Del 2 av “Den orättvisa skolpengen” – Skolkoncernerna som flugit in under radarn!

Det här är den andra delen i Tankesmedjan Balans granskning av den svenska skolmarknaden och av de skol- och förskolekoncerner som växer så att det knakar. I den första delen berättade vi att de vinstdrivande aktiebolagen listat ut att den lag som ger fristående skolor samma grundpeng per elev som kommunala skolor ger möjlighet till enkla vinster. Vi förklarade också att lagen är orimlig eftersom kommunerna har ett större uppdrag än fristående skolor och därför borde få en större grundpeng per elev.

Ibland försvaras den svenska marknadsskolan med argumentet att det kvittar vem som äger skolor, det viktiga är skolornas kvalitet. Men det stämmer inte. Skolkoncernerna gör vinst genom att dränera kommunens skolor på resurser och på resursstarka elever. Elever i kommunala skolor får finansiera skolkoncernernas vinster. Det är inte rättvist.

I det här inlägget ska vi ge exempel på några av de skolkoncerner som lyckats etablera sig runt om i landet utan att någon större granskning gjorts. Det är därför många aldrig hört talas om företagen Atvexa, Dibber eller Norlandia. Det här är koncerner som köper på sig/startar allt fler skolor och förskolor, som tjänar allt mer pengar och som får allt större makt över det svenska skolsystemet.

Men de har lyckats flyga under radarn. Fram till nu då.

Atvexa

Atvexa är ett börsnoterat företag (Nasdaq) med två huvudägare, Peter Weiderman och Lars Brune. De två huvudägarna har båda ett förflutet i det skandalomsusade omsorgsföretaget Carema, som de grundade ihop, och de äger ett stort antal företag med inriktning mot vård, skola och omsorg. Det går bra för Atvexas aktiekurs. I april 2018 stod aktien i 45,7 kronor. Den senaste noteringen är 88 kronor. Aktien har gått betydligt bättre än index under den här perioden. Att äga skolaktier har varit en bra affär för Peter och Lars och övriga aktieägare.

Anledningen till att aktiekursen ökat är att koncernen växer och att det totala bolagsvärdet ökar. Atvexa driver inte förskolor och skolor själva. De köper upp mindre bolag som står för huvudmannaskapet och låter dessa agera som dotterbolag till Atvexa. Dotterbolag med ett tydligt uppdrag att på sikt generera vinst till moderbolaget, något som den svenska friskolereformen och lika grundpeng till friskolor i princip garanterar.

Atvexa äger tio företag som driver förskolor och sju företag som driver skolor. De här företagen är huvudmän för 131 förskolor, 28 skolor och en särskola. Sammanlagt har de företag Atvexa äger 3 300 medarbetare och 14 300 barn och elever. Under de nio första månaderna av verksamhetsåret 19/20 ökade Atvexas omsättning med 23,7 % och antal barn och elever med 18,6 %. Sedan starten 2009 har Atvexa (lämpligt namn va?) växt med ca 30 % per år.

Dibber

Dibber är ett förskole- och skolföretag som styrs av den norskägda koncernen Laringsverkstedet. Den svenska verksamheten består av 80 förskolor och skolor med sammanlagt 5850 barn och elever. Dibber växer både genom att köpa förskolor och skolor som drivs av mindre företag och genom att öppna helt nya verksamheter. Till skillnad från Atvexa försöker Dibber att styra den pedagogiska verksamheten på sina skolor. Man har t ex börjat att kopiera Internationella Engelska Skolans vinstgivande koncept med engelsk profilering.

Norlandia

Förskoleföretaget Norlandia är börsnoterat på Oslobörsen och dotterbolag till den norska välfärdskoncern NHC Group. Norlandia driver 72 förskolor i Sverige och även de växer genom att köpa upp mindre förskolebolag och bli ny huvudman för deras förskolor. Läs t ex om förskolan Lianen i Linköping som tidigare drevs av företaget Barnfokus AB men som nu köpts av Norlandiakoncernen. Genom sådana här uppköp har Norlandia växt från en omsättning på 206 miljoner kronor 2015 till 335 miljoner kronor 2019.

Vi sammanfattar

Det finns inget som talar för att de här tre koncernerna kommer att sluta ta marknadsandelar på den svenska förskole- och skolmarknaden. Om inte ersättningsnivån för friskolors grundpeng ändras, eller aktiebolag förbjuds att verka på förskole- och skolmarknaden, kommer Atvexa, Dibber och Norlandia att växa i omfattning och nya koncerner startas med samma verksamhetsidé.

Multinationella välfärdskoncerner och börsnoterade aktiebolag utnyttjar den orättvisa svenska skolpengen för att öka sina vinster. Priset betalas av barn, elever och medarbetare som går i kommunala förskolor och skolor. Vi kritiserar inte personerna bakom de här företagen. De följer bara lagar och regler och gör bara det som förväntas av företag på en marknad: tjänar pengar. Men vi tror att det här med att utbildningssektorn blivit en marknad är dåligt för svensk förskola och skola.

Det här var det andra inlägget i vår granskning av den orättvisa skolpengen och om skolkoncernernas expansion. Vill du lära dig mer om friskolereformen, om hur skolan blivit en marknad och hur det påverkar alla lärares arbete? Beställ vår bok “De lönsamma”! (Klicka här)

Om några dagar är vi tillbaka med del tre. Hoppas att vi ses igen!

Tankesmedjan Balans
Vi är en oberoende tankesmedjan bestående av två personer – Åsa och Marcus – med fokus på arbetsmiljö och välfärdens styrning. Vår verksamhet finansieras främst av ekonomiskt stöd från privatpersoners. Hjälp oss gärna att hinna göra ännu mer genom att bli månadsgivare eller swisha en peng. Mer information om hur man gör finns här: