Det ekonomiska läget i Stockholmkommunernas förskolor och skolor

Lördagen den 18 maj kommer Stockholms gator att fyllas av folk som demonstrerar mot nedskärningar i förskolan och skolan. Demonstrationen anordnas av Förskoleupproret och Lärarupproret med stöd från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och fackförbundet Kommunal. Tankesmedjan Balans har tagit en titt på nuläget i Stockholms län vad gäller förskolors och skolors ekonomiska läge. I det här första inlägget kollar vi in kommuner som börjar på någon av bokstäverna A – N.

Vi har använt den senaste informationen om budget vi kunnat få tag i på kommunernas hemsidor. I vissa fall har nämndepolitikerna redan hunnit beskriva hur det ser ut inför 2020 års budget, då har vi använt den informationen. Annars kommer klippen nedan från den senaste delårsrapporten eller från skolnämndens/nämndernas budgetar för 2019.

Botkyrka
Botkyrka kommuns nämnder har ännu inte hunnit fundera över 2020 års budget. Årets budget är dock hårda bud. Som ni ser på raderna längst ner måste utbildningsnämnden i Botkyrka spara (politikerna använder det finare ordet effektivisera) drygt 57 miljoner kronor.

Enligt den senaste delårsrapporten har inte förskolorna och skolorna i Botkyrka lyckats skära ner tillräckligt snabbt. Det finns ”utmaningar” med ekonomin och dessa ska mötas genom ”generell åtstramning”. Alla förskolor och skolor måste spara, även de som lyckats anpassa kostymen ner till politikernas effektiviseringskrav i 2019 års budget. Man ska nämligen inte ”bara” gå noll utan även nå ett överskott på fem miljoner.

Danderyd
Förskolan och skolan i Danderyd gör underskott i år på grund av för liten budget och måste spara ännu mer under 2020. Enligt de förslag på åtgärder utbildningsnämnden tagit fram behöver förskolan och skolan i Danderyd spara ca åtta miljoner nästa år. Och då räknas bara de egna skolorna in. Att ingen kompensation ges för pris- och löneuppräkning kommer att leda till besparingskrav även på förskolor och skolor i privat regi.

Ekerö
Den senaste Delårsrapporten från barn- och utbildningsnämnden på Ekerö vittnar om underskott i budget som ska lösas genom uppsägningar. Förvaltningen ska ta uppsägningsexperterna på HR-avdelningen till hjälp för att göra sig av med 35 heltidstjänster. Eftersom det fortfarande tar lite tid att sparka folk i Sverige kommer inte nödvändiga besparingar på förskola och skola kunna göras förrän i 2020 års budget så det väntas bli ett underskott på åtta miljoner i år. Pengar som lär behöva betalas tillbaka nästa år men då lär nya sparkrav dyka upp.

Haninge
Haninges grund- och förskolenämnd har gjort en mycket ambitiös och ärlig bedömning av hur förskolan och skolan kommer att drabbas om de preliminära planerna för 2020 års budget står fast. Ni som hängt med oss ett tag vet att vi ofta skriver om PKV. Glädjande nog gör Haninges förvaltningen det med. Politikerna vill öka förskolans och skolans budget med 0,4 % nästa år men de borde öka med 3,1 %. Dvs ett effektiviseringskrav på 2,7 %.

Omräknat i pengar blir det en hel del miljoner. 114,5 stycken närmare bestämt. Vi räknar snabbt om det i tjänster och landar på ca 160 lärare.

Huddinge
Tankesmedjan Balans har en lite ansträngd relation till Huddinge kommun. Vi har gjort många budgetbesök här och vi är sällan på samma våglängd med kommunen när det gäller förskolans och skolans möjligheter att göra effektiviseringar. Huddinge kommuns politiker tycks nämligen anse att dessa är oändliga. Inför nästa år ser det värre ut än någonsin. Enligt de preliminära planerna (riktigt så illa som i de preliminära planerna brukar det aldrig bli) ska inte budget för förskola och skola räknas upp alls nästa år.

När förskolenämndens förvaltning räknar om procenten i pengar och sedan omvandlar till antal förskollärare att sparka blir det 30,3 stycken. Barnskötarna är lite billigare. Om Huddinges förskolor ska klara de hotande sparkraven 2020 genom att sparka endast barnskötare måste 41,3 av dem bort.


Grundskoleförvaltningen har också räknat på konsekvenserna av de planerade nedskärningarna. Noll procent i uppräkning av lön 2020 innebär att 30 – 55 heltidstjänster måste bort i skolan (antalet varierar beroende på hur dyra tjänster som kickas). Men det är under förutsättning att Huddinge kommun lyckas hålla nere löneökningarna för lärare till två procent, vilket med tanke på lärarbristen inte lär vara möjligt.

Järfälla
Förskolan och skolan i Järfälla har också fått preliminära budgetramar för 2020 och även här försöker kommunstyrelsen driva igenom en nolluppräkning för nämnderna, avslöjar barn- och ungdomsnämndens Planeringsförutsättningar för 2020.

Det handlar om mycket pengar som måste sparas. 63,3 miljoner behöver ”effektiviseras” bort om kommunfullmäktige genomdriver kommunstyrelsens förslag på nolluppräkning av förskolans och skolans budget.

Lidingö
Politikerna på Lidingö har inte kommit riktigt lika långt i sina förberedelser inför budget 2020. Här får vi nöja oss med att beskriva dagsläget. Inför 2019 räknades nämndernas budgetar upp med 1,5 – 2,0 % (nedskärning på 1,2-0,7 %) men eftersom det ser tungt ut kommande år beslutade kommunfullmäktige om att alla nämnder även måste gå med en procent i vinst under 2019. Ytterligare en procent i nedskärning alltså.

Nacka
inte heller Nacka kommun har hunnit med att planera 2020. I budget för 2019 bestämdes att skolpengen för de olika skolformerna skulle ökas med mellan 1,3 och 2,0 %. Eftersom SKL:s ekonomer beräknar att kostnaderna borde öka med 2,7 % för att finansiera ökade löner och inflation innebär det en besparing på mellan 1,4 och 0,7 %.

Norrtälje
Vi har inte lyckats få tag på Norrtäljes skolnämnders budgetar för 2019 utan får nöja oss med att referera till tidningen Skolvärlden som kan berätta om att förskolan och skolan haft besparingskrav på 30 miljoner per år de senaste åren (det har även vi skrivit om här) och att årets besparingskrav ligger på 24 miljoner.

Nykvarn
Det har tagit lite tid att få ordning på skolbudgeten för Nykvarns politiker men i dagarna dök den upp på hemsidan. Vi noterar ett mycket stort effektiviseringskrav (besparingskrav) för 2019. Ynka 0,4 % i uppräkning av förskolans och skolans budget i år ska betala löneökningar och inflation på ca 2,7 %. Det kommer såklart inte att gå…

Så förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för budget i balans som ser ut på följande sätt. Nedskärningar, nedskärningar, nedskärningar.

Nynäshamn
Sist på listan över Stockholmskommuner som börjar på bokstäver mellan A och N är Nynäshamn. Vad kul det hade varit att avsluta den här sorgliga redovisningen av budgetläget för förskola och skola i dur, men tyvärr blir det inget av det. Kommunledningen i Nynäshamn har föreslagit en procent uppräkning för löneökningar och inflation 2020. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar korrekt att enligt SKL:s bedömning av kostnadsökningar under 2020 kommer det att leda till 13 miljoner i besparingskrav på förskola och skola.

Av 11 kommuner i Stockholms län redovisar samtliga 11 nedskärningar under 2019 och i de fall vi hittat information om planerna inför nästa år även nedskärningar under 2020. Ingenstans hittar vi någon tydlig beskrivning av hur de här nedskärningarna ska gå till utan politikerna lämnar till chefer och medarbetare i förskola och skola att ”effektivisera” sitt arbete.

Förskolan och skolan är ingen fabrik. Det går inte att hitta effektivare arbetsmetoder på beställning. Det kommer istället att leda till ännu högre arbetsbelastning för de som jobbar i förskolan och skolan.

Detta är vad Lärarmarschen och Förskoleupprorets manifestation handlar om. Klicka er vidare till de båda upprorens evenemang på Facebook (Lärarmarschen här och Förskoleupprorets manifestation här) och dyk upp på Mynttorget i Stockholm 13.45 den 18:e mars.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tankesmedjan Balans är politiskt och fackligt oberoende. Vår verksamhet finansieras av bidrag från människor som tycker att vi gör ett bra jobb med att granska hur den politiska styrningen av välfärden skapar en ständigt ökande arbetsbelastning för medarbetare i vård, skola och omsorg. Bli gärna månadsgivare du med eller swisha en slant!

Kolla gärna in några av våra tidigare blogginlägg om nedskärningar och effektiviseringskrav i välfärden.