnare-och-forlorare/

Marcus Larsson / Tankesmedjan Balans

Publicerat den
Kategoriserat som Övrigt