Gästinlägg: ”Nu räcker det – Ett avtal med regler, eller konflikt!”

Gästinlägg av Annika Karlsson Norrstad – fd ordförande för Lärarförbundet i Huddinge och numer lärare i Stockholm – om behovet av tvingande regler i lärarnas kollektivavtal.

Läraravtalet HÖK 18 har gått ut och idag träffas Lärarnas samverkansråd för att rösta om SKR:s slutbud om ett nytt centralt kollektivavtal för lärare. Vad som står i SKR:s förslag till nytt avtal vet vi inte men de yrkanden som de båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tidigare lämnat över till SKR är så blygsamt formulerade att det inte ens finns utrymme för SKR att säga nej till något i innehållet. I alla fall inte om lärare ska fortsätta orka vara kvar i yrket.

De båda lärarfacken lämpade i HÖK18 snyggt över förhandlingsansvaret på lokala fackliga företrädare att förhandla om överenskommelser för minskad arbetsbelastning och ökat löneutrymme. Ett nästintill omöjligt uppdrag har det visat sig.

Fackliga företrädare på lokal nivå har pratat och pratat i åratal och trots skickliga lokala förhandlare har de senaste läraravtalen inte gett något annat än en allt hårdare arbetsbelastning i princip varenda kommun i hela vårt land. Orsaken är centrala kollektivavtal utan regler som i förhandlingsrummet ger all makt till arbetsgivaren.

Jag tror starkt på den fackliga idén om att många som sluter sig samman kan förändra, trots att det kan verka omöjligt. Min övertygelse är att väldigt många  medlemmar även år 2021 vill se sitt fackförbund med kraft driva traditionella fackliga frågor som arbetsbelastning och lön.

De som är det minsta insatta i och följer skol- och samhällsdebatten på Facebook, Twitter och andra sociala och traditionella medier kan knappast ha undgått de senaste årens allt fler, högre och tydligare röster om att något måste göras på systemnivå åt lärares arbetsbelastning. Facebook och Twitter har dock ingen formell förhandlingsrätt men det har de båda lärarfacken.

Ta chansen nu, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och visa meningen med att vara fackligt ansluten. Sätt ner foten, ställ krav på SKR och acceptera inte ännu ett meningslöst avtal utan regler om exempelvis antal elever per lärare eller mängden lektioner kopplat till planeringstid. Vi är flera hundratusen medlemmar tillsammans. Många av oss är beredda att gå ut i konflikt och strejka om så behövs.

Det räcker nu. Vi vill inte jobba ihjäl oss. 

Annika Karlsson Norrstad