Måste barnen drabbas? Ja. Även i Höganäs.

Foto: Björn Lindell

Idag ska vi ge oss på en särskilt knepig och frustrerande del av välfärdspolitiken: varför barnen måste betala priset. Stålsätt hjärtat och tänk på något fult, för det här kommer inte att bli roligt.

Höganäs ska spara pengar. Om detta har lokaltidningen berättat. Skatteintäkterna ökar visserligen de närmsta två åren, ändå ska all kommunal verksamhet blir fyra procent billigare under samma period. Det här beror på att Höganäs måste gå med vinst. VA?! säger du. Vinst i välfärden? Jomenvisst. Det står i lagen. Kommunallagen:

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Dessutom kommer nu en ”tung investeringsperiod” med investeringar på nästan dubbelt så mycket som de senaste åren.

Så nu blir det till att dra åt svångremmen, alla små yrväder.

Hur mycket är fyra procent? Ganska mycket, faktiskt. Utbildningsnämndens del av besparingen motsvarar 44 av de 205 lärartjänsterna i grundskolan. Skolorna skulle gå från drygt 13 till 17 elever på varje lärare.

Det här är förstås helt åt helvete. Det tycker alla. Till och med ordföranden i utbildningsnämnden, som företräder majoritetsstyret, säger ifrån:

Jag vill såklart att inga besparingar görs på grundskola och förskola. Det är ändå vår framtid som sitter där.

– Pia Möller (m)

Nä, grundskolan ska förhoppningsvis inte bli av med var femte lärartjänst. Tjänstemännen på Höganäs utbildningsförvaltning har fått till maj på sig att hitta andra ställen man kan spara in åtminstone en del på. Skolskjutsar, öppna förskolan, kulturskolan, skolmaten och städningen nämns i lokaltidningen. Vi önskar tjänstemännen lycka till med den här extremt motbjudande uppgiften.

Under tiden ska vi titta på cirkeldiagram.

Det är nämligen det enklaste sättet att förstå varför åtminstone några av lärarna kommer att få sluta, vad Pia Möller (m) än säger. Och varför det alltid blir så, varenda gång en kommun hamnar i en ”tung investeringsperiod”. Varför det alltid är barnen som får betala med färre lärare och personalen med stressigare arbetsmiljö.

En kommuns intäkter kommer från två håll: skatter från kommunens invånare och olika slags statsbidrag och utjämningssystem. Sedan fördelas de ut på skola, äldreomsorg, teknisk förvaltning och lite annat. Höganäs cirkeldiagram ser ut ungefär som alla andra kommuners cirkeldiagram:

Hmm. Jättemycket orange (förskola, grundskola, gymnasium, kulturskola, you name it!), ganska mycket rosa (äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, assistans, familjevård och sånt) och så massa småbitar till resten.

Kommunfullmäktige har bestämt sig för att sparbetinget ska fördelas jämnt: varje bit ska bli fyra procent mindre. Vad skulle hända om Pia Möller fick sin vilja igenom, och hela den stora utbildningsbiten fick vara orörd?

Övrig verksamhet istället behöva bli drygt sju procent billigare.

Låt oss dra upp en sparplan. Genom att gå igenom nämnd för nämnd och killgissa hur mycket sju procent är, har jag börjat på en sparplan som låter utbildningsnämnden vara orörd. Pia, om du läser det här – du får gärna kopiera min lista och jobba vidare på den:

Barnen är vår framtid; spara inte på skolan! Istället:

 • Lägg ner alla kommunala arbetsmarknadsåtgärder.
 • Stäng ett bibliotek, stäng simhallen på vardagmorgnar, stäng 10 av kommunens 41 lekparker, stäng badplatsen i Nyhamnsläge och alla grönytorna runtomkring.
 • Dra in var tionde god man genom att be Överförmyndarnämnden att vara striktare i sina bedömningar.
 • Lägg ner räddningstjänstens förebyggande och informerande verksamhet.
 • Dra in hälften av allt stöd till barn och familjer som kontaktfamiljer och familjehem, och bort med alla samtal till föräldrar i skilsmässa. Vårdnadsfrågorna får de gå till domstol med (det kostar mer, men inte på kommunens budget)
 • Äsch då, socialnämnden måste spara ännu mer, för när arbetsmarknadsåtgärderna togs bort steg kostnaden för försörjningsstöd. Vi lägger ner kollo för funktionshindrade ungdomar och drar in var tredje assistanstimme.

Är vi klara? Nej, inte än. Vi har kommit halvvägs. Okej. Vi får ta lika mycket till. Hur har vi det med äldreboendena? Kan inte alla gamla bo hemma med lite hemtjänst?

Jag sa ju att du behövde stålsätta hjärtat. Kommunpolitik är inget för veklingar.

Okej, skolan får vara med och spara då. Men måste vi säga upp lärare?

Jajemen! Här kommer nästa cirkeldiagram: hur Höganäs fördelar de pengar de lägger på grundskoleutbildning.


Visst kan vi byta till vegetarisk mat två dagar i veckan, skriva ut dubbelsidigt, återanvända läroböcker och ersätta skolassistenten av en halvtidsanställd när hen går i pension. Men det där är små besparingar i små kategorier. En större tårtbit är den där blå: lokalhyror. Det vore fint att betala mindre i hyra. Synd bara att hyresavtal oftast är väldigt, väldigt långa. Om något enda kan omförhandlas under de närmsta två åren har vi tur.

Återstår den där stora röda. Lärare och rektorer. Det är snabbrörliga kostnader: med ett par månaders uppsägningstid och ett samtal till facket kan man dra ner så långt man vill. Eller känner sig tvungen.

Rackarns.

Kom gärna till en annan slutsats.

Om du kommer ett sätt att freda grundskolans personal, eller hela utbildningsnämndens budget, från de kommande besparingarna: utmärkt! Du bör omedelbart söka tjänst på utbildningsförvaltningen i Höganäs, eller ställa upp i nästa val. De kommer att älska dig i Höganäs.

Ingen vill minska på lärartätheten. Det bara råkar vara så att lärarna är den största kostnadsposten i den största kommunala nämnden. När det är spardags, då är det några av lärarna som ryker.

Hejdå!

Statistikkällor:
Höganäs i SIRIS
Höganäs budget 2017 med plan för 2018-2019

10 kommentarer

 1. Det står om planerna i Kommuntidningen. Det innefattar bla. ett kulturhus och att byta plats på Bruksskolan och Kullagymnasiet.

  1. Det brukar ju låta så från politiskt håll, att investeringar inte är en kostnad eller att det är mindre kostsamt att lägga pengar på byggnader än människor. Samtidigt blir det ingen bra verksamhet i byggnaderna om där inte finns några som jobbar!

 2. Hur vore det om man sköt på ombyggnation och förändring av utemiljön i centrum tills man har råd? Det funderar jag på.

  1. Vi håller med om att kommunpolitiker ibland tenderar att hellre lägga pengar på annat än kärnverksamhet. Och att när det sparas så sparas det gärna på de som jobbar på ”golvet”.

   Vad gäller Höganäs centrum är vi dock lite för lite insatta för att uttala oss 🙂

 3. Många kommunikatörer! Alltid trevligt med fina bilder från kommunen! Men behövs det heltidsanställda för att hålla på med Facebook och Instagram? Sparbart som inte drabbar barnen!

 4. Stämmer det att utbildningsförvaltningen har ökat i personal? Från ca 7st till ca20? Strateger, utvecklingschefer och ikt-pedagoger?

 5. Sitter i Utbildningsnämnden i Höganäs. Har just undrat hur stor del av UN:s kostnader som går till lärartjänster. Tack för denna välgörande information! Kanske kan det funka om staten/UN/KF (fler?) lyfter bort onödig NPM-administration???

  1. Tack och lycka till med det politiska arbetet. Ja. Staten måste nog gripa in om vi ska kunna bli av med NPM ute i kommuner och landsting. Kravökningar startar ofta i statliga beslut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *