LEAN – Så stressar man sönder förskola och skola

Skolan är inte en fabrik; har vi konstaterat i ett antal tidigare inlägg. Eller kanske snarare. Skolan är inte en fabrik men den styrs som om den vore en fabrik. När vi pratar med folk om det här med styrning och New Public Management är det inte ovanligt att vi möts av misstro. ”Sådär illa kan det inte vara. Ni överdriver”. Det här inlägget är ett försök att visa på att jo, så illa inte bara kan det vara. Så illa är det.

Vi ska snart göra ett besök i Norrtälje kommun men först en titt på vad Sveriges Kommuner och Landsting har att säga i frågan om styrning och effektivisering av välfärden. En av de metoder kommuner och landsting använder för att göra ständiga effektiviseringar av produktionen (ja, det kallas så) i skolan är LEAN. Genom verktyget LEAN skapas engagemang, kvalitetshöjning och utveckling i många kommuner och landsting.

Vad är då LEAN? Jo, LEAN kan vara många saker. Det verkar enligt SKL finnas någon form av samsyn i att LEAN handlar om att skapa effektiva flöden i verksamheten. Förbättrad resurseffektivitet som ständigt ska öka. Produktionen ska slimmas, i evighet. Till det inte behövs några resurser alls? Vilket drömscenario.

Vi brukar utgå från den ekonomiska krisen på 90-talet när vi berättar om New Public Managementstyrning av välfärden. SKL är inne på samma spår. I början av 90-talet inledde kommuner och landsting sin jakt på kvalitetsförbättringar och att jobba smartare. Vackra ord som ”processkartläggningar” och ”kvalitetsbristkostnader” snoddes från industrin och blev högsta mode hos politiker och tjänstemän i kommuner och landsting.

Biltemat är återkommande när man läser om NPM och LEAN och den stora guden är Toyota. Tanken är att minska slöseriet i produktionen genom att ständigt hitta mer effektiva sätt att producera barn… eh vi menar bilar. Beskrivningar som ”värdeskapande” och ”en lärande organisation” är populära i skolans värld idag. Dessa har sitt ursprung i styrningen av de löpande banden i Japan.

NPM och LEAN handlar även om kundfokus. Vänersborgs kommun påstår att de blivit mer och mer duktiga (duktigare heter det) på att tänka ur kundperspektiv och att fokusera på service och bemötande. Kunden har alltid rätt.

Norrtälje

Så till det utlovade besöket i Norrtäljes. I Norrtälje gillar man LEAN väldigt mycket. I kommunens budget för 2018 berättar Norrtälje om hur LEAN-inspirerat kommunens utvecklingsarbete är. Organisationen ska utgå från en positiv människosyn, ledningen ska investera i medarbetarna och kulturen ska främja ständiga förbättringar. Det här låter ju riktigt bra.

Norrtälje har utmaningar. Vi tycker inte om det ordet eftersom det antyder att bara man sliter tillräckligt hårt så ordnar sig allt. Men vi ska försöka att ha lite positiv människosyn här som det anstår ett inlägg om Norrtälje. LEAN är grunden för att klara utmaningarna för i Norrtälje ska man genom LEAN arbeta smartare och effektivare. Inte snabbare. Mer valuta för insatta pengar ska fixas genom medskapande medarbetare.

Hur syns det här LEAN i förskolans och skolans verksamhet? Jo ett skolutvecklingsprogram i LEAN-filosofins anda har tagits fram som ska leda till en framtidsinriktad förskole- och skolverksamhet med höga kunskapsresultat. Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling leder till måluppfyllelse. LEAN levererar i Norrtälje!

LEAN handlar om att skapa effektivare organisationer. I skolans värld betyder det ofta billigare organisationer. Hur ser det ut vad gäller kronor och ören? Jodå. Här finns en del effektiviseringskrav. I kursiv text nedan kan ni se hur mycket den där LEAN-filosofin ska spara. Förskolan ska spara nio miljoner, Fritids 2,1 miljoner, förskoleklassen 1,7 miljoner, grundskolan 14,3 miljoner och särskolan 1,2 miljoner. Sammanlags ska förskolan och skolan i Norrtälje spara 29,9 miljoner. Nästan exakt lika mycket pengar som verksamheterna får i kompensation för löne- och prisökningar. Varje ny lönekrona 2018 ska sparas in genom effektiviseringar.

Hur har då kommunpolitikerna i Norrtälje tänkt sig att det här ska gå till? Här förväntar vi oss såklart att ingen av åtgärderna för budget i balans innebär att medarbetarna ska behöva springa snabbare, dvs jobba mer. LEAN ska ju göra att man jobbar smartare och mer effektivt.

Kolla in det här.

Förskolan ska spara pengar genom ”en produktionsmodell som säkrar förskollärare för genomförandet av läroplanen”. Genom att bara jobba mot förskolans läroplan på förmiddagar kan man minska på andelen förskollärare med 10 procent och istället anställa billigare barnskötare.

Förskoleklassen ska spara pengar genom att barnskötares planeringstid minskas.

Fritids ska spara pengar genom minskad personaltäthet.

Grundskolans år 4-9 ska spara pengar genom att lärares undervisningstid ökar.

De enda som inte ska spara pengar genom att medarbetarna ska springa fortare är grundskolans år 1-3. Regeringens lågstadiesatsning hindrar nämligen kommuner att skära ner på lågstadiet. Här ska I-pads istället spara pengar.

Vi sammanfattar

LEAN är en styrningsfilosofi från Japan som från början skapades för att tillverka bilar på ett effektivt sätt. I början av 90-talet inspirerades kommuner och landsting av LEAN i syfte att spara pengar. Norrtälje har gått all in på LEAN men i Norrtälje ska LEAN leda till att alla är glada och positiva, inte till att medarbetarna springer snabbare. Norrtäljes kommunpolitiker ska spara 30 miljoner per år på för- och grundskola. I princip samtliga åtgärder för att kunna spara de där 30 miljonerna år 2018 handlar om att medarbetarna ska springa snabbare.

Det här fungerar inte. Vi kan inte ha det så här i skolan. Förskollärare, lärare och rektorer har sprungit snabbare för länge. Kommuner har lagt effektiviseringskrav på effektiviseringskrav på effektiviseringskrav. Det finns inte längre några fler effektiviseringar att göra, inte i Norrtälje och inte i resten av landet. Vi behöver en ny styrning av skolan som inte ser på förskolan och skolan som en fabrik och som inte förutsätter att verksamheten kan bli billigare och bättre för varje år.

Tankesmedjan Balans finns till för att berätta om det här. Följ oss gärna på Facebook och twitter. Vi som jobbar med det här gör det på vår fritid. Tycker du att det vi gör är bra, stötta oss gärna med en liten peng.

Läs gärna om vår granskning av samtliga 290 kommuners budget för 2018!

9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden 2018

Stora besparingar att vänta i Umeås förskolor och skolor

Att ge med ena handen men ta med andra

God save the queen – hon är räddningen på lärarbristen i Skellefteå