Fackligt gnäll i det glada Hudik

Nu har facket gnällt igen. Platsen är Hudiksvall och den här gången är det anställda i äldreomsorgen som misslyckats med att välja glädje. Kommunalarbetaren skriver om en begäran om arbetsmiljöåtgärd som lämnats in till arbetsmiljöverket. Tydligen anser Kommunal att neddragning av bemanning, eller som vi hellre kallar det ”ansvarsfull hantering av skattemedel”, riskerar att leda till ohälsa hos medlemmar.

Jaha. Vi förmodar att det här bara handlar om det vanliga gapandet efter mer resurser, men för att vara helt säkra ska vi ta oss en titt i kommunens diarium. Där lär snart kunna konstateras att de som jobbar inom äldreomsorgen helt saknar orsak att klaga. Först några ord ur kommunens budget för 2018. Kommunstyrelsens ordförande är nöjd. Det händer mycket positivt i kommunen just nu och då trivs man förstås på sitt arbete.

Vi läser vidare. I Hudiksvall har man prioriterat utbildning och omsorg. Se där Kommunal. Era medlemmar är prioriterade. Inte tackar man väl för sådant genom att anmäla sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket? Visserligen innebär budgeten effektiviseringskrav. Men kom igen. Visst måste man väl kunna förvänta sig att alla kan bli bara lite bättre och billigare från ett år till ett annat? Så jobbar man ju alltid i industrin.

Redan nu skulle vi nog kunna konstatera att Kommunal gör bäst i att dra tillbaka den där anmälan till Arbetsmiljöverket. För säkerhet skull ska vi dock ta en titt i den politiska nämnd som har ansvaret för äldreboendena, social och omsorgsnämnden. Hur ser nämndens ekonomi ut och vilka beslut har den politiska majoriteten tagit för att säkerställa att kommunfullmäktiges effektiviseringskrav är möjliga att genomföra med nuvarande ekonomi? I nämndens delårsrapport sammanfattas det ekonomiska läget så här.

Aj då. Ekonomiskt utfall som avviker drastiskt mot budget. Långt större underskott än beräknat. Åtgärder har tydligen redan vidtagits men inte räckt. Nu måste ytterligare åtgärder vidtagas för att nå det saliga tillståndet budget i balans. Hur ska detta ske? Vi blir lite oroliga. Inte genom personalminskningar väl?

Jo.

För det första. Hur kan en satsning vara kostnadsneutral? Är det verkligen en satsning då? Sedan. Stopp ett tag! Inte tillsätta vakanser. Bromsa nyanställningar genom att kräva beslut av högre chef. Se till att inte sysselsättningsgraden är högre än ”önskat”. Minska antalet timvikarier och se över bemanning i hemtjänsten. Avveckla verksamheter. Det här är ju rena nedskärningar som det beslutas om. Nedskärningar som med stor säkerhet påverkar de anställdas arbetsbelastning. Men det hände ju så mycket positivt i kommunen…?

Vi funderar vidare. Hur ska politikerna lyckas ro hem de här nedskärningarna i välfärden året innan ett val? Kommer inte de glada Hudikborna att protestera genom att välja någon annan till kommunstyrelsens ordförande?

Nej! För ”trots omfattande besparingsåtgärder ska kvaliteten för våra invånare (vi väljer lite ofint att rätta trots citat) vara kvar på dagens höga nivå”. Tänk dig att vara anställd i någon av nämndens ansvarsområden och läsa den meningen.

Vänta. Det kommer mer. Enligt arbetsmiljölagen ska chefer som inte anser att de getts möjlighet att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar återlämna sitt arbetsmiljöansvar till sin egen chef. Nivån ovanför i organisationen. Det lär inte ske i Hudiksvalls kommun. Mellan nivåerna i organisationen görs nämligen överenskommelsen att varje nivå tar på sig ansvaret att uppnå en viss kvalité och kvantitet till en viss nettokostnad.

Vad betyder detta? Jo det betyder att vill du fortsätta vara chef i Hudiksvalls kommun ska du klara ditt uppdrag, för det har du åtagit dig. Annars har du misslyckats med ditt jobb. Människor vill inte misslyckas med sitt jobb för misslyckade människor får inte jobba kvar som chefer. Så det lär inte bli något återlämnande av arbetsmiljöansvar, oavsett hur illa de här nedskärningarna drabbar arbetsmiljön för de som är anställda på äldreboenden i Hudiksvall.

Vi sammanfattar

Vi hade fel. Det finns all anledning för Kommunals medlemmar att gnälla och att vända sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med att fixa en bra arbetsmiljö. Men. Precis när du som läsare tänker att det här nog kommer lösa sig med hjälp av Arbetsmiljöverket utdelas den riktigt stora käftsmällen mot Kommunals medlemmar. Arbetsmiljöverket kan inte tvinga social- och omsorgsnämnden att öka bemanningen i äldrevården. Det är upp till organisationen (nämnden) att vidta åtgärder för att få en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket presenterar aldrig en lösning. Lösningen lär bli en verkningslös handlingsplan.

Vi behöver en ny styrning för välfärden. En styrning som utgår från balans mellan krav och resurser. Inte som nu en styrning som skapar ständig obalans mellan krav och resurser och där lösningen på den obalansen aldrig får vara minskad arbetsbelastning. Om inte kommer alla försök att skapa en rimlig arbetsbelastning för anställda i vård, skola och omsorg sluta som det gjorde för Euskefeurat. Åt helvete.

”Det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris, hamnar man på någe vis, likt förbannat i Hudiksvall.”

Lästips

Gästinlägg – ”Hur jag fick telefonfobi”

Ett sista besök i Göteborg – vad görs för att minska sjuktalen?

Arbetsmiljöverket vs Majorna-Linné