Lärarinitiativet i Uppsala bjuder in till samtal

Minns du #muppsala? I samband med att vi i maj granskade Uppsalas lönesättning av sina lärare, fick vi kontakt med många arga och initierade lärare, som vill få en bättre fungerande skola och en bättre arbetsmiljö. Några av dem har bildat nätverket ”Lärarinitiativet för en hållbar gymnasieskola i Uppsala”, som bjuder in till debatt i Uppsala imorgon den 28 augusti:

 

Inbjudan till öppen debatt om gymnasieskolan

TISDAGEN DEN 28/8 Kl. 18.30 PÅ FYRIS

”Lärarinitiativet för en hållbar gymnasieskola i Uppsala” består av representanter för Uppsalas kommunala gymnasieskolor i samverkan med Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Tankesmedjan Balans. Initiativet bildades ur en oro för gymnasieskolans framtid.

Vi ser hur gymnasieskolan de senaste åren har drabbats av kortsiktiga beslut och drastiska nedskärningar. På grund av kommunens anammande av New Public Management styrs gymnasieskolan mer och mer näringslivsmässigt där kortsiktig vinst går före kontinuitet och utveckling av verksamheten.

Vi upplever att politikernas ledning av förvaltningen är svag, och att verksamheten i alltför hög utsträckning styrs av tjänstemän med liten kunskap om skolans verklighet.

Vi ser att detta bland annat leder till:
– större elevgrupper och mindre undervisningstid vilket riskerar att leda till sämre måluppfyllelse och kvalitet i utbildningen
– att yrkesprogram läggs ner och att bredden på utbildningarna försämras
– lärarbrist till följd av sjukskrivningar och lärarflykt p.g.a. en ohållbar arbetssituation

Vi söker därför dialog med politikerna om hur denna situation kan vändas. Som ett första steg har vi samlat ansvariga politiker i Uppsala till en öppen debatt tisdagen den 28/8.

Några centrala teman som kommer lyftas är:

– Hur arbetar vi för långsiktiga beslut om gymnasiets organisation och lokaler?
– Uppsala har en av landets lägsta lärartäthet. Lärarbristen galopperar. Sjukskrivningstalen ökar. Hur gör vi gymnasieskolan till en attraktiv arbetsplats?
– Med tanke på ovanstående: Hur arbetar vi för vi att eleverna får utbildning av högsta kvalitet?
– Hur säkerställa den politiska styrningen av förvaltningen?
– Hur arbeta mot den ojämlika behandling som råder mellan olika slags gymnasieutbildningar.

Gymnasieskolan i Uppsala far illa. Vi vill vända på det. Därför är det viktigt att så många som möjligt av oss kommer och deltar i debatten. Äntligen skall VÅRA frågor diskuteras!

Vi ses tisdag 28/8 kl. 18.30 i Lilla aulan på Fyrisskolan!

 

/Lärarinitiativet för en hållbar gymnasieskola i Uppsala