Gästinlägg – ”Lärare ett utrotningshotat släkte”

Ibland publicerar vi gästinlägg från våra läsare. Här kommer ett mail vi fick som vi tyckte var så fyndigt att det får bli ett inlägg! Vill du också bidra? Hör av dig!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lärares situation kan idag jämföras med många utrotningshotade djurarters situation. Arten lärare lever idag i ett habitat som allvarligt hotar dess existens. Läraren, likt många djurarter kräver en god miljö för att överleva och utvecklas. Man är ”störningskänslig” eftersom artens habitat måste erbjuda mycket speciella och känsliga betingelser. Den utrotningshotade Vitryggiga hackspetten kräver ett varsamt och kunnigt skogsbruk där sumpmarker bevaras, livsbetingelser för larver säkras och behovet av boplatser tillgodoses för att arten ska trivas och överleva. På samma sätt krävs ett habitat för läraren där egna initiativ, eget engagemang, samarbete och gemensamt lärande och utveckling får näring.

Regering och riksdags såväl som kommunernas ”Skogsbruk” har gått hårt åt habitatet svensk skola. Det har resulterat i ett kalhygge där jordförstöring, erosion och försurning råder. Vi ser hur individer och grupper i arten lärare utsätts för en plågsam och utdragen ”död” eller hur man flyr ifrån det syrefattiga habitatet. Vi ser också hur delar av populationen muterar till solitära asätare som kortsiktigt frodas men i längden är dömda till att försvinna när asen tagit slut.

Det förekommer naturvårdsprojekt i varierande omfattning och storlek. De får hållas ”under armarna” med konstgjorda medel. Habitatet är redan så skadad att nödvändiga förutsättningar för att de ska lyckas saknas. Pollinerande insekter har redan försvunnit. Försurningen av jordmån och erosion gör sitt till. ”Naturvården” får fungerar som alibi för att inte ta sig an de grundläggande problemen i skogsbruket och kalhuggandet får fortsätta. Förstelärarreformen, Lärarlönelyft och lågstadiesatsningen är alla ”naturvårdsprojekt” på kalhygget svensk skola. Kommuners styrsystem NPM kan liknas vid skogsbrukets monokulturer som kräver extensiv giftanvändning för att bekämpa naturens egna försök att läka skadan efter systematisk misshandeln.

Kontroll-, mät-, och vägfunktioner ersätter i allt högre utsträckning lärarens egentliga uppgifter. Lärare ska idag konkurrera om lärarlönelyft och förstalärarskap och anpassa sig till godtyckliga och subjektiva lönekriterier i ett individuellt och differentierat lönesystem. Arten lärare muterar i den miljön till något som varken leder till bättre undervisning eller friskare medarbetare.

Kommuners styrsystem (NPM) förvandlar rektorer till administratörer med piska i ena handen och morot i andra istället för inspirerande och stödjande ledare. Som en skrämmande Fågel Fenix träder en ny form av ”lärare” fram vars uppgift är att leverera mätresultat som tillgodoser kommuners politiker och högre tjänstemän.