Demonstration mot nedskärningar i Sollentuna – vi granskar kommunens skolbudget!

Torsdagen 23/5 klockan 17.00 samlas lärare, föräldrar och andra Sollentunabor utanför kommunhuset för att demonstrera mot nedskärningar på skolan. Parollen är ”Kommunens skolor ska vara bra skolor” och kraven att politikerna som styr ska minska klasstorlekar, öka lärartätheten och lägga mer resurser på skolmateriel. Vår granskning av det ekonomiska läget för skolan i Sollentuna visar att det finns goda skäl för demonstationen: politikerna i Sollentuna har nämligen skurit ner på skolans resurser under många år!

För en månad sedan skrev vi ett inlägg om de stora nedskärningar som nu görs på grundskolorna i Sollentuna, baserat på konsekvensbeskrivning av budget för 2024. I det här inlägget ska vi fokusera mer på för skolan viktiga ekonomiska nyckeltal: det vill säga vilka förutsättningar som politikerna i Sollentuna ger lärare och elever.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en egen statistikdatabas som heter Kolada, där det går att se hur mycket pengar landets kommuner lägger på sina välfärdsverksamheter och jämföra kommunerna med varandra. Det går inte att jämföra kostnader rätt av eftersom olika elevgrupper behöver olika mycket resurser. Det går dock alldeles utmärkt att använda Kolada för att visa på långsiktiga trender för hur kostnadsläget förändrats.

Kostnad för grundskola

Tabellen nedan visar hur den totala kostnaden för kommunal grundskola utvecklats mellan 2016 och 2022 (senast tillgängliga data i Kolada) samt hur kostnaden för undervisning (lärarlöner) och lokaler förändrats.

Mellan 2016 och 2022 ökade rikets snittkostnad per elev i kommunal grundskola med 21 124 kronor, medan Sollentunas snittkostnad per elev ökade med 24 109 kronor. Här skulle man kunna luras att tro att Sollentunapolitikerna satsat mer (eller skurit ner mindre) på skolan än vad genomsnittskommunen har gjort, men tyvärr är det en felaktig slutsats. Det som istället skett är att lokalkostnaden i Sollentuna ökat dramatisk medan kostnaden för undervisning ökat jämförelsevis lite.

Rikets lokalkostnad per elev har ökat med 3 416 kronor, motsvarande summa i Sollentuna är hela 10 005 kronor. Genomsnittskommunen har istället lagt 12 589 mer per elev på undervisning medan undervisningskostnaden per elev bara ökat med 2 903 kronor i Sollentuna. I praktiken innebär det här en stor nedskärning på grundskolan eftersom löner och inflation såklart ökade med mycket mer än 4,7 % mellan år 2016 och 2022.

Låg och mellanstadieskolor får även resurser till fritidshem som bakas in i grundskolerektorenas budgetar och alla grundskolerektorer får extra resurser till elevhälsa. När vi jämför kostnaden per elev för elevhälsa, undervisning och fritidshem ser vi att Sollentuna lägger mindre än genomsnittskommunen vad gäller samtliga dessa för skolan centrala nyckeltal.

Inte heller när det gäller läromedelsbugeten når Sollentuna upp till rikets snitt. Enligt Läromedelsbarometern för år 2022 lägger Sollentuna kommun 585 kronor per elev på läromedel vilket är 170 kronor mindre än snittet i Sverige.

Sammanfattning

Vår granskning visar att Sollentunapolitikerna skurit ner på skolan under många år och att det nu krävs omfattande resursförstärkningar. 2024 ökar förvisso skolpengen i Sollentuna med mer än snittet i riket men det räcker inte på långa vägar till för att hämta hem de senaste sju årens stora tapp. Politikerna i Sollentuna förklarar de stora nedskärningar som nu görs med att antalet elever minskar. Det stämmer att elevtalen är på väg ner men detta innebär ett gyllene tillfälle för Sollentuna att faktiskt satsa på skolan och strunta i att säga upp lärare.

Bor du i Sollentuna och tycker att skolan är viktigt, men att siffror inte är så spännande? Då kan du istället kolla på den musikvideo som arrangörerna gjort. Klicka dig vidare här: https://www.youtube.com/watch?v=JmAx0fVoYzg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.