Managementkonsulter – Välfärdens nya makthavare

Det här blogginlägget är en del av tankesmedjan Balans fokus på Uppsala kommun och på Uppsala kommuns lönkriterium ”mer undervisning”. Klicka här för att se filmer och inlägg som tidigare publicerats på bloggen.

Den 24 maj håller Uppsalas utbildningsdirektör ett anförande om effektivitet och mer undervisning som lönekriterium på årets skolchefskonferens. Konferensen arrangeras av Sveriges skolchefer, en förening med ca 150 medlemmar, och bland de andra talarna hittar vi t.ex Skolverkets generaldirektör och SKL:s chefsekonom.

Utbildningsdirektören står inte som ensam ansvarig för föreläsningen om Uppsalas nya förvaltningsgemensamma lönekriterier. Till sin hjälp kommer hon att ha en representant från företaget PwC. PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning. Det här inlägget kommer att handla om företagets rådgivande funktion. PwC hjälper nämligen ganska många kommuner och landsting i frågor om välfärdens styrning. Termen för den yrkesgrupp de hyr ut till välfärdens huvudmän är managementkonsulter och det har blivit en blomstrande industri i takt med att NPM-styrningen av välfärden skapat allt större behov av att mäta, följa upp och framförallt effektivisera vård, skola och omsorg.

Ni som hängt med i turerna kring Nya Karolinska sjukhuset hajade kanske till när ni läste företagsnamnet. Det var nämligen PwC som rekommenderade Stockholms läns landsting att inte driva NKS själva utan låta ett privat företag ansvara för både byggnation och drift av sjukhuset. Ett val som kostat skattebetalarna i Stockholms län mycket pengar vilket i förlängningen lett till ökad arbetsbelastning för de anställda i landstinget. 

Ideologisk hemvist

Managementkonsulter från PwC har ett finger med i spelet i många av välfärdens olika verksamheter. Inledningsvis ska vi försöka att placera in managementfilosofin i något slags ideologiskt fack. NPM brukar ju ses som en nyliberal styrelsefilosofi med fokus på minskade offentliga utgifter och konkurrensutsättning så det finns skäl att tro att managementfilosofin står för liknande politiska och ekonomiska ideal.

Det visar sig snabbt vara ett korrekt antagande. PwC har nämligen skrivit den rapport som Svenskt Näringsliv ofta hänvisar till i diskussioner om vinstbegränsning i välfärden, på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Föga förvånande kommer PwC fram till att det inte finns några övervinster i välfärden och att det finns risk för att förslaget om vinsttak i praktiken kommer att innebära ett vinstförbud i välfärden. Något inte så många andra bedömare tror. Svenskt Näringsliv har anlitat PwC för att skriva rapporter i andra frågor, bland annat om effektivitet i skolan.

PwC i välfärden

Vilka engagemang har då PwC vad gäller kommuner och landstings ledning och styrning av välfärdssektorn? De verkliga guldkornen är utbildningarna Fungerande individuell lönesättning – en framgångsfaktor för organisationen och How to catch the carrot – om incitamentsystem i offentlig sektor. Individuell lön och incitamentsystem i offentlig sektor. Det här är precis vad Uppsalas lönekriterium handlar om. Att genom verktyget individuell lön ge medarbetarna en morot, incitament, att jobba mer. Nedan kan ni läsa ett klipp ur vilka frågeställningar som tas upp i carrotkursen. Går det att påverka medarbetarna att ge det lilla extra genom att använda olika ”morötter”? Ja, i Uppsala försöker man iaf.

Framtidens kommun är en tredagarskurs som vänder sig till kommuners ledande politiker och tjänstemän. För 70 000 av skattebetalarnas pengar utbildas politiker och tjänstemän i hur man skapar framtidsfokus, om megatrender och hur man bygger ett varumärke som sticker ut.

Det stora flaggskeppet är Toppledarprogrammet – Managementprogrammet för toppledare i offentlig sektor. Mer än 400 av landets främsta kommunpolitiker har gått den här utbildningen som kostar 89 000 kronor per utbildningsplats. Utbildningen pågår i 14 dagar med avslutande tre dagar i London. Förra året gästföreläste tex framtidsanalytikern Troed Troedsson, en kontroversiell föreläsare som bland annat var hjärnan bakom ett dyrt och misslyckat framtidsdokument för framtidens skola i Staffanstorp.

Nedan ser ni ett klipp från innehållet i toppledarprogrammet – managementprogrammet för toppledare i offentlig sektor. ”Kommunerna och offentlig sektor står inför omvälvande förändringar och måste ständigt söka nya kostnadsrationaliseringar och innovativa finansieringslösningar”. PwC hjälper gärna till med den biten men fakturerar bra för besväret.

Lean
PwC arrangerar kursen Leanintroduktion. Effektivisering och optimering genom införandet av LEAN. Kurspresentationen inleds på följande sätt:

Organisationer, både offentliga och privata, står inför stora framtida utmaningar. Inom den offentliga sektorn måste effektiviteten höjas, färre måste göra mer till en ökad kvalité. Organisationer måste finna alternativa resursallokeringar för att kunna tillhanda vad kunderna önskar och kräver. Ett sätt att lösa dessa utmaningar kan vara att fokusera på organisationens interna processer och anpassa dessa efter vad kunderna vill ha.

Vi har tidigare skrivit ett välläst inlägg om Norrtälje där man bland annat genom att använda sig av LEAN-filosofin ska spara 30 miljoner på förskola och skola under 2018. Det är knappast ett sammanträffande att Norrtälje kommun i vintras anlitade PwC för att granska kommunens styr- och ledningssystem. Inte heller att PwC gjort den granskning av chefs och personalförsörjningen i Norrtälje där bland annat LEAN och kommunens arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket utvärderats.

Det här var ett axplock av PwC:s engagemang i välfärden. Innan vi lämnar PwC några konstateranden från företagets årsredovisning. PwC Sverige omsatte 2017 drygt fem miljarder kronor och gjorde en vinst på nästan en halv miljard. PwC är ett av världens starkaste varumärken (troligen även att det här inlägget publicerats) och företaget ser på sin roll i samhället på följande sätt.

Avslutande resonemang

Vi vill så gärna tro att offentlig verksamhet är transparent och demokratisk. Att politiska partier styr välfärden efter punkter i partiprogram de förmedlat till väljarna vart fjärde år. I själva verket har politisk makt flyttats från de beslutsfattande organen i kommuner och landsting till enorma managementkonsultfirmor med egen tydlig ideologisk prägel. Vad PwC har för roll på föreläsningen om mer undervisning vet vi inte, men det är troligt att managementkonsulten inte finns på plats för att klicka fram OH-bilder eller hälla upp bubbel. PwC är experter på effektivisering, på individuell lönesättning och på att hitta incitament för medarbetare i välfärden att ge det där lilla extra.

Har Uppsala kommun och managementkonsultfirman PwC släppt upp en testballong? Kommuner och landsting har sparat och sparat och sparat för att effektivisera verksamheten. Samtidigt har arbetsgivarvarumärket blivit allt viktigare för att få folk att tro att arbetsplatsen är bra trots att det sparats så mycket pengar. Det är svårt att spara så mycket mer. Nu behövs nya knep för att hitta effektiviseringar och för att stärka arbetsgivarvarumärket. Mer undervisning som lönekriterium och reklam för arbetsgivaren som lönekriterium är två sådana sätt. De här ballongerna måste smällas, annars kommer PwC kunna fakturera ännu mer, i allt fler kommuner. Vi tror varken att det kommer att gynna de anställdas arbetsmiljö eller den demokratiska processen.

Läs mer

Balans specialgranskar Uppsala

Sparkrav leder till mer undervisning för gymnasielärare i Uppsala

Nya Karolinska sjukhuset allt dyrare – besparingskraven på vårdpersonalen allt större