Facket, friskolorna och Balans: nu är det dags för faktisk förändring

I helgen skriver vi på tankesmedjan Balans på DN debatt ihop med lärarnas fackförbund, Sveriges lärare, och organisationen för friskolor utan vinstintresse, Idéburna Skolors Riksförbund:

https://www.dn.se/debatt/annu-ett-lasar-ar-slut-men-pa-politikfronten-intet-nytt/

I normala fall ska debattartiklar ha en nyhetvinkel, en ”hook”, något som gör dem extra aktuella. Men vi skrev artikeln eftersom allt är precis som vanligt i svensk skolpolitik:

Ändå klubbas inga skarpa beslut. Istället tillsätts utredning på utredning. Viktiga insatser förhalas och fördröjs, medan läsår efter läsår går. Det är ovärdigt, ineffektivt, och förbluffande dumt.

Vi för fram tre krav i artikeln:

  1. Skydda skolorna från nedskärningar i höstbudgeten
  2. Fasa ut marknadsskolan, men bevara de idéburna småskolorna
  3. Skydda arbetsmiljön och studieron genom att begränsa klasstorlekar och undervisningstid

Vi argumenterar (och länkar till våra källor, såklart! Det gör vi alltid) för att det finns pengar, det finns färdigutredda förslag, det finns sätt att få detta att fungera. Under våren har inte minst Liberalerna och skolminister Lotta Edholm (L) pratat mycket om att lägga om skolpolitiken. Det är bra sagt, men det vore ännu bättre om något av de många förslag för att förbättra skolan också genomfördes. Politik är inte bara att vilja, det är också att göra.

Snart är det höst. Då får vi se hur det blir med den saken.

En god och återhämtande sommar, önskar vi på Balans alla läsare i och utanför skolan!

/Marcus och Åsa