Moderaterna i Vingåker trollar fram pengar till lärarassistenter

Det närmar sig valrörelse och det är inte utan att vi på tankesmedjan känner av viss stress. Så många kommuner och landsting som sparar på välfärden men säger att de satsar. Så lite tid för oss att lägga på granskningar. Så få ”riktiga” journalister som tar sig an uppdraget.

Idag ska vi utbilda er i det här med att trolla fram pengar för att finansiera en satsning. Följ med oss till Vingåker i Södermanland, en kommun som odlat fram ett försvarligt antal opinionsbildare. Vad sägs tex om fd statsminister Göran Persson, twitterdiktaren Göran Greider, pingstpastor Åke Green och hollywoodfrun Gunilla Persson. Om Vingåker och den annalkande omröstningen i kommunfullmäktige om budget för 2018 handlar den här artikeln i Eskilstunakuriren. Vi har effektiviserat läsningen för er och klippt ihop samt strukit under det viktigaste ur artikeln.

Moderaterna är i opposition och vill satsa på ”elevsamordnare” för att lärare ska få mer tid att lära ut och slippa vara administratörer. De vill även sänka skatten med 20 öre. Låter väl bra? Mindre utgifter för kommuninvånarna och mer för pengarna. Samt, det ligger ju i tiden att avlasta lärares administrativa börda så att lärare kan fokusera på att vara just lärare. Moderaterna har tom lyckats fixa både satsning och skattesänkning med bibehållet överskottskrav samt med en budget i balans.

Ingenting i artikeln antyder att det skulle vara något fuffens med det här. Moderaterna kan glatt gå till val på att ha haft en budget där man satsat mer på skolan än vad majoriteten gjort samt att man även lyckats sänka skatten. Vi blir dock lite misstänksamma. När något verkar för bra för att vara sant osv. Bäst att vi tar oss en snabb titt i det här budgetförslaget som ska tävla med majoritetens budgetförslag när kommunfullmäktige sammanträder nästa måndag. Här har ni handlingarna!

Majoritetens budget är ganska dyster läsning för de anställda i Vingåkers kommun. Vingåkers styrande politiker har tagit intryck av SKL:s ekonomer och deras rapport om kommande kostnadsökningar i kommuner och landsting. Den som vill läsa vår reflektion om rapporten kan göra det här och den som istället vill titta på vår film om rapporten kan göra så här. Kommunen behöver effektivisera. Kommunen vill inte att pengar från staten ska användas för omoderna saker som personal. Kommunen vill istället ersätta personal med teknik. Det ökande glappet mellan den gröna och blå linjen är problemet. Det representerar pengar som med nuvarande skattesats inte finns.

Vad vill då Moderaterna göra? Jo de vill satsa på några grejer i skolan. De där elevsamordnarna, att alla skolskjuts hanteras rättvist (vi förmodar att det handlar om att elever som går på friskolor ska få rättvis behandling – rimligt) och att ”bibehålla” små grupper i förskolan, samtidigt som man vill sänka skatten.

Hur tusan ska det här gå till? Om kostnaderna ökar måste ju intäkterna också öka för att budget skall vara i balans, som de lovar. Men intäkterna minskas ju snarare om skatten sänks?

Jo. Man tar till det universella trolleritricket ”generella effektiviseringskrav”

Moderaterna i Vingåker skapar helt enkelt utrymme för att göra satsningar genom att bestämma att skolans kostnader måste minska med en procent 2018 och utrymme för att göra ännu mer satsningar i framtiden genom att bestämma att lönekostnader ska minska med till slut tre procent. Genom Harry Potterstyrning av skolan finns nu pengar att använda till tex elevsamordnare. Problemet för rektorerna är att de samtidigt måste minska sina kostnader (främst löner) för att kunna hålla budget. Hur kan man göra det? Jo lättast genom att lärare undervisar mer.

Låt oss avslutningsvis titta på vad moderaternas satsningar och effektiviseringskrav innebär i kronor och ören. Så smidigt. Effektiviseringskravet innebär en minskad kostnad för ”Barn och Utbildning” på 2 117 777 kronor. Satsningen på elevsamordnare och busskort kostar 2 000 000 kronor.

Budgeten bestämmer nämndram för 2018 och ger preliminära ramar för tre år framåt. Moderaternas satsning på två miljoner i år gör att de båda budgetförslagen landar ganska lika 2018. Effektiviseringskraven på skolan får dock effekt även de kommande två åren. 2020 kommer barn och utbildningssektorn i Vingåker få nästan 5 miljoner mindre att använda till verksamhet med moderaternas budget än med majoritetens budget.

Vi sammanfattar

Moderaterna lovar i tidningsartikeln att de i sin skuggbudget satsar på skolan genom att anställa assistenter som ska sköta lärarnas administration. Att skatten ska sänkas. Att resultatkravet nås. Att budget ändå är i balans. Reportern gör inga ansatser att ifrågasätta dessa påståenden. Inget skrivs om att satsningen finansieras helt av lärarna själva genom årligt effektiviseringskrav på en procent och ytterligare effektiviseringsmål på tre procent av lönekostnaden.

Sker detta bara i oppositioners budgetar? Nej. Effektiviseringskrav är mer regel än undantag i kommuner. Är det bara i Eskilstunakuriren reportrar misslyckas med att förklara detta, eller struntar i att ens försöka? Nej det är mer regel än undantag att reportrar inte vill/orkar undersöka vad som egentligen föreslås i budget.

Det är därför ni har oss i Tankesmedjan balans och det är därför vi känner oss lite stressade över att valrörelsen närmar sig. Hjälp oss gärna genom att bli månadsgivare eller swisha en peng. Tänk om vi kunde få ekonomiska förutsättningar att lägga mer tid på att granska kommuner och landsting. Det tror vi hade varit väldigt bra för alla landets anställda i vård, skola och omsorg.

En sista sak. När ni läser om att politiker vill ”satsa” på att anställa lärarassistenter. Kolla upp hur dessa finansieras. Det troliga är att rektorer kommer att vara tvungna att betala dem genom att tvinga lärare att undervisa mer.

Hej då Vingåker. Vi ses kanske nästa år.