Julmiraklet i Karlstad

I terminens sista budgetbokklubb ska vi ta oss an ett gott exempel. En kommun som varken skär ner på välfärden eller slösar pengar på annat än kärnverksamhet? Nej nej. Men en kommun i vilken budgetläsande invånare fick till stånd klarspråk och öppenhet! Det i sig är något av ett mirakel och kan visa på poängen med att läsa, och diskutera, sin budget. Välkommen till Karlstad!

Karlstad är en ganska vanlig stad (förlåt) och har en ganska vanlig svensk lokalpolitik. Efter några mandatperioder med blågrönt styre tillträdde en rödgrön majoritet efter valet i höstas. Och de la fram en ganska vanlig budget för beslut i kommunfullmäktige. Nämndramarna räknades upp med 2 procent och sen lades ett antal rader med ”satsningar” till för välfärdens olika verksamheter. Slutsumman blev att skola och omsorg i Karlstad får lite drygt 4 procent mer att driva verksamhet än 2022. Samtidigt vet vi ju att kostnaderna ökar väldigt mycket mer än så. Så det var precis som vanligt: politikerna kunde säga (utan att ljuga) att de satsade på välfärden samtidigt som verksamheterna kommer att behöva skära ner någonstans för att klara budgeten.

Steg 1: Läs budgeten och tala om vad du ser

Det första ovanliga i Karlstad är att lärarfacken läste budgeten. Sedan skrev de en debattartikel. Läs den! För dig som varit med i budgetbokklubben är den lätt att förstå. De skriver ingenting som inte även du skulle kunna skriva efter att ha läst din budget. Till exempel skriver de att:

När förskolans och skolans kostnadsökningar för inflation inte kompenseras kommer verksamheterna att behöva skära ned för att hålla budget.

Lärare kommer att behöva jobba hårdare, elever som behöver extra hjälp för att klara kunskapskraven kommer att få det tuffare och rektorer kommer att behöva se över kostnader för till exempel läroböcker och elevhälsa.

Under valrörelsen lovade de partier som nu tagit makten att satsa på förskolan och skolan. Tyvärr innebär den styrning av utbildningssektorn som den nya majoriteten ger uttryck för i sitt budgetförslag bara en fortsättning på den förra majoritetens politik.

Pontus Larson och Catherine Sonesson, https://www.vf.se/2022/11/25/debatt-nya-styret-i-karlstad-later-elever-och-larare-ta-smallen-av-inflationen/

Lite senare skrev även fackförbundet Vision om konsekvenserna av budget, då för socialtjänstens medarbetare och verksamheter:

 En budgetuppräkning om 2 procent kan på långt när inte täcka de ökade kostnaderna. Inflationen kommer för våra verksamheter med råge äta upp budgetuppräkningen, med besparingskrav som följd.

Katarina Carlsson, https://www.nwt.se/2022/12/08/satsa-pa-medarbetarna-i-karlstad-kommun/

Steg 2: Läs svaret du får

Kanske gjorde lärarfackens debattartikel djupt intryck, för det tog nästan två veckor innan de fick svar. Då skrev representanter för det rödgröna styret att jo, visst har facket rätt i sin budgetläsning, fast allt kommer ändå att bli jättebra, tillsammans, i demokrati och utveckling, och så vidare:

Den generella uppräkningen i budgeten är två procent, en nivå som vi ofta brukar ha i kommunen. Vi är medvetna om att verksamheterna inte fullt ut kompenseras för ökade kostnader

(…)

Allt utvecklingsarbete för oss handlar alltid om hela kommunen. Det innebär bland annat att vi konstaterar att Karlstad även fortsättningsvis behöver två badhus, ett på Sundsta och ett i Vålberg.

(…)

Vi vill vara ett ”grönrött ljus” för ett öppet, jämställt och tolerant samhälle. Tillsammans för ett bättre Karlstad.

Linda Larsson m fl, https://www.vf.se/2022/12/08/debatt-tillsammans-for-ett-battre-karlstad/

Hm… vad var det här? Ja det är inte helt lätt att begripa. Jag läser det som ett försök från det politiska styret att å ena sidan förhålla sig till en verklighet där fack och medborgare läser budget, och å andra sidan slippa tänka på det.

Det är trevligt med två badhus. Men det är ännu trevligare med en öppen och saklig debatt om hur kommunen ska fördela sina medel.

Steg 3: Se debatten växa

Det tyckte även Värmlands Folkblads ledarskribent Susanne Sjöstedt. Hon underkänner rakt av majoritetens svar och skriver att ”så här svamliga svar från de grönröda duger inte!”

Men istället för att erkänna att maktövertagandet sker parallellt med en ekonomisk kris utan dess like och möta de fackliga företrädarnas oro seriöst och inkännande, fick vi nåt som mest känns som ett avdammat valkampanjsanförande som bara marginellt rör vid frågorna de fackliga lyfter. (…)

Det är riktiga nedskärningar som stundar, även inom verksamheterna de grönröda menar att de prioriterar.

Det grönröda styret måste tala klarspråk om de ekonomiska utmaningarna kommunen står inför redan från start och om vilka konsekvenser det kommer att få.

Susanne Sjöstedt, https://www.vf.se/2022/12/09/ledare-sa-har-svamliga-svar-fran-de-gronroda-duger-inte/

Det här var precis den skjuts som de lokala fackförbunden behövde för att nå fram, verkar det som. För dagen efter publicerade majoriteten ett nytt svar, med helt annat tonläge:

Sanningen är, precis som Susanne Sjöstedt skriver och som fackförbunden också lyfter, att med den höga inflationen och de kostnadsökningar som följer av den, så kommer vi inte kunna ge full kostnadstäckning. Och det borde vi sagt.

(…)

Det grönröda styrets plan för att hantera och överbrygga åren 2023 och 2024 bygger dels på att ge 2 procent i uppräkning av ramarna, dels att ge möjlighet för nämnderna att ta av sitt eget uppbyggda kapital, samt att omvandla den tidigare föreslagna lokala elpriskompensationen till att istället blir ett uttag från Karlstad Energi, som riktas direkt till välfärdsnämnderna.

(…)

Vår förhoppning är att detta leder till att nämnder kan effektivisera sin verksamhet på ett kontrollerat sätt. Vi är säkra på att det finns saker man kan spara på i tuffare tider, men vår ambition med denna ekonomiska plan innebär att personalen och verksamheternas kärnuppdrag värnas.

https://www.vf.se/2022/12/13/debatt-karlstads-gronroda-styre-sjostedt-har-ratt-vart-svar-dog-inte/

Steg 4: Vila och reflektera

Vad var det som hände här? Kom det några nya pengar? Nej, det gjorde det inte. Men det hände något annat, som också är väldigt anmärkningsvärt: ett nytt, rödgrönt politiskt styre har skrivit i klartext i lokaltidningen att deras första budget kommer att innebära besparingar på välfärden i kommunen.

Det här skiftar förutsättningarna för välfärdens medarbetare i Karlstad kommande fyra år. Istället för att den som vill diskutera välfärdens arbetsmiljö ska behöva visa på att förutsättningarna har blivit tuffare, så kan diskussionen börja i en mycket ärligare startpunkt. Politikerna vet att det blir tuffare, och de vet att facken och väljarna vet det. Kommande års diskussioner blir alltså inte ”varför gnäller alltid facken, vi har ju sagt att vi satsar pengar?” utan ”vi vet ju allihop att det skärs ner, så hur ska vi ta oss igenom detta?”

Tycker du att det är ett för litet mirakel? Ja, det är det förstås. Det är några steg kvar fram till balans mellan krav och resurser i välfärden.

Men det är likafullt ett mirakel att kunna flytta det lokala politiska samtalet. Det har inte gjorts på länge, men nu har facken i Karlstad gjort det. Bra jobbat!

Steg 5: Följ upp konsekvenserna

Efter helgerna börjar budgetåret 2023. Då är det dags att påbörja det här nya samtalet. Facken, ledarskribenterna och alla andra intresserade har då ett nästa steg att ta: att se till att varje besparing görs tydlig för Karlstads invånare. Enda sättet att kunna ha en demokratiskt förankrad resa genom inflationsvintern är att någon belyser vad som sker.