Lobbyist leder nämnd som ska avgöra om Vårdförbundets strejk är samhällsfarlig – hade nyss arbetsgivarsidan som kund

Igår skrev vi ett inlägg där vi problematiserade det faktum att lobbyisten Göran Hägglund leder den nämnd som ska avgöra om Vårdförbundets eventuella strejk är samhällsfarlig. I det här inlägget kan vi ge konkreta bevis för att Hägglund och hans lobbyfirma Reform Society hade arbetsgivarsidan som kund så sent som förra sommaren.

Den senaste veckan har vi publicerat två inlägg om Vårdförbundets strejkvarsel. Ett där vi berättade om vad statistiken säger om sjuksköterskornas arbetsmiljö och sjuktal (det ser inget vidare ut) och ett där vi jämförde hur vårdpolitiker ser på konsekvenserna av sina egna nedskärningar (inga problem) med hur de ser på Vårdförbundets strejkvarsel och övertidsblockad (livshotande problem).

Utöver det har vi beskrivit hur Göran Hägglund först tagit beslut som skapat privata vårdmarknader och sedan arbetat som lobbyist och styrelseledamot för de aktörer som etablerat sig på dessa marknader. I samma inlägg resonerade vi om lämpligheten i att lobbyisten Hägglund leder den nämnd som nu ska avgöra om Vårdförbundets strejk är samhällsfarlig.

Göran Hägglund arbetar som lobbyist för lobbyfirman Reform Society. Reform Society berättar inte på sin hemsida vilka kunder de har men handlingar som begärts ut från Region Skåne (faktura, offert) visar att Universitetssjukhuset i Skåne anlitade Reform Society i Almedalen 2023 och att de sedan betalat Reform Society 96 875 kronor för uppdraget. Samtalsledare var Reform Societys seniora rådgivare Göran Hägglund.

Det finns inget uppseendeväckande med att sjukhus anlitar lobbyfirmor för att anordna seminarier, men Universitetssjukhuset i Skåne är en av de arbetsplatser där Vårdförbundet varslat om strejk. Göran Hägglund, och den nämnd han leder, ska således avgöra om en strejk är samhällsfarlig samtidigt som han för mindre än ett år sedan hade den ena parten (arbetsgivarsidan) som kund.

Reform Society är en lobbyfirma med kraftig slagsida mot vårdsektorn. Vi har begärt ut mail som bolaget skickat till politiker med förfrågningar om att träffa kunder eller delta på olika evenemang. Bland Reform Societys kunder hittar vi till exempel:
– det tyska läkemedelsbolaget Merck.
– det amerikanska läkemedelsbolaget Indivor.
– det amerikanska läkemedelsföretaget Janssen (i samarbete med Psoriasisförbundet).
– läkemedelsföretaget Pfizer (världens största).
– det schweiziska läkemedelsföretaget Sandoz.
– Nätverket mot cancer.
… samt att de engagerat sig till förmån för Sankt Eriks Ögonsjukhus.

Det finns inget juridiskt eller kanske ens moraliskt tveksamt med att bolag och organisationer som verkar inom vården köper tjänsten lobbyism av Reform Society. Vi menar dock att det blir väldigt konstigt när en av de mest framträdande medarbetarna hos Reform Society ska ha en avgörande roll i beslutet om huruvida Vårdförbundets strejk är samhällsfarlig eller inte.

Det här inlägget är en del av tankesmedjan Balans granskning av det oreglerade gränslandet mellan politik och politisk påverkan. För ett längre resonemang om (och en djupare problematisering av) välfärdslobbyism rekommenderar vi vår bok ”De gränslösa – en bok om politikers skolaffärer”.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uppdatering efter att inlägget publicerats: Region Skåne har nu kommit överens lokalt med Vårdförbundet om att stridsåtgärder som regionen bedömde som samhällsfarliga ska dras tillbaka. I ett pressmeddelande säger dock SKR:s förhandlingschef: ”Trots att Vårdförbundet har dragit tillbaka varsel och justerat vissa andra, är faran inte över. Vi står fortfarande inför en oerhört ansträngd och allvarlig situation när strejken börjar på tisdag.”

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.