Gästinlägg: Osäkert om jag vill jobba kvar i förorten

Gästinlägg av HP Tran – lärare i Göteborg – om att Göteborgs stad gör stora nedskärningar på en av stadens skolor med sämst resultat och att eleverna nu riskerar att prestera ännu sämre.

Jag arbetar på en av Göteborgs sämsta skolor – sett till resultatet, alltså antal elever som går vidare med en gymnasiebehörighet. Vi har i många år arbetat i ständig motgång, i motvind, i uppförsbacke och med solen i ögonen.

Skolan jag arbetar på är en typisk skola i förorten. En skola där den överväldigande majoriteten av eleverna har utländsk härkomst och där föräldrarna har låga inkomster och/eller låg utbildning.

Det är tufft att arbeta i förorten. Där råder det ingen tvekan. Och ändå har jag – med glädje och stolthet – valt att arbeta i förorten. Det finns många orsaker till varför jag har valt att stanna kvar där. Bland annat finns det en stor glädje och tacksamhet hos både elever och föräldrar, att elevantalet i klasserna alltid har varit rimliga (ca 18-25 elever) samt att det faktiskt kan vara kul, utvecklande och givande.

Men nu är jag inte längre lika säker på om jag vill vara kvar i förorten. Skolan som jag arbetar på har nämligen en usel ekonomi. Budgeten är inte i balans, miljoner i back och en effektivisering (sparkrav!) måste göras för att grundskoleförvaltningen åter skall bli nöjda.

Och vi är inte ensamma om att behöva spara riktigt mycket, 32 andra skolor i kommunen står inför liknande problem.

Så här ser det ut på min nuvarande arbetsplats inför nästa läsår, såvida inte politikerna skickar mer pengar:

  • 12 tjänster skall bort
  • Åk 8, tre klasser, skall slås ihop till två (30+ elever/klass)
  • Åk 9, tre klasser, skall slås ihop till två (ca 28 elever/klass)
  • Ingen mer studiehandledning i modersmål till de nyanlända eleverna
  • Fritidsklubben för åk 4-5 skall bort
  • Inga mer halvgrupper i bild, musik och slöjd
  • Ingen mer dubbelbemanning i svenska (som är oerhört viktigt för eleverna med andraspråksbakgrund)

Det här kommer att slå extra hårt mot en skola som min. En skola som ligger i en av Göteborgs förorter. En skola som redan hör till de med sämst resultat – resultat som nu lär bli ännu sämre. En skola där budgeten inte är i balans. En av många skolor i Göteborg som får lida av politikernas besatthet av att ständigt skära ner i välfärden.

HP Tran, lärare i Göteborg