Enorma besparingskrav på förskolan och skolan i Sundbyberg

”Följ mig till Sundbyberg, jag visar dig vägen så ser vi oss om. Vad döljer Sundbyberg, ja det vette gudarna men vad rör det dom?”

Mårten Jansson och Palatsorkestern gjorde för ganska länge sedan en fin låt om Sumpan. Du kan lyssna på den här. Ena halvan av Tankesmedjan Balans tyckte i sin ungdom att det här var en av världens bästa låtar, trots egen uppväxt i Värmland. Låten är snäll, fyndig och trallig. Och det var något mystiskt med det där Sundbyberg. Där doldes något, oklart vad.

Igår behandlade kommunstyrelsen i Sundbyberg 2019 års budget. Det slutgiltiga beslutet tas såklart i kommunfullmäktige men mycket talar såklart för att gårdagens beslut står fast. Det är hårda puckar som levereras från den nya majoriteten bestående av Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. När det kommunala kassavalvet öppnades saknades tydligen pengar och nu krävs åtgärder för att få en budget i balans. Något som kanske inte borde ha förvånat L och C då de satt med i den förra majoriteten.

Hur kommer det här att påverka förskolans och skolans verksamhet under nästa år? Vad döljs egentligen i budgeten? Gudarna har ingen aning. Svaret på budgetfrågor får ni av Tankesmedjan Balans. Följ oss till Sundbyberg, vi visar er vägen så ser vi oss om.

Sundbyberg har ett lite krångligt sätt att lägga upp offentliga handlingar. Vill ni läsa budgeten i sin helhet får ni klicka här och söka på ”budget 2019” så kommer den upp bland träffarna.

Inledningsvis berättas om tidigare satsningar på skola, vård och omsorg som kommer att fortsätta. Satsningar gillar vi. Sedan kommer det där om besparingar. Samtidigt som den nya majoriteten satsar kommer man att ”samordna och effektivisera stadens verksamheter och investeringar”. Det måste inte vara något fel med det. Ingen vill väl ha ineffektiv skola, vård och omsorg?

Politikerna återkommer i den löpande budgettexten till det här med satsningar på skolan. Tack vare sådana ska samhället bli att lita på och lärare få möjlighet att fokusera på undervisning och lärande. Antalet anställda ska öka!

Grund- och gymnasieskolan

I den del som handlar om skolan slås fast att resurserna ska öka under mandatperioden och skolpengen värnas. Öka, vad betyder det? Räcker det med en krona till per år eller menar man att resurserna ska öka jämfört med hur mycket kostnaderna ökar? Och vad betyder värnas? Inte skäras ner på eller skära ner så lite som möjligt? Här döljer Sundbyberg något.

Lite längre fram i dokumentet får vi lite ledtrådar om vad som menas. Skolnämnden ges i uppdrag att ”se över och utreda” kostnader och investeringar. Och det behöver ”skapas ekonomiskt utrymme för löneökningar för lärare”. Fortfarande faller det hela under vad som eventuellt skulle kunna vara rimligt. Visst kan väl skolan se över ifall det finns onödiga kostnader trots årtionden av besparingskrav och visst är det så att kan man inom ram hitta ekonomiskt utrymme för lönehöjningar ska man väl göra det. Men misstankarna skärps. Här luktar det besparingskrav, inte satsningar.

Mycket riktigt. Nu närmar vi oss ett avslöjande av vad Sundbyberg försöker att dölja bakom de vanliga flosklerna om satsning och effektivisering. När skolans budget räknats upp för kostnadsökningar plockar politikerna bort tre procent av den totala summan. Grundskolan och gymnasieskolan i Sundbyberg ska bli tre procent billigare 2019 jämfört med 2018.

Här är hela beräkningen av grundskole- och gymnasienämndens budget. Oavsett vad som kommer fram om möjliga eller omöjliga besparingar kommer nämndens budget först att ökas med 11,7 miljoner för att kompensera för högre löner och inflation men sedan minskas med 18,5 miljoner i ”generell effektivisering”. Varje ökad lönekrona för lärare i Sundbyberg måste betalas med mer att göra. Det finns inte kompensation för något i budget. Tvärtom sparar man mer än lönerna förväntas öka.

Detta samtidigt som den nya majoriteten har bestämt att Sundbybergs skolor ska bli bäst i Sverige. Hur ska det gå till?

Förskolan

Förskolan då? Döljer sig samma sak här? Sumpans nya styre har iaf höga målsättningar för förskolan. Förskolans resurser ska ”värnas” (där har vi det igen) och kvaliteten ska vara hög. Varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära på sina villkor.

Pengar då? Även för förskolan blir det ett prioriterat uppdrag att komma fram med förslag till effektiviseringar och besparingar. Precis som med skolans budget låter det som att det inte finns något sparkrav utan att förskolenämnden ska försöka hitta möjliga besparingar och redovisa dessa…

… men så är inte fallet. Förskolan kompenseras med 7,9 miljoner för högre löner och inflation men får samtidigt ett besparingskrav på 10,2 miljoner. Höjer en förskolechef en medarbetares lön måste hen samtidigt hitta en besparing på ännu mer än ökningen. Samtidigt som alla barn ska få en bra start i livet.

Oppositionens budget

Men det kanske blir bättre om oppositionens budget vinner? Nej, inte alls. I Sundbyberg har Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna gått i gemensam opposition. Deras budgetförslag är trots att det borde vara omöjligt ännu värre. Oppositionen lägger ett generellt sparkrav på hela fem procent för år 2019.

För grundskolan innebär det 30,4 miljoner mindre nästa år om oppositionens budgetförslag går igenom. För varje krona i löneökning skulle rektorer behöva spara in tre kronor någon annanstans.

Äldreomsorg och Socialnämnd

Men det kanske är som i Västerås där grundskolan inte måste spara tack vare att de andra välfärdsnämnderna tvingas spara mer, fast tvärt om? Vård och omsorg lider av samma problem som förskolan och skolan. Arbetsbelastningen har ökat som konsekvens av årtionden av besparingskrav och sjuktalen är höga. Kanske försöker politikerna i Sundbyberg göra allt för att kunna göra välbehövliga resursförstärkningar där?

Nej!

Äldrenämnden måste spara bort 9,8 miljoner under 2019. 2,8 miljoner mer än löneökning och inflation.

Social- och arbetsmarknadsnämnden drabbas av ett generellt nedskärningskrav på drygt femton miljoner och måste sedan försöka spara knappt fem miljoner med hjälp av digitalisering.

Vi sammanfattar

Mårten och Palatsorkestern hade rätt. Något döljs i Sundbyberg och det är besparingar. Majoritetens budget för 2019 innebär mycket höga krav på förskolan och skolan men förskolans och skolans möjligheter att nå kraven kommer drastiskt att försämras.

Vad ska en förskolechef eller rektor göra när löner ska ökas men budget minskas? I personaltät verksamhet som förskola och skola där alla buffertar redan är bortsparade finns inga andra sätt att anpassa verksamheten till budgeten än att låta färre göra mer.

Samtidigt som man ska bli bäst i Sverige.

Övriga välfärdsnämnder måste spara lika mycket räknat i procent och den största samlingen oppositionspartier vill spara ännu mer.

”Det går tåg, det går bussar, till mitt hjärtas trakt går det subventionerade skjutsar” sjunger de i låten om Sundbyberg. Det gör det fortfarande, men med förskollärare, barnskötare, lärare, lärare i fritidshem, förskolechefer, rektorer, socialsekreterare, hemtjänstpersonal, vårdhemschefer och anställda inom äldrevården som är på väg bort från kommunen till någon annan arbetsgivare. Eller in i väggen!

Lästips

Stötta smedjan

9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden 2018

Alliansen i Stockholm: Vi kompenserar inte för löneökningar