Det fortsätter att smälla i väggarna på fritids

För knappt ett år sedan skrev vi på Tankesmedjan ett inlägg där vi beskrev hur psykisk ohälsa ökad bland fritidspedagoger och där vi försökte att härleda ökningen till politiska beslut om ambitionsökningar för fritidshemmen. Ambitionsökningar som inte följts av motsvarande ökning av fritidshemmens resurser. I dagens inlägg ska vi titta lite på hur statens satsning på mer personal i fritidshemmen fallit ut, den s.k. Fritidshemssatsningen.

Fritidshemssatsningen kom till för att sittande regering såg att barngrupperna på fritids ökat och att fritidspedagoger inte mår så bra. Och att det kanske finns ett samband mellan de två sakerna. Rimligt tänker vi på tankesmedjan som tror på just sådana samband. För att få del av satsningen krävs att huvudmannen själv inte sparar på fritidshemmen. Så här uttrycker Skolverket det hela:

Ungefär hur mycket pengar handlar det om? Ja ganska mycket pengar faktiskt. Vi kommer att titta lite extra på fyra av kommunerna i Stockholmsregionen. Järfälla, Nacka, Sollentuna och Täby. Med hjälp av grundkursen i klipp och klistra har vi pysslat ihop den här tabellen för skolåret 2017-2018.

Bra med extra pengar till fritidshemmen och bra att de är villkorade, så att de inte hanar någon annanstans. Fritidspedagoger tycks nämligen ofta nära en sådan misstanke. Att resurser ämnade åt fritidshemmen istället landar i skolan. Men inte nu, såklart, regeringen har ju bestämt att kommunerna inte själva får minska på personalen i fritidshemmen.

Så över till vår studie av kommunala dokument från de fyra nämnda kommunerna ovan. Det här ska bli spännande. Hur mycket pengar hamnar till slut hos fritidshemmen? Spänningen är olidlig.

Järfälla

Barn och ungdomsnämnden i Järfälla får en peng av kommunfullmäktige som ska räcka hela året. Pengens storlek avgörs av hur många barn som finns i de olika skolformerna under 2018 men nämnden själv är fri att göra egna prioriteringar. Följande egna prioritering har gjorts för 2018.

Skolan får riktigt mycket pengar. Bra för skolan. Förskolan får riktigt mycket pengar. Bra för förskolan. Fritidshemmen får dock endast en ökning med 0,5 %! 0,5 % är jättelite procent. Räkna med en löneökning på minst 2,5 %. Inflationen förväntas landa på något under 2 %. 0,5 % ökning blir då långt ifrån en satsning. Men det kanske beror på att det kommer att gå väldigt få barn på fritids? Vi kollar.

Nej så var det inte. En ökning av barn både höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Men det kanske kommer att frigöras pengar på annat sätt så att fritidshemmen ändå kan satsa på att anställa mer personal eller iaf behålla den personal som de hade 2017? Sådär som staten kräver för att man ska få statsbidraget på 3 731 797 kronor?

Jasså inte det heller. Trots att antalet elever ökar under 2018 kommer antalet årsanställda minska med en person våren 2018 och ytterligare 4 hösten 2018. Samtidigt som elevantalet ökar och trots att man fått pengar från staten för att inte minska på personal i fritidshemmen. Det här var förstås inte så snyggt av Järfälla. Men kanske de andra kommunerna visar större respekt för fritidspedagogernas arbetsmiljö?

Nacka

Nackas utbildningsnämnd har såklart också rätt att prioritera med den ram (totala summa pengar) som nämnden fått från fullmäktige. I tabellen nedan ser vi de viktigaste skolsiffrorna för 2018. Titta först under kolumnen ”Satsning” (det är i praktiken ingen satsning eftersom Nacka kör med det klassiska effektiviseringskravet). Kolla sedan raden ”fritidshem”. Japp. Noll kronor i ökning. Trots löneökningar. Trots inflation. Då det spås liten minskning av antalet barn förväntas tom fritidshemmet att sammanlagt bli billigare 2018 än 2017. Och igen, glöm inte det där statsbidraget på 4 985 856 kronor för ökad bemanning.

Sollentuna

Nästa stopp Sollentuna, eller #Solskol för oss som vistas på sociala medier. Ni vet den där kommunen som har som lönekriterium att twittra positivt om sin arbetsgivare. Med hjälp av högstadiematte kan man räkna ut att fritidshemmets peng ökar med 1,98 % mellan 2017 och 2018 (delen genom det hela som ni kanske minns). Grundskolepengen ökar dock med 2,49 %. En halv procent mer än fritidspengen. Innebär en ökning av fritidspengen med 1,98 % en satsning? Nej. Som tidigare nämns kommer löneökningarna för fritidspedagoger landa långt över den procentsatsen. Även i Sollentuna landar vi i en neddragning. Trots de där statliga pengarna som man har fått till skänks mot löftet att satsa. 5 229 640 kronor.

Täby

Vi avslutar den här orgien i fritidshemsbesparingar i Täby. Kanske blir det ändå en glad sorti med fina pengar som kan göra att den utslitna personalen får hjälp av fler kollegor? Vi kollar in nyckeltalen för 2018. Uppräkning av budgeten för skolan (inte lika mycket som kostnaderna ökar – de kör med effektiviseringskrav ni vet). Uppräkning av budgeten för förskolan. Uppräkning av budget för fritids… Nej. Kolla tabellen. 29 595 får ett barn i fritidshemmet kosta 2018. Förra året fick det kosta 30 126. Täby minskar kostnaden för ett barn i fritidshem med 1,76 %. Man tycks helt ha glömt de där 4 033 800 kronorna som staten skickat med för att Täby skulle kunna satsa.

Vi sammanfattar
Det här var ju inget kul, i synnerhet inte om man är fritidspedagog i Järfälla, Nacka, Sollentuna eller Täby. Riktade statsbidrag används för att minska den kommunala kostnaden för fritidshem. Slutsumman blir för samtliga fyra kommuner minus om man ser till verksamhetens övriga kostnadsutveckling. Ohälsotalen är redan skyhöga. Bristen på fritidspedagoger redan akut. Tyvärr stämmer den bild vi ger här bra överens med den bild fritidspedagoger ger från övriga kommuner runt om i Sverige.

Kommer föräldrar till barn i fritidshemmen att minska sina förväntningar på verksamheten nu när verksamhetens resurser minskas? Nej såklart inte. I synnerhet inte som rikspolitiker pratar om att man tillfört resurser. Det ökar istället kraven på fritidspedagoger att leverera en produkt av hög kvalité. Och det kommer de att göra allt för att lyckas med. Ända till det smäller i väggen för ytterligare en fritidspedagog. Och en till. Och en till…

Lästips

Varför smäller det så i väggarna på fritids?

Arbetsgivare och fack väljer lön framför arbetsmiljö