Det ekonomiska läget i Stockholmkommunernas förskolor och skolor del 2

Lördagen den 18 maj kommer Stockholms gator att fyllas av folk som demonstrerar mot nedskärningar i förskolan och skolan. Demonstrationen anordnas av Förskoleupproret och Lärarupproret med stöd från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och fackförbundet Kommunal. Tankesmedjan Balans har tagit en titt på nuläget i Stockholms län vad gäller förskolors och skolors ekonomiska läge. I det här andra inlägget om Stockhomskommunernas ekonomi kollar vi in de kommuner som börjar på någon av bokstäverna S – Ö (klicka här för att läsa inlägget om kommunerna A-R).

Vi har använt den senaste informationen om budget vi kunnat få tag i på kommunernas hemsidor. I vissa fall har nämndepolitikerna redan hunnit beskriva hur det ser ut inför 2020 års budget, då har vi använt den informationen. Annars kommer klippen nedan från den senaste delårsrapporten eller från skolnämndens/nämndernas budgetar för 2019.

Salem
Först ut är Salem. Salems politiker har ännu inte hunnit sätta sig in i budgetläget för 2020. Det är generellt ganska knapphänt med informationen om förskolans och skolans ekonomi på hemsidan men i budget 2019 kan vi ser att Salem tillhör den mycket stora majoritet kommuner som inte fullt ut kompenserar nämnderna för kända kostnadsökningar. När budgeten klubbades bedömde SKL att lönekostnad i kommunerna och inflation kommer att öka med tre procent under 2019. Prognosen över kostnadsökningar är nu sänkt till 2,5 % men de två procent som budget för barn- och utbildningsnämndens budget ökar med 2019 kommer inte att räcka till lärarnas löneökningar.

Sigtuna
Ni som följer vår blogg vet att vi ganska nyss var i Sigtuna och konstaterade stora besparingskrav på förskolan och skolan. I budget för 2019 finns nämligen ett mycket omfattande besparingskrav, eller som kommunpolitiker brukar föredra att kalla det, effektiviseringskrav. 16,6 miljoner ska förskolan och skolan i Sigtuna trolla bort ur budget utan att det ska märkas på verksamhetens kvalitet. Drygt en och en halv miljon mer än medarbetarnas löneökningar (som ni märker är denna lågt tilltagen och inte i närheten av tre procent) under 2019. Det blir till att springa snabbare i korridorerna för alla som jobbar i förskolan och skolan i Sigtuna.

Sollentuna
Förvaltning och politiker i Sollentuna är tidigt ute och har redan tänkt till kring budget för 2020. Politkerna har aviserat att det kan bli tal om att inte räkna upp förskolans och skolans budget alls och förvaltningen har räknat på vad det skulle innebära i form av besparingskrav. Här hittar ni budgetunderlaget för 2020-2022.

Konsekvensen av att endast räkna upp budget med volymförändringar (låt oss hoppas att det inte blir så illa – det är därför vi behöver demonstrera) skulle bli att kommunens egna förskolor och skolor tvingas spara 67 miljoner nästa år.

En ganska stor del av Sollentunas skolor drivs dock i privat regi. Förskolor och skolor med fristående huvudman skulle även de drabbas av en nolluppräkning om kommunen inte räknar upp skolpeng. Sammanlagt skulle besparingar på 112 miljoner kronor behöva göras om politikerna i Sollentuna går vidare med sitt förslag på noll kronor mer i budget för förskolan och skolan 2020.

Innan vi lämnar Sollentuna måste vi ge beröm för deras uträkningar om hur otillräcklig uppräkning av budget påverkat, och riskerar att påverka, rektorers möjligheter att bedriva verksamhet. I diagrammet nedan har förvaltningen utgått från hur mycket pengar som gick till löner, lokaler och övrigt 2016. Sedan har de räknat på hur de olika variablerna förändrats fram till 2019 med hjälp av kända förändringar i Sollentunas budget. 2016 fanns 7 867 kronor kvar när lokaler och löner betalts. Dessa kunde användas till läromedel och extra insatser för elever som behövde extra hjälp. Fram tom 2019 har den här pengen minskat till 4 307 kronor som konsekvens av att budget inte ökats med lika mycket som kostnaden för lokaler och löner ökat (effektiviseringskrav).

Summorna efter 2019 är uppskattade efter antagandet att förskolans och skolans budget ökas med två procent (förslaget från politiken är alltså noll procent) 2020 och sedan lika stor ökning -21 och -22. Kolla in vad som sker med posten ”övriga kostnader/elev”. Den minskar till minus 1 654 kronor. Om förskolan och skolan i Sollentuna får två procent uppräkning av budget och inte minskar personaltätheten kommer det 2022 inte att finnas pengar till läromedel eller några som helst extra insatser för elever i behov av särskilt stöd.

Och i det läget tycker politikerna att det är rimligt att föreslå nolluppräkning…

Solna
Solna är känd mark för oss i tankesmedjan Balans. Vi har redan varit här och visat nedskärningar på förskolan och skolan. I budget 2019 räknas förskolans och skolans budget upp med ynka en procent. Det räcker inte till att betala löneökningar eller höjda priser pga inflation.

Stockholm
Ingen kommun har vi så bra koll på som Stockholm stad. Som vi visade i tex det här inlägget har Stockholm stads politiker sparat på skolpengen för de olika skolformerna i många år. I kolumnen till höger i bilden nedan ser ni med hur många procent politikerna sparat på förskolan och skolan de senaste fyra åren.

Sundbyberg
I Sundbybergs budget 2019 ser vi att skolan har fått ett effektiviseringskrav (besparingskrav) på 18,1 miljoner. När effektiviseringskravet räknas bort ökar skolpengen med 1 – 1,5 % under 2019. Våra läsare vet att detta innebär besparingskrav och så är även fallet i Sundbyberg. En rätt trist konsekvens av det är att budgeten för ”tilläggsbelopp” stramats åt. Tilläggsbelopp är kommunernas sätt att administrera och fördela kostnader för elever som har särskilda behov. Om man minskar budgeten för tilläggsbelopp minskar man helt enkelt möjligheten att leva upp till skollagen och konsekvensen av det är att elever som behöver hjälp inte får det. Istället förväntas allt fler elever klaras inom den ordinarie undervisningen.

Södertälje
Södertäljes politiker har i budget 2019 bestämt att den kommunala kostnaden för förskola och skola bara får öka med en procent utöver volymförändringar. En procent räcker ju inte för att täcka löneökningar och inflation och utöver det finns ett extra effektiviseringskrav på 5,6 miljoner att springa in.

Tyresö
Inte heller Tyresö har kommit fram till diskussion om budget för 2020 men i budget för 2019 finns en uppräkning av förskolans och skolans kostnader på två procent (för lite).

Den för låga uppräkningen har lett till att förskolor och skolor inte går runt. Cheferna har helt enkelt inte kunnat spara pengar så snabbt som de borde vilket avslöjas i mars månads ekonomiska uppföljning. Trots att det görs ”anpassningar” (läs nedskärningar) kommer underskottet för skolan landa på två miljoner.


Täby
I Täbys dokument finns mycket lite att hämta vad gäller konsekvenser av förskolans och skolans budget. Enligt beslutad skolpeng för 2019 ökas dock förskoleklass och grundskolas budget med mer än vad kostnaderna förväntas öka i år (kolla kolumnen längst till höger). Detta skulle enligt vår definition betyda att vi hittat en satsning. Pengen för fritidshemmet ökar dock bara med en procent (nedskärning) och pengen för förskola med två procent (nedskärning).

Upplands Bro
Upplands Bro är precis som Täby ytterligare en kommun som inte hunnit kolla in budget för 2020. I budget för 2019 hittar vi dock stora nedskärningar. Förskolans resurser ökas bara med 1,5 % i år och fritidshemmets och grundskolans resurser ökas bara med en procent. Kom ihåg att när budgeten klubbades i vintras bedömdes kostnaderna för lön och inflation öka med tre procent 2019.

Upplands Väsby
Även den andra kommunen som heter något med Upplands- räknade upp förskolans och skolans budget med en procent i år, vilket står att läsa i nämndens delårsrapport. Här ser vi även konsekvensen av den otillräckliga uppräkningen. Förra årets ”personaljusteringar” (läs nedskärningar) behöver fortsätta och ökas på under 2019.

Tankesmedjan Balans hamnar ibland i diskussion med välfärdsfacken eftersom vi belyser det lite tråkiga att lärare får betala sina egna högre löneökningar än andra med mer att göra. Ansvaret för det har såklart arbetsgivaren men här sätter Upplands Väsbys skolförvaltning finger på problemet.

Vallentuna
Ibland är det väldigt svårt att få koll på vad som egentligen händer med pengarna i en kommun. Vallentuna är en sådan kommun. I kommunens budget för 2019 finns ett omfattande effektiviseringskrav på samtliga nämnder. Men samtidigt finns politiska prioriteringar som iaf delvis har hamnat i förskolan och skolan.

Oppositionens budgetförslag är inte ett dokument med tillräcklig trovärdighet för att konstatera nedskärningar och besparingar på förskola och skola men vi måste ändå ta med ett klipp ur Socialdemokraternas text om budget på sin hemsida. Det är nämligen mycket underhållande för oss budgetfetischister att läsa om anemiska tillstånd i kommunpolitiken.

Vaxholm
Vaxholms besparingskrav på förskola och skola landade på en procent enligt budget 2019. Någon information om hur man tänker sig 2020 har vi inte hittat på kommunens hemsida.

Värmdö
I den senaste budgetuppföljningsprognosen finns ett befarat underskott på 22,2 miljoner för förskolan och skolan på Värmdö. Samma orsak som i alla kommuner som måste spara: intäkterna (budget) är för liten och kostnaderna (främst personal) är för stora. Nu ska det arbetas för att effektivisera förskolan och skolan på Värmdö…

Österåker
Österåker är sist ut i listan över kommuner i Stockholms län. Enligt kommunens senaste budgetprognos går skolan i Österåker back.

När vi kollar runt på kommunens hemsida bekräftas detta av en nyhet om besparingar på kommunens skolor vilket lett till ”åtgärder för att få budget i balans”. Mer exakt vilken typ av åtgärder detta är går dock inte att veta.

Vi sammanfattar
Av 26 kommuner i Stockholms län hittar vi nedskärningar på skola och förskola under 2019 / risk för nedskärningar på skola och förskola 2020 i 25 av dem. Ingenstans hittar vi någon tydlig beskrivning av hur de här nedskärningarna ska gå till utan politikerna lämnar till chefer och medarbetare i förskola och skola att “effektivisera” sitt arbete.

Förskolan och skolan är ingen fabrik. Det går inte att hitta effektivare arbetsmetoder på beställning. Det kommer istället att leda till ännu högre arbetsbelastning för de som jobbar i förskolan och skolan. 

Detta är vad Lärarmarschen och Förskoleupprorets manifestation handlar om. Klicka er vidare till de båda upprorens evenemang på Facebook (Lärarmarschen här och Förskoleupprorets manifestation här) och dyk upp på Mynttorget i Stockholm 13.45 den 18:e mars. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tankesmedjan Balans är politiskt och fackligt oberoende. Vår verksamhet finansieras av bidrag från människor som tycker att vi gör ett bra jobb med att granska hur den politiska styrningen av välfärden skapar en ständigt ökande arbetsbelastning för medarbetare i vård, skola och omsorg. Bli gärna månadsgivare du med eller swisha en slant!