DE EFFEKTIVA

Varför är du så trött?

“Lokaltidningen skrev om hur den politiska majoriteten satsade på skolan. Lärare trodde att vi satsade på skolan. Föräldrar trodde att vi satsade på skolan. Väljarna trodde att vi satsade på skolan. Men i praktiken skar vi ner på skolan, och på övriga välfärdens resurser.”

Marcus Larsson, i inledningen till De effektiva

För att du har blivit lurad.

2017 startade vi en blogg om kopplingen mellan offentlig ekonomi, arbetsmiljö och hälsa. Det fanns nog ingen som trodde att någon skulle vilja läsa om så tråkiga ämnen. Två år och nästan två miljoner sidvisningar senare kan vi konstatera att det gick att snacka om de här sakerna på ett sätt som är både sakligt, engagerande och lättfattligt.

Nu kommer boken De effektiva, som berättar om varför välfärden blivit så tung att arbeta i. Om de krafter som fått oss att jobba hårdare, springa snabbare, göra mer.

Hur effektiv kan du bli?

Boken innehåller exempel och berättelser från vård, omsorg, skola och förskola. Från storstäder och småorter, från norr till söder.

Målgruppen är välfärdens alla medarbetare, och alla som bryr sig om dem. Budskapet är enkelt: fram till dess vi skapar balans mellan krav och resurser i välfärden, får välfärdens medarbetare betala priset med sin hälsa.

Läs boken tillsammans – diskussionsstöd för studiecirkel

Här kan du ladda ner ett diskussionsstöd för bokcirkel.

Här kan du ladda ner ett diskussionsstöd för partipolitiskt aktiva och förtroendevalda.

Här kan du ladda ner ett diskussionsstöd för fackligt aktiva.