Källhänvisningar till boken ”De lönsamma”

Rättelser/förtydliganden

2021-08-04: Enligt en diskussion som förts på twitter i sommar, är De lönsammas beskrivning av Skaras beslut om att överlåta av ett helt gymnasieprogram till en fristående huvudman felaktig. Beskrivningen finns på sid 34-35 i boken och hänvisar till källor nr 23 och 24 nedan. Som ytterligare stöd för beskrivningen hänvisar vi till sida 18-23 i protokollet från Skara utbildningsnämnd 2019-11-21.

Källhänvisningar

Nedan finns länkar till källhänvisningarna i boken. Maila marcus@tankesmedjanbalans.se om du upptäcker någon trasig länk.

 1. https://www.svd.se/aterskapa-skolan–utan-skadlig-nyliberal-logik
 2. https://loblog.lo.se/2019/04/bildt-regeringen-varnades-av-oecd-om-skolsegregation-och-forsamrad-likvardighet-redan-1992/
 3. https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/ideburna-skolor-frisdtaende-skolhuvudman.pdf
 4. https://utbildning.academedia.se/skolor-utbildningar/gymnasieskolor/
 5. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen
 6. https://www.dagensarena.se/opinion/skolpengen-blev-ett-monster/
 7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
 8. https://www.friskola.se/2016/04/26/dold-moms-en-fraga-som-knappast-engagerar-massorna-men-ar-superviktig/
 9. https://corporate.academedia.se/wp-content/uploads/2019/11/AcadeMediarsredovisning1819.pdf
 10. https://drive.google.com/file/d/1MNWDuW7FozCzQTrLsMujht7DF9K-rYW0/view
 11. https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/john-bauer-skolan-%C3%A4r-en-zombie-som-hems%C3%B6ker-halmstad-1.23527444?fbclid=IwAR0V0A-ge5RODYC9plXP_QxQO8nsYMgTLnL6Kp_dffCaXAEwxnhT8-8qQVU
 12. https://www.regeringen.se/4a1161/contentassets/0d41b4509bf8466ca77e63d8251c7eb9/pm—utredning-om-okad-likvardighet-genom-minskad-skolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning.pdf
 13. https://www.regeringen.se/498b68/contentassets/fcf0e59defe04870a39239f5bda331f4/en-mer-likvardig-skola–minskad-skolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning-sou-202028
 14. https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-697-1.pdf?issuusl=ignore
 15. https://www.ystadsallehanda.se/ledare/friskolorna-maste-ta-greppet/
 16. https://www.dn.se/nyheter/sverige/pisachefen-larare-ses-som-servicepersonal-i-sverige/
 17. https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationen_f%C3%B6r_ekonomiskt_samarbete_och_utveckling
 18. https://www.sigtuna.se/download/18.593ea2c316ae546ed7c6f70c/1580203745179/Mal-och-budget-2020-2022.pdf
 19. http://www.marsta.nu/startsidan/klart-engelska-skolan-oppnar-2021/
 20. https://nxt.sydostran.se/karlskrona/har-ar-politikernas-nyarsloften-for-2020/
 21. https://www.solna.se/download/18.1af131d916e45020f6b38291/1574329507535/Budget%202020%20Solna%20stad.pdf
 22. https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/mal-och-resultat/kommunbudget/kommunbudget_2020_190620.pdf
 23. https://www.sla.se/2019/11/30/svensk-skola-utom-kontroll/
 24. https://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/helomvandningen-estetprogrammet-foreslas-blir-kvar-pa-katedralskolan
 25. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobb/att-arbeta-i-goteborgs/vara-forhallningssatt/!ut/p/z1/hY5NC4JAGIR_jdd9XzW3tZsdDD8ohUDbS6hsq-C6otZCvz47BkVzG-YZZoBDCXyoHp2slk4PVb_6C6fXzI5ztrcDPB38EKNzkoXHJGV5hFD8A_ga4w8FCDHwrlbENIogof5ma3voU-ZQx3Pf68FQu0wCn8RNTGIi92k91S7LOO8stNAYQ6TWshek0crCb5VWzwuUnySMqnymoghem2hSXg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
 26. https://drive.google.com/file/d/1lcFBm7TthpFyakKJseeaiAUbqvk3heNC/view
 27. https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-115-0.pdf
 28. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
 29. https://www.svd.se/fa-larare-och-gladjebetyg–anda-vaxer-skolbolagen
 30. https://docs.google.com/document/d/1AHHjo_x2R1y2UV3uCy3ssN3cojjOwckXffCFdIItaAM/edit
 31. https://www.hd.se/2020-01-16/skolgard-i-angelholm-kan-halveras-for-att-anpassas-till
 32. https://www.dagensarena.se/innehall/nej-till-engelska-skolan-kavlinge/
 33. https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/moten-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-arbetsutskott/handlingar/2020/2020-02-04/arende-4—svar-pa-initiativ-fran-hans-forsberg-m-och-niklas-mattsson-kd-om-fardtjanst-och-skolskjutsar.pdf
 34. https://engelska.se/sv/about-ies/our-promise
 35. https://www.jenseneducation.se/om-jensen/vart-utbildningskoncept
 36. https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=22aed725-b3f8-427f-b065-cd28ef6d2543
 37. http://www.mynewsdesk.com/se/sigtunastadsangar/pressreleases/turako-tecknar-20-aarigt-hyresavtal-och-internationella-engelska-skolan-planerar-att-oeppna-portarna-hoesten-2021-i-stadsaengarna-2933524
 38. https://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/vi-valjer-inte-vara-elever-de-valjer-oss/
 39. https://norran.se/affarsliv/internationella-engelska-skolan-etablerar-sig-i-skelleftea
 40. https://docs.google.com/document/d/1PkPKsQXp31bZoSsj-4FbhbTV5yeBLt-xU7ACxB58-YQ/edit
 41. https://ostersund.se/download/18.1e9afe771694f2bfbfdc5c26/1558075331926/Protokoll%20BOUN%20190516.pdf
 42. https://ostersund.se/download/18.11dac64c16d6f48abeb62295/1572504823105/ProtokollBOUN191030.pdf
 43. https://ostersund.se/download/18.12e55ece16ede43dbefaf0a7/1579862030813/2020-01-29%20Kallelse%20BOUN.pdf
 44. https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararforbundets-utredarblogg/vilka-elever-gaar-i-friskolor
 45. https://www.gp.se/fria-ord/smakl%C3%B6s-pr-kampanj-1.20763938
 46. https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/cd362b76-304e-44a1-b4c5-36513453bd26/!ut/p/z1/pZFLa4NAFIV_SxcunbnzjOlOSwlJY7URWzObosYXREfMtEJ_fU2g0EBJQ3t2F8733cXBCidYdel7U6Wm0V26n-6tkq_UgyfHIy4Ez-E9LNcPnEYbRhcRxS-nQky-CkEoYbkKafzou0w6BKt_8CQS1_FwFhe8DfUYwCKgf-G_m67jLxTUZf3qtwfTAnTw7_wKqz41td10pcZJvmOSZjNpM-CFzXlK7IznwmZSEMYFy3ZUHt1N1qIxbxEgCsLhMwpMSmfO5nN-NLtdxpzJPBRlMRQDehumyWtj-sOtBRaM44gqrat9gXLdWvATUuuDwcl5E_dtPCX5WJe-EVv35hPwoFCs/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
 47. https://tankesmedjanbalans.se/managementkonsulter-och-reklambyraer-slar-mynt-av-skolans-marknadsstyrning/
 48. https://tankesmedjanbalans.se/branding/
 49. https://tankesmedjanbalans.se/vi-granskar-kommunernas-varumarkesbyggande-del-1-jonkoping/
 50. https://sverigeskommunikatorer.se/kunskap/nyheter/employer-branding-3.0/
 51. https://www.resume.se/marknadsforing/sociala-medier/i-det-offentliga-och-kommersiellas-tjanst-far-man-som-polis-eller-larare-vara-influencer/
 52. https://www.lararen.se/nyheter/senaste-nytt/lararradet-influencer-kan-skada-hela-yrkeskaren
 53. https://sn.se/bli-prenumerant/artikel/7jng2nml
 54. https://arbetet.se/2020/01/28/ny-it-policy-i-ronneby-kritiseras-kan-inte-stalla-sadant-krav-pa-anstallda/
 55. http://corporate.engelska.se/sites/default/files/IES_AR_2018-2019_SV.pdf
 56. file:///Users/marcuslarsson/Downloads/6.1.%20Verksamhetsplan%202020.pdf
 57. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
 58. https://skolvarlden.se/artiklar/7-av-10-larare-utsatts-press-av-foraldrar
 59. https://www.ifn.se/publikationer/working_papers/2018/1217
 60. https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararforbundets-utredarblogg/skillnaden-i-betygsgenerositet-har-minskat
 61. https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/20202/foraldrar-forpestar-larares-arbetsmiljo/
 62. https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/sluta-prata-om-elever-som-kunder
 63. https://tankesmedjanbalans.se/
 64. https://botkyrka.se/download/18.77c5777516a53a157c4ff41/1556538031566/Kallelse%20och%20handlingar%20till%20UN%202019-05-07.pdf
 65. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/varningen-nya-friskolan-kan-bli-dyr-for-kommunen/reptbn!zlOIZsNSJ0b9wo6DnAEOQ/
 66. https://www.expressen.se/kultur/bocker/mot-mellanchefernas-sjalsdodande-tyranni/
 67. https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-dokumentationsbordan-ett-arbetsmiljoproblem
 68. https://www.liberalerna.se/politik/friskolor/
 69. https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/utbildning/friskola
 70. https://twitter.com/annieloof/status/1184207934940766213?s=20
 71. http://likvardigskola.nu/wp-content/uploads/2020/03/Rapport-F%C3%B6r%C3%A4ndring-av-resursf%C3%B6rdelning-f%C3%B6r-%C3%B6kad-likv%C3%A4rdighet-i-grundskolan-.pdf
 72. http://likvardigskola.nu/manifest/
 73. https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararforbundets-utredarblogg/andra-skolans-stora-systemfel-skolpengen