Källhänvisningar ”De effektiva”

Not 1
Christopher Hood: A Public Management for All Seasons? Artikel publicerad 1991 i Public Administration.
Not 2
Stockholms stads budget 2019
Not 3
Information om prisindex för kommunal verksamhet, PKV
Not 4
Stockholms stads budget 2016
Stockholms stads budget 2017
Stockholms stads budget 2018
Not 5
Stockholm direkt, 2017-09-19: Nära hälften av grundskolorna tvingas spara
Not 6
Göterborgs-Posten 2018-11-26: Sjuksköterskor på Sahlgrenska slår larm: ”Katastrofläge” (Eventuell betalvägg)
Not 7
Sahlgrenskas handlingsplan för ekonomi i balans
Not 8
Vårdfokus 2018-10-23: Vårdförbundet kritiserar indragna tjänster på Sahlgrenska
Not 9
Sahlgrenska universitetssjukhusets budget 2019
Not 10
Verksamhetsplan och detaljbudget NU-sjukvården 2019
Not 11
Detaljbudget 2019 Skaraborgs sjukhus
Not 12
Detaljbudget 2019 Kungälvs sjukhus
Not 13
Detaljbudget 2019 Södra Älvsborgs sjukhus
Not 14
Verksamhetsplan och detaljbudget 2019 Alingsås lasarett
Not 15
Bifallet yrkande från Socialdemokraterna om att avskriva sjukhusens skulder
Not 16
Regeringens proposition 2017/18:195 Läsa- skriva- räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
Not 17
Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen
Not 18
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Uppföljning av 2017 års medel
Not 19
Fördelning av statsbidrag för 2018 för stimulansmedel för ökad bemanning
inom äldreomsorgen

Not 20
Omsorgsnämnden i Trollhättans verksamhetsplan och budget 2018
Not 21
Konsekvensbeskrivning budget 2018
Not 22
Verksamhetsredogörelse December 2017
Not 23
Sammanträdesprotokoll 2017-12-13
Not 24
Trollhättans mål och resursplan 2018
Not 25
Ekonomirapporten december 2018
Not 26
Ekonomirapporten maj 2018
Not 27
Länken borttagen från finspang.se
Not 28
Strategisk plan 2018 Finspångs kommun
Not 29
Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget 2019
Not 30
Vad är employer branding?
Not 31
Plan för strategisk kompetensförsörjning 2017-2022 Uppsala kommun
Not 32
Framtidens karriär – Grundskollärare 2018-02-15: Skolan i Luleå satsar offensivt på lärarnas arbetsmiljö
Not 33
Barn och utbildningsnämnden i Luleås internbudget 2018
Not 34
Kallelse till grundskolenämnden Huddinge 18-04-10
Not 35
Kallelse till förskolenämnden Huddinge 18-02-08
Not 36
Skolchefsföreningen 24 maj 2018 – powerpointpresentation
Not 37
Uppsalas budget 2016
Uppsalas budget 2017
Uppsalas budget 2018
Uppsalas budget 2019
Not 38
SVT nyheter, 2016-12-20: Uppsala kommun satsar på höjda lärarlöner
Not 39
HÖK 2018
Not 40
Information om utbildningsförvaltningens gemensamma lönekriterier
Not 41
PWC Academy – utbildningsutbud hösten 2017
Not 42
Kramfors vision 2031
Not 43
Protokoll 2 maj 2014
Not 44
Plattform Välskött skola Kramfors
Not 45
Konsulternas kvitton och utlägg Kramfors, Ljusdal och Timrå
Not 46
Protokoll 2015-12-09
Not 47
Protokoll 2018-06-28
Not 48
Plattform välskött skola Ljusdal
Not 49
Konsulternas kvitton och utlägg Kramfors, Ljusdal och Timrå
Not 50
Plattform välskött skola Timrå
Not 51
Konsulternas kvitton och utlägg Kramfors, Ljusdal och Timrå
Not 52
Regeringens pressmeddelande ”ökad jämlikhet i skolan”
Not 53
Blogginlägg om Skolverkets regler för statsbidraget för ökad likvärdighet