Har välfärden tillräckliga resurser? Vi följer upp Norra Hisingen

Idag offentliggjorde den rödgröna regeringen nästa års statsbudget och det var mungiporna upp på finansminister Magdalena Andersson men mungiporna kraftigt ner på välfärdsfacken. Välfärden fick de tidigare utlovade fem miljarderna i ökat generellt statsbidrag men hade behövt mycket mer. Nu kommer de av kommuner och regioner planerade nedskärningarna att fortsätta.

I våras gjorde vi ett besök i Norra Hisingens stadsdelsnämnd för att ta tempen på läget i äldreomsorgen i Göteborg. Stora nedskärningar planerades för att få ner kostnaderna till den budgetram kommunfullmäktige klubbat igenom, en budget som innebar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar 2019 än 2018.

Ingen dag passar väl bättre för ett återbesök på västkusten än idag, dagen när regeringen bestämt att välfärden inte behöver mer pengar. Hur har det gått för stadsdelsnämndens besparingsförsök?

Stadsdelsnämnderna i Göteborg har bland annat ansvar för äldreomsorg, socialtjänst, kultur (utom bibliotek) och fritid och svaret hittar vi som vanligt i offentliga handlingar. Den här gången har vi läst uppföljningsrapporten för augusti där förvaltningen avger rapport till nämndens politiker.

Det är en nöjd förvaltning som kan meddela att man tack vare intensivt arbete nått målet ”budget i balans”.

Så bra. Hur har det gått till? Jo, genom att man minskat kostnaderna jämfört med samma period 2018 med 5,0 %.

Så duktigt. Hur har man lyckats minskat kostnaderna så mycket? Jo, genom att man genom effektiviseringar minskat antal tillsvidareanställda med 56 personer och antal tidsbegränsat anställda med 68 (bry er inte om den enorma skillnaden 17-18 den berodde på att förskola och skola flyttade från stadsdelsnämnderna till facknämnder).

Men vilka konsekvenser har det gett? Finns det inte risk att fler jobbar sig sjuka när färre personer ska göra mer arbete? Jo, som ni ser i tabellen ovan och i texten nedan har sjukfrånvaron ökat från 8,6 % till 9,2 %. Men ingen anledning till oro. En utvecklingsgrupp ska ta fram metoder och verktyg för att sänka sjuktalen. Det här har såklart inget med ökad arbetsbelastning att göra… eller?

En liten avstickare till kulturverksamheten på Norra Hisingen. För några veckor sedan skrev vi en debattartikel om hur Göteborgs stora besparingskrav på kulturområdet riskerar att knäcka hela verksamheten och vi frågade oss samtidigt ”Hur effektiv kan en människa bli”. Antalet anställda inom kultur och fritid på Norra Hisingen kommer att minska med 8,7 % under 2019. Varför? Jo, ”åtgärder på grund av minskat ekonomiskt utrymme 2019”.

Det kvittar vilken sten man lyfter på i den kommunala och regionala välfärden: man hittar stora besparingskrav och de kommer att bli ännu större de kommande åren. Dagens beslut från regeringen och samarbetspartierna är inget annat än ett slag i magen på alla de som kämpar för att behålla kvaliteten i vård, skola och omsorg.

Men Tankesmedjan Balans kämpar på. Beställ gärna vår bok ”De effektiva” som beskriver hur politikernas krav på ständig effektivisering skapar allt högre arbetsbelastning för de anställda i välfärden.

https://www.adlibris.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835