Huddinge – På måndag avgörs det

Vi har under våren gjort ett antal nedslag i kommuners ekonomi. De som följt oss har fått läsa om stora nedskärningar i skolan i Karlstad, Sundsvall, Kungälv och Stockholm. Lokalt har våra granskningar fått ganska stort genomslag. Kommunekonomi är svåra saker men när vi bryter ner hundratals sidor till några övergripande punkter blir det uppenbart för de flesta att den ekonomiska styrningen inte fungerar. Kommunpolitiker säger att de satsar, men i själva verket sparar de. Massor. Vi har försökt att synliggöra det och vi tror att våra granskningar haft viss betydelse när politiker och fackförbund diskuterat budget för 2018.

När det kommer till sparkrav på skolan och förskolan har en kommun lyckats extra bra. Huddinge. Ingenstans har vi hittat politiker som så helhjärtat gått in för att försämra förutsättningarna för medarbetarna i förskolan och skolan att göra ett bra jobb men samtidigt inte bli sjuka på kuppen. På måndag ska politikerna bestämma sig för hur kommunens resurser ska fördelas under 2018. I det här inlägget ska vi försöka att sammanfatta läget. Har ni inte hängt med i våra tidigare artiklar om Huddinge? Läs ikapp här och här.

Kortfattat är läget följande. 2017 ökades förskolenämnden och grundskolenämndens budget nästan inte alls. Samtidigt ökade lönekostnaderna väldigt mycket och har så gjort under en längre tid. Förskolenämnden dras med ett underskott från 2016 som man måste betala tillbaka 2017-2019. Läget är således ännu värre än att förskolan måste spara 2017. Man måste även spara det man inte lyckades spara 2016. I en krympande budget. Det går såklart inte.

Politikernas plan inför 2018 var först att inte kompensera alls för löneökningar. Facken blev förbaskade och har under våren uppvaktat politiken för att få de styrande att ta sitt förnuft till fånga. Det har till och med gått så långt att chefer på Huddinges förskolor skrivit brev till politiken med budskapet att det här faktiskt inte går längre. Läs deras brev här. Påtryckningarna har haft viss framgång och politiken har lovat att nedskärningarna inte ska bli så stora som de först planerades att bli. Nu har de olika partiernas budgetförslag kommit. Här kommer vår sammanfattning!

Alliansens förslag till budget

Huddinge styrs av allianspartierna. Kommunbudgetar inleds alltid med att styrande kommunalråd får skriva några ord om året som kommer. Såhär beskriver det moderata kommunalrådet alliansens budgetförslag.

Det har varit tufft ett tag, men nu kommer skatteåterbäringen! Personalen har gjort fantastiska insatser under år av nedskärningar men i den här budgeten kommer barn och unga att prioriteras. Det finns rent av utrymme för satsningar! När vi läser vidare i budgeten råkar vi dock på ett stycke som får varningsklockor att ringa.

Massor med miljoner i resultat. Kommunen går alltså bra. Vissa nämnder har dock problem att hålla budget, tex förskolenämnden och grundskolenämnden och de kommer att behöva skära ner för att få ekonomin att gå ihop. Det rimmar lite illa med vad kommunalrådet just skrivit. Det skulle ju satsas? Vi letar vidare i de dryga 1100 sidorna som kommunpolitikerna ska läsa inför budgetbeslutet. Kanske kommer bilden att klarna.

Hundratalet sidor senare hittar vi det som faktiskt betyder något. Hur mycket tillskott de olika nämnderna får för att kompensera kostnadsökningar. Kom nu ihåg. Detta skall läsas med två viktiga konstateranden i bakhuvudet.

  1. Huddinge har skurit ner mer än de flesta kommuner de senaste åren
  2. Nu skulle satsningarna komma

Förskolan

Följande står att läsa i det avsnitt i ”budget 2018” som handlar om förskolans verksamhet.

Satsningen på förskolan innebär två procent i kompensation för löneökningar. Två procent!? Stockholmsområdet är värre drabbade än någon annan del av Sverige när det gäller lärarbristen. Konkurrens om lärare gör att lönerna skjuter i höjden. Vi konstaterade härom dagen att lönerna i det inte lika illa drabbade Malmö ökat med 3,66 % det senaste halvåret. Löneökningen kommer inte att bli lägre i Huddinge under 2018. Två procent är ingen satsning. Det är ett sparkrav!

Förskolenämndens politiker är inte nådiga i sina kommentarer om hur föreslagen budget kommer att påverka den verksamhet de har ansvar för. Barngrupperna kommer att öka. Löneuppräkningen räcker inte på långa vägar. Tidigare underskott som ska betalas tillbaka gör läget ännu värre.

Grundskolan

Följande står att läsa i det avsnitt i ”budget 2018” som handlar om grundskolans verksamhet.

Lika illa för Grundskolan. Lärarbristen på grundskolan är extrem och löneökningarna därefter. Nyexade lärare som anställs av Huddinge kommun kan få 39000 i ingångslön. Någon måste finansiera de lönerna. Om inte politiker gör det med pengar i nämndbudget måste rektorer göra det med ökad arbetsbelastning i budget för den enskilda skolan.

Inte heller politikerna i grundskolan ser budgeten som någon satsning. Löneglidning (lärarlöneökning som konsekvens av lärarbrist) skapar effektiviseringskrav som ju som ni redan vet är kommunekonomiska för besparingar.

Gymnasieskolan

Följande står att läsa i det avsnitt i ”budget 2018” som handlar om gymansiets verksamhet.

Nu blir det lite svårare. Åtta miljoner i satsning i en budget på 577 miljoner blir ca 1,4 procent i ökning. Det kommer ALDRIG att räcka för att finansiera gymnasieskolans löneökningar.

Vi kan konstatera att kommunalrådet ljög i sin inledande text. Majoriteten föreslår inte en satsning på förskola, grundskola och gymnasieskola utan besparing, besparing och besparing.

Oppositionens budgetförslag

Oppositionspartierna lägger såklart fram egna budgetförslag. Vi har tittat närmare på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag (förlåt Miljöpartiet) och ögnat igenom Sverigedemokraternas.

Gemensamt för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är att de skapar möjlighet att lägga mer pengar på förskolan och skolan genom att minska kommunens ekonomiska resultat (vinst). I Socialdemokraternas fall ganska lite och i Vänsterpartiets fall ganska mycket. Vänsterpartiet förslår även en skatteökning på 10 % medan Socialdemokraterna vill att skatten ska ligga kvar på den nivå allianspartierna bestämt.

Det som kortfattat kan sägas om kommunens vinst är att ju mer vinst som tas ut, ju mindre kommer kommunen behöva låna för att växa. Läs gärna inlägget om Kungälv där vinst och dess konsekvenser utvecklas mer ingående. En viktig sak att ha med sig är att det är vanligt att oppositionen, oavsett politisk färg, lägger ett lägre vinstkrav för att kunna visa på större satsningar. De vet ju att deras budget antagligen inte kommer att vinna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna lägger mer pengar än majoriteten på förskola och skola och väljer i sin budget att visa det genom att beskriva hur möjligheten att finansiera förskollärares och lärares löner ökar. Vi har inte granskat siffrorna i detalj men kan konstatera att de i huvudsak tycks stämma.

Vänsterpartiet

Skatteökning och lägst resultatkrav gör att Vänsterpartiet har mest pengar av alla partier att fördela. En del av pengarna kopplas dock till ökad ambitionsnivå vilket gör att hela summan inte kan anses vara satsning på balans mellan krav och resurser.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna gissar att det går att effektivisera mer än vad majoriteten föreslår. Hur det ska gå till lämnar de utan svar men uppenbarligen ser de möjligheter för kommunen att lägga ännu mindre pengar på förskola och skola.

Reaktioner från fackligt håll

Fackförbunden är förstås oroade och när budgeten skulle förhandlas avslutades man i total oenighet. Nedan återges några klipp från fackförbundens kommentarer. Mer utförlig diskussion om budgetens risker ur ett fackligt perspektiv finns i handlingarna inför budget.

När kommunpolitikerna ska klubba budget kommer facken att protestera utanför kommunhuset. Vi hoppas förstås att många förskollärare och lärare tar chansen att visa sin åsikt om politikernas besparingar. Återstår att se hur det går.

Avslutning

Det mesta talar förstås för att majoritetens budget klubbas och att nästa år innebär ytterligare nedskärningar för förskolan och skolan i Huddinge. Det som gör läget akut i Huddinge är egentligen inte budget för 2018 utan de stora nedskärningar som gjorts under 2016 och 2017. Nedskärningar som gjorts samtidigt som man i media kunnat läsa om att det satsas så mycket på skolan runt om i landet.

Tyvärr är inte Huddinge unikt. I princip alla kommuner vi har tittat närmare på under våren skär ner på skolan (här finns länk till kommungranskningar i kortformat på twitter).

Varför gör kommunpolitiker så mot lärare, elever och föräldrar? För att vara elaka? Nej inte alls. De gör det för att nuvarande styrning av skolan tvingar dem. Kommunernas intäkter är mindre än kommunernas kostnader. Kraven på kvalité är satta av riksdagen så kommunerna har väldigt liten möjlighet att minska på verksamhetens krav. Kommunpolitiker kan hantera den ekvationen på tre olika sätt

  • Lägga krav på verksamheten att bli billigare
  • Höja skatten
  • Minska resultatet och istället låna pengar för att finansiera investeringar

Vi avslutar med en inte alls så peppigt klipp från Huddinges budget.

Redan 2020 har kostnader och intäkter utvecklats så mycket i fel riktning att kommunal- och landstingsskatten kommer att behöva höjas med 2 kronor. Istället för bara skatteökningar kommer detta att delfinansieras av ännu större effektiviseringskrav, läs besparingskrav, på välfärden.

Det är bland annat därför vi har startat Tankesmedjan Balans. För att förklara för väljare och politiker att det inte går att spara mer, utan att samtidigt minska på statens krav på välfärden. Annars kommer medarbetare i vård, skola och omsorg att behöva stressa ännu mer på jobbet. Och bli ännu sjukare.

Hjälp oss gärna genom att följa oss på sociala medier och att sprida våra inlägg.

Facebook: http://facebook.com/tsbalans

Twitter: @tsbalans

Lästips

Vart är vi på väg? – Nytt kommunrekord i besparingskrav

Snart klubbas budget i Huddinge – Vi kollar läget förskolan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *