Hot om stora nedskärningar på skolan i Göteborg

Så är det äntligen dags för Göteborgs stads politiker att rösta om budget för 2020. Det politiska läget i Göteborgs kommunfullmäktige är lite krångligt med ett blått minoritetsstyre, en splittrad rödgrön opposition och ett lokalt oppositionsparti (Demokraterna) med många mandat. Det är troligt men inte alls säkert att den moderatstyrda alliansens budget kommer att gå igenom.

Förskolan och skolan i Göteborg ska bli jättebra med hjälp av den föreslagna budgeten. Kunskap och likvärdighet är viktigt och i de lugna klassrummen ska det finnas kunniga och engagerade lärare.

För någon månad sedan konstaterade vi att det saknas 118 miljoner för att grundskolan ska hålla sin budget i år, pengar som måste hämtas hem i kommande budgetar. Det finns således redan krav på nedskärningar på skolan i Göteborg. Frågan vi ställer oss när vi börjar bläddra i förslaget till 2020 års budget är förstås om läget kommer att förbättras eller förvärras.

Det börjar bra. Det fördelas massor med pengar så att verksamheterna kan ”klara personalens löneökningar och normal prisökning på varor och tjänster”.

Sedan börjar brasklapparna att komma. Tydligen finns det ”effektiviseringskrav kring personalkostnader” vilket ju rimmar illa med det där att verksamheterna får pengar för att klara löneökningar.

Det är så illa att den totala arbetade tiden för medarbetarna i Göteborgs stad måste minska under mandatperioden.

Minskningar som gäller samtliga nämnder. Antalet anställda i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten ska minska. Men kvaliteten ska inte påverkas. De som jobbar ska effektivisera sitt arbete så att samma eller högre kvalitet kan nås fast med mindre resurser.

Hur ska detta gå till? Jo, genom ”digitalt effektiviseringsarbete” Det står inget om hur digitaliseringen ska spara pengar i vård, skola och omsorg. De styrande politikerna bara konstaterar att så ska ske.

Hur stora nedskärningar innebär budgetförslaget för 2020? Med hänsyn tagen till inflation och genomsnittliga löneökningar bedömer Sveriges Kommuner och Landstings ekonomer att kommunerna borde öka välfärdens resurser med 2,7 % nästa år för att ge verksamheterna samma förutsättningar som 2019.

Eftersom lönerna ökar mer i förskolan och skolan än i övrig kommunal verksamhet borde förskolans och skolans budget öka med mer än 2,7 % men för att var snälla mot Göteborgs stads politiker sätter vi gränsen för vad som är en nedskärning vid 2,7 % uppräkning av ramarna. I budgetförslaget för 2020 räknas dock bara förskolans och skolans ekonomiska ramar upp med 1,5 %. En nedskärning på (minst) 1,2 %.

Vi sammanfattar
När man läser budget för Göteborgs stad kastas man från hopp till förtvivlan. Först står det att förskolan och skolan ska vara jättebra och att den ges ökade resurser för att klara löne- och prisökningar. Ju längre man läser ju mindre visar det sig vara sant. Sanningen är istället att politikerna som styr Göteborg föreslår en nedskärning med 1,2 %.

Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden har alla för lite pengar i budget för 2019 för att göra ett nollresultat. Värst är läget i grundskolenämnden som måste minska ramen med 118 miljoner för att hålla budget i år. Det nya nedskärningskravet i budget för 2020 innebär 96 miljoner ytterligare i nedskärning. Drygt 200 miljoner kronor måste alltså skäras bort från nuvarande verksamhet i grundskolan. Utan att det påverkar kvaliteten. Det ska ju ske ”effektiviseringar” i verksamheten.

Är det rimligt att kräva den här typen av effektivisering av mötet som sker mellan lärare och elev? Vi tror inte det men det tror Sveriges Kommuner och Landsting. De tror att förskolan och skolan kan minska sin kostnad med 10-15 % utan att kvaliteten påverkas negativt.

DET ÄR INTE KÖRT!
Bor du eller jobbar du i Göteborg och tycker att det är dåligt att spara på förskolan och skolan? Kontakta den politiker du röstat på och meddela detta. Beslut om budget 2020 är ju ännu inte taget. Det kan tas ett annat beslut än det vi berättat om här. Kommunfullmäktige träffas den fjärde november för att ta det slutliga beslutet.

Tankesmedjan Balans

Vi som skriver detta vill avsluta med att berätta vilka vi är. Tankesmedjan Balans är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.


Tycker du att det här med effektivisering och styrning av förskolan och skolan är intressant? Beställ gärna vår bok “De effektiva”. Den finns där böcker säljes på nätet, t ex här https://www.adlibris.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835.