Balans specialgranskar Uppsala

Kapitel ett: lönekriteriet och arbetsmiljön

 1. Smygfisen i Uppsala
 2. Det förargliga lönekriteriet
 3. Vad är problemet med det då?
 4. Det finns inga dåliga avsikter, bara dåliga effekter
  4 b. Fördjupning: så leder sparkrav till mer undervisning på gymnasieskolan i Uppsala
 5. Och chefens tips för att klara detta är …
 6. Är det här ens LAGLIGT?
 7. En enkel lösning
 8. #skolavtal18
 9. Konsulterna
  9 b. Fördjupning: managementkonsulter – välfärdens nya makthavare
 10. Fackens verktyg: MBL!
 11. Fackens verktyg: 6:6A!
  11 b. Fördjupning: varför räcker inte det systematiska arbetsmiljöarbetet till?

Kapitel två: lönekriteriet och politiken

 1. Inledning
 2. Nämnden: Det finns hopp! Om (v) och (l)
 3. Vårda ditt varumärke
  3b. Fördjupning: Det är utsidan som räknas
 4. Nämnden: Risker. Om (s) och (mp)
 5. Nämnden: Gå till botten. Om (kd)
 6. Nämnden: VERSALER. Om (m)
 7. Nämnden: Upp till bevis.
 8. Nämnden: Nederlaget.

Påfyllning pågår! Vi håller på hela maj.

Del 2.8: Nämnden: Nederlaget.

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2106816996243275

Igår hade Uppsalas utbildningsnämnd möte. Som du som följt vår granskning redan vet, så hade de då tillfälle att stoppa lönekriteriet “mer undervisningstid”. De lät bli. Protokollet är inte klart än, men enligt rapporter gick det till så här:

På dagordningen fanns ett initiativ om att stryka kriteriet från Liberalerna. De och vänsterpartiet har i den lokala debatten tagit ställning mot kriteriet.

När initiativet kom upp, beslutades det att frågan inte ligger på nämndens bord. Liberalerna och kristdemokraterna röstade emot, men alla andra partier menade att lärarnas lönekriterier inte är en fråga för utbildningsnämnden, istället ligger det hos kommunstyrelsen.

Nämndens socialdemokratiska ordförande försvarade lönekriteriet i media i höstas. Men nu i skarpt läge är hennes nämnd inte ansvarig för dem. Förslaget om att stryka effektivitet som lönekriterium togs inte ens upp till votering.

Liberalerna sa då: okej, kan nämnden begära att kommunstyrelsen tar upp frågan? Då fick de resten av Alliansen med sig. Men majoriteten – socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern – röstade emot det med.

På vår facebooksida igår kommenterade lokala företrädare för miljöpartiet och vänstern just att lönekriterierna är kommunstyrelsens ansvar. Men på nämndmötet röstade de alltså emot att uppmana kommunstyrelsen att ta det ansvaret.

Politiskt fulspel hör tyvärr demokratin till. Men det Uppsalas majoritet nu vinner är att låta lärare tävla om löneökningar genom att öka sin arbetsbörda.

Vi lär ses igen.

Del 2.6: Nämnden: VERSALER. Om (m)

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2105194799738828/

Under maj månad har vi granskat Uppsalas nya lärarlönekriterier ur massor av vinklar, och den senaste veckan har vi gått igenom hur partiernas företrädare i utbildningsnämnden ställer sig till detta. Vi har kommit fram till moderaternas Christopher Lagerqvist, som skrev såhär till oss:

Moderaterna möter INTE väljarna i höstens val med förslaget att ”mer undervisningstid ska vara ett lönekriterium”. Moderaterna möter ISTÄLLET väljarna med ett SJUPUNKTSPROGRAM FÖR HÖJDA ELEVRESULTAT, som innebär att lärarna ska få MER TID att förbereda undervisningen, att genomföra undervisningen och att efterarbeta undervisningen.

Jaha … TACK FÖR SVAR. Men. Två grejer.

För det första. Det är inget parti som möter väljarna i höstens val med förslaget att “mer undervisningstid ska vara ett lönekriterium”. Det förslaget är redan på bordet! Det är ingen valfråga, det är tänkt att användas nu i årets löneprocess!

För det andra. Sen skriver du att lärarna ska få MER TID att … genomföra undervisningen. Bland annat. Okej, så du menar alltså undervisning utan någon lönemorot kopplat till det? Ja… man kan göra så.

Här är mailen till Christopher, som är moderat och 2e vice ordförande i utbildningsnämnden. Om du är moderatväljare i Uppsala så kan du väl höra av dig och resonera lite med honom? christopher.lagerqvist@pol.uppsala.se

I del tre av den här granskningen förklarade vi varför mer undervisning inte är någon lösning, med eller utan lönehöjning. Men han kanske inte kollade.

Källa till det här inlägget:
Mail från Christopher Lagerqvist

Del 2.5: Nämnden: Gå till botten. Om (kd)

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2104842429774065/

Det drar ihop sig! Veckan är snart slut, och på måndag sammanträder utbildningsnämnden i Uppsala. Som punkt 17 på sitt möte ska de diskutera det lönekriterium som jag har pratat med dig om i flera veckor nu.

Vi har två partier kvar i nämnden att gå igenom. Hur ställer sig kristdemokraterna? Vi fick ett utförligt och nyanserat svar från dem – klart A-nivå – som tycks peka mot att de nog kan tänka sig att ta bort det där lönekriteriet efter valet.

Vi har inte i detalj diskuterat lönekriterierna inom partiet. Som representant i Utbildningsnämnden kan jag säga att jag inte efterfråga detta beslut. Jag är oroad över den kritik som kommer från lärarhåll mot detta lönekriterium. Ett lönekriterium med så starkt motstånd inom professionen riskerar att ytterligare bidra till en avprofessionalisering av läraryrket. Ett centralt kännetecken för en profession är att dess medlemmar definierar hur yrket utövas på bästa sätt och vad som bör premieras som ett gott sätt att utöva yrket. Efter maktskiftet i höst anser jag att vi bör sätta oss ner med den nya majoriteten och lärarfacken för att gå till botten med frågan.

Jag har ett glädjande besked till kd: Ni kan ta bort lönekriteriet redan på måndag! Punkt 17! Yrka på att stryka effektivitet som lönekriterium. Det går bra att resonera vidare efter valet ändå.

Jag vet inte om Martin Wisell ser det här klippet. Men här är hans mailadress: martin.wisell@pol.uppsala.se. Visa gärna att du stödjer honom i att få bort det här lönekriteriet redan före valet.

Källor till det här inlägget:
Mail från Martin Wisell

Del 2.4: Nämnden: Risker. Om (s) och (mp)

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2104452173146424/

Tankesmedjan Balans granskar ett av Uppsalas lönekriterier för lärare. Det gör Uppsalas utbildningsnämnd också. På måndag 21 maj ska det upp och diskuteras i nämnden igen, och vi har frågat alla partiers företrädare hur de ställer sig. Majoritetsstyret i Uppsala består av s, v, och mp, och vi vet ju redan att v är emot kriteriet.

Ser ditt parti någon risk för att lönekriteriet ”mer undervisningstid” kommer att leda till ökad arbetsrelaterad ohälsa?

Socialdemokraterna: Nej, i och med att det är tydligt formulerat att lönekriteriet om ökad undervisningstid inte ska ske genom att öka den totala arbetstiden.

Miljöpartiet: Nej. Det är tydligt formulerat att den totala arbetstiden inte ska öka.

Inga risker. Okej. Utbildningsförvaltningen har lämnat sitt underlag till nämnden inför mötet på måndag, och i det skriver de så här:

I samband med att de nya lönekriterierna togs fram så gjorde förvaltningen tillsammans med fackliga företrädare en risk- och konsekvensanalys. För varje risk så finns en åtgärd angiven och för varje åtgärd finns en ansvarig och ett datum för verkställighet.

Ett exempel på åtgärd är att se över nuvarande Rutin – hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning. Rutinen är ett chefsstöd i arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och som ger lärare möjlighet att inom sin arbetstid utöva sitt yrke, med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Rutinen innehåller även exempel på arbetsuppgifter som kan prioriteras bort om inte arbetstiden räcker till, det vill säga arbetsuppgifter som kan utföras av annan profession än av lärare.

Okej, så det finns risker. Och ett sätt att hantera riskerna är att plocka bort arbetsuppgifter om tiden inte räcker. Men … lönekriteriet säger ju att man ska komma på sätt att få plats med FLER arbetsuppgifter, i form av mer undervisning. Så den lärare som vill använda den där rutinen, måste gå till sin lönesättande chef och säga att den vill ändra sitt jobb i en riktning som går tvärtemot lönekriteriet.

Jag ser en risk här. Gör du också det? Maila dina politiker i Uppsalas utbildningsnämnd och uppmana dem att stryka lönekriteriet på måndag. Du gör en insats för lärares psykiska hälsa och en markering för arbetsvillkoren i hela välfärden.

Utbildningsnämndens ordförande (s): caroline.hoffstedt@uppsala.se
Utbildningsnämndens 1 vice ordförande (mp): linda.eskilsson@pol.uppsala.se

Källor till det här inlägget:
Mail från Caroline Hoffstedt
Mail från Linda Eskilsson
Förvaltningens skrivelse

Del 2.3: Vårda ditt varumärke

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2103956749862633/

Förra veckan publicerade vi en granskning av managementkonsultföretaget PwC:s kopplingar till Uppsala kommuns lönekriterium “mer undervisningstid”. Det visade sig att PwC har ett finger med nästan överallt i välfärden. Kommuner och landsting har blivit en guldgruva för konsultföretag som vill hjälpa politiker att driva välfärden som om den vore ett privat företag.

Idag ska vi ta en titt på något annat som konsultföretag gärna hjälper kommun och landstingspolitiker med. Att bygga arbetsgivarvarumärken. I takt med att arbetsmiljön blivit allt sämre i välfärdssektorerna och därför allt färre vill jobba i vård, skola och omsorg har arbetsgivarvarumärket blivit allt viktigare. Det viktiga är inte hur det är att jobba i kommunen. Det viktiga är hur medarbetare och kommunen själv kommunicerar hur det är att jobba i kommunen. På managementspråk heter detta inte arbetsgivarvarumärke utan “employer branding”.

In och läs i bloggen. Förutom Uppsala gör vi också utflykter till Huddinge och Sollentuna. Imorgon ska vi återvända till Uppsalas utbildningsnämnd och se hur sossar och miljöpartisterna där tänker kring jobbamera-kriteriet.

Del 2.2: Nämnden: Det finns hopp! Om (v) och (l)

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2103588876566087/

Tankesmedjan Balans granskar Uppsala, och nu kommer granskningens ANDRA goda nyhet: det finns politiker i utbildningsnämnden, självaste huvudmannen för Uppsalas kommunala skolor, som är emot lönekriteriet “undervisa mer”.

Det betyder att det går att hantera den här frågan politiskt – det finns valda företrädare som vill driva den.

Möt dina nya bästa vänner: Sverker från Vänsterpartiet, och Oscar och Helena från Liberalerna. En kanske otippad kombo, rent ideologiskt, men faktum är alltså att det finns två partier, ett från vardera block, som ifrågasätter klokskapen i att ge lärare incitament att jobba hårdare.

Sverker har skrivit en debattartikel mot lönekriteriet, och Oscar och Helena har gjort ett så kallat nämndinitiativ där de säger att de inte kan gå med på kriteriet om det riskerar kvalitén eller arbetsmiljön. Det var uppe på senaste nämnden, förvaltningen svarade, och vet du vad som hände sen?

Förvaltningen fick bakläxa. Kom tillbaka med en fylligare analys av vilka konsekvenser det här kan få, sa nämnden. Frågan lever. Loppet är inte kört.

Nästa nämndmöte är på måndag, den 21 maj. Det är inte öppet för allmänheten, men maila gärna dina politiker och låt dem veta att du är intresserad av den här frågan. Och maila kanske särskilt Sverker, Oscar och Helena med lite uppmuntran.

Källor till det här inlägget:
Sverker Åslund: ”Olämpligt lönekriterium”
Nämndinitiativ angående lönekriterier för lärare från Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L)

Del 2.1: Inledning

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2103095623282079/

Vi är två veckor in i maj och i tankesmedjan Balans granskning av Uppsalas muppigheter. Ska vi sammanfatta lite?

Uppsalas lärare ska alltså och med i år lönesättas efter ett kriteriet hur mycket de bidrar till att kunna öka undervisningstiden. Du hörde kanske tidigare i vår om hur en del försäkringskassehandläggare fått högre lön för att de gett fler avslag? Eller du kanske läste häromdagen om att miljöinspektörer har fått högre lön för att de fakturerat mer? Sån skit är alltså på väg att bli policy i Uppsala.

Provisionslön i privat affärsverksamhet kan funka hur bra som helst, men i välfärd och offentlig sektor är det andra värden som vi ska slå vakt om.

Hur kan vi vända det här? I de senaste avsnitten har vi pratat en del om vad facken har för verktyg.

Den närmsta veckan ska vi gå igenom hur det politiska läget och den lokalpolitiska debatten ser ut i Uppsala, vi har ställt frågor till alla partier i utbildningsnämnden. För nästa vecka, den 21 maj, då är det nytt nämndmöte och det finns chans att lönekriteriet kommer upp till diskussion, kanske till och med votering, då. Så, lärare och väljare i Uppsala, det här är en bra vecka att prata med dina lokalpolitiker!

Ska vi börja med Sverigedemokraterna kanske? Nej, för deras ledamot Pär Sehlstedt publicerar inga kontaktuppgifter.

Centerpartiet då? Nej, för deras Unn Harsem har inte svarat på våra frågor, men du som är centerväljare kan ju höra av dig till henne.

Men de andra har svarat. Nya tag imorgon. Vi ses då!

Del 1.11: Fackens verktyg – 6:6A!

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2101546103437031/

Välkommen till del 11 av hur många som helst där tankesmedjan Balans granskar turerna kring Uppsala kommuns lönekriterier för lärare.

Igår såg vi att de lokala facken sa stopp och belägg till arbetsgivaren Uppsala kommun, men att det “stopp och belägg”-verktyget har exakt noll verkan.

Vad synd att vi har verkningslösa verktyg. Nåväl. Facken tog därför till nästa steg — att lämna in en begäran om arbetsmiljöåtgärd till Arbetsmiljöverket. En såkallad 6:6a.

Facken lämnade in en lång lista med krav, och Arbetsmiljöverkets svar blev att avvisa de flesta och att inte förelägga någon åtgärd för de andra.

Uppsalas lärarfack är inte de första att upptäcka att det här verktyget, begäran om arbetsmiljöåtgärd hos Arbetsmiljöverket, också är mer eller mindre verkningslöst. Vi har ett blogginlägg om det. Läs det idag, så ses vi igen imorgon!

Handlingar från AV:
https://drive.google.com/open?id=0B0kHXbkVvJsfbzFQaFlyeS1vc1FBOWRQT253VG54ZF9ZMXhr

Del 1.10: Fackens verktyg – MBL!

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2100876670170641/

Välkomna till tankesmedjan Balans till synes oändliga granskning av Muppsala — alltså de muppiga lönekriterier som riskerar att bränna ut Uppsalas lärare, och att sprida sig till andra orter och yrken om vi inte ser till att sätta stopp för det.

Vad har vi för sätt att sätta stopp? Lärarfacken har lokalt gjort en massa grejer för att sätta stopp. Redan i maj 2017 ställde man sig, som det heter oeniga i samverkan, och då blev det nåt som heter MBL-förhandling i juni, och den avslutades också i så kallad oenighet.

Oenighet betyder i klartext att facken säger “så fan heller”.

Men. “Förhandling” låter som om man måste komma överens. Tyvärr är MBL-förhandling ingen riktig förhandling. Parterna måste lyssna på varandra, men sen är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, så länge de följer lagar och avtal.

Avtalet ska vi ju skriva om, gå tillbaka till del 8 av den här granskningen och hör av dig till förhandlarna och påminn dem om att ta bort effektivitet som lönekriterium, men lagarna kanske kan skyddar Uppsalas välfärdsarbetare så länge? Lärarfacken anmälde Uppsala kommun till Arbetsmiljöverket. Och hur det gick med det ärendet, det ska vi kolla upp imorgon. Vi ses då.

Del 1.9: Konsulterna

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2100369666888008/

För den som jobbar i välfärden är kollektivavtalet det viktigaste skyddet mot knäppa arbetsvillkor. Därför har vi de senaste dagarna kollat in hur lärarnas avtal behöver förändras. För arbetsvillkoren i Uppsala riskerar att bli väldigt knäppa annars. Det här är del 9 av tankesmedjan Balans granskning av Muppsala.

Om ett par veckor ska Birgitta Pettersson, som är chef för all skolpersonal i Uppsala, hålla föredrag för andra skolchefer i landet. Det gör hon på en tillställning som kallas Skolchefskonferensen. Vi har inte biljett dit men vi har kollat i programmet, det verkar jättespännande:

Ser du att Birgitta inte är ensam talare? Det är en tjomme från PWC med också. En rådgivare.

PWC! Det låter bekant. Var det inte dem vi hörde talas om som rådgivare till Nya Karolinska?

Jo, det var det. Jättemånga råd för jättemånga miljoner.

Ger de råd till skolan också?

Ja, det gör de. Jättemånga råd, faktiskt, vi har kartlagt det lite grann. Läs om hur PWC tjänar pengar på att ge råd till kommuner — råd som i Uppsala tydligen har handlat om att få lärare att jobba mera.

Källor till det här inlägget:

Program för Skolchefskonferensen

Klargörande 2018-05-17: Uppsala kommun har nu hört av sig och meddelat att formuleringen ”råd som i Uppsala tydligen har handlat om att få lärare att jobba mera” är fel. PWC har *inte* agerat rådgivare till dem i fråga om lönekriterierna. Vi har ställt några följdfrågor till Uppsala kommun med anledning av detta och återkommer med ett nytt inlägg så snart som möjligt.

Del 1.8: #skolavtal18

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2100201590238149/

Det här vet vi:
1. Uppsalas lärare riskerar att få tävla om att undervisa mest för att få bäst lön, för ordet “effektivitet” har råkat hamna i kollektivavtalet,
2. Men det går att fixa, för avtalet förhandlas om just nu.

Vi vet inte vad som sägs i förhandlingsrummet. Men parterna, facken och arbetsgivarna, skriver yrkanden inför förhandlingen. Så låt oss kolla vad parterna önskar sig.

Lärarfacken önskar “att uttaget av undervisning per lärare inte får öka så att det drabbar undervisningskvaliteten eller leder till ökad ohälsa”.

Arbetsgivarna önskar “att medlemmarnas ekonomiska ramar beaktas i samtliga förhandlingsfrågor”.

Varningsflagga! Tänk om båda yrkandena uppfylls, och sen händer detta:

Arbetsgivarna: lönehöjningar ska finansieras genom att skolans personal jobbar snabbare eller mer. För de ekonomiska ramarna ska beaktas.

Facken: Men uttaget av undervisning får inte öka så det leder till ökad ohälsa …

AG: Nä, men vi kan ju testa att öka undervisningen och se, och om ohälsan inte ÖKAR, om den bara LIGGER STILL enligt nåt mått som vi själva tar fram, då är det ju lugnt.

I så fall får vi snart ännu ett avtal som bränner ut lärare. Låt oss inte göra den missen igen.

Här är e-postadresserna till de som förhandlar det nya avtalet. Maila dem och be dem göra det omöjligt att använda effektivitet som lönekriterium.

För SKL: niclas.lindahl@skl.se
För Pacta: john.nilsson@pacta.se
För Lärarförbundet: mathias.astrom@lararforbundet.se
För Lärarnas Riksförbund: peter.henriksson@lr.se

Det här är viktigt, för ett skarpt kollektivavtal är nämligen ett av ganska få verktyg som arbetstagare har. Arbetsgivarna inom välfärden har däremot skaffat sig en fantastisk verktygslåda. Den ska vi kolla på imorrn. Vi ses då!

Källor till det här inlägget:
Lärarfackens yrkande: https://www.lr.se/download/18.3a368c1d1606b92225011414/1513676460929/Yrkande%20f%C3%B6r%20H%C3%96K%202018.pdf

Arbetsgivarnas yrkande: https://skl.se/download/18.c697d52160463c52d0ae2ea/1513605151916/M%C3%A5l%20och%20inriktning%20Avtal%2018_SKL_Pacta.pdf

Del 1.7: En enkel lösning!

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2099484956976479/

Igår läste vi i lärarnas kollektivavtal där det tyvärr finns formuleringar som gör att arbetsgivare, som till exempel Uppsala, faktiskt FÅR sätta lön efter något kriterium som de kallar för “effektivitet”, och att fackförbunden inte kan sätta emot så mycket, för de har ju tyvärr tyvärr skrivit på avtalet.

Men, nu kommer den här granskningens första glada nyhet: det finns ett så kallat window of opportunity just exakt nu. För lärarfacken och de kommunala arbetsgivarna håller på att förhandla om ett nytt kollektivavtal. Det senaste skrevs för sex år sen, så vad som än kommer att stå i det nya avtalet, kommer att avgöra villkoren i den här frågan under ett bra tag framöver.

Så här skrev vi på tankesmedjan Balans i en debattartikel före avtalsförhandlingarna:

Det står vi för. Vad står facken och arbetsgivarna för i avtalsförhandlingen? Det ska vi kolla in imorgon.

Till dess kan du läsa hela vår debattartikel här:
http://skolvarlden.se/artiklar/flytta-fokus-fran-lon-till-arbetsmiljo

Del 6: Är det här ens LAGLIGT?

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2099050473686594/

Vi har kommit till del sex av tankesmedjan Balans granskning av Uppsalas lärarlönekriterier, och vi har kommit så långt att vi ställer oss frågan: finns det ingen regel som hindrar sån här muppighet? Har inte lärarna nåt kollektivavtal där det står hur lön får sättas.

Jo, det har de. Och om man slår upp och läser i det så står det att…

“Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet.” Den här formuleringen klubbades 2012 i lärarnas centrala kollektivavtal.

Det var såklart inte fackförbundens tanke att det här skulle användas så som Uppsala tänker använda det — för att ge lärare incitament att försöka springa om varandra i korridoren. Facken tänkte sig nog en annan slags effektivitet; att det skulle handla om att lära eleverna så mycket bra grejer som möjligt, inte att undervisa elever under så stor del av dagen som möjligt.

Men här skulle jag vilja citera Skolverket, som har glatt skolrelaterade twitter med följande visdomsord:

Det är skillnad på hur det var tänkt och hur det blev. Vi behöver förhålla oss till hur det blev.

Det ska vi fortsätta med imorgon.

Del 5: Och chefens tips för att klara detta är …

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2098581027066872/

Igår såg vi att den ansvariga politikern inte tyckte att det fanns något skäl att oroa sig för att lönekriteriet “jobba mera” skulle leda till några arbetsmiljöproblem.

Man kan hoppas att hon tänker så för att cheferna för Uppsalas skolor har tänkt igenom det här lönekriteriet och har en plan för hur lärarna ska kunna uppfylla det utan att jobba hårdare.

Tack till Upsala Nya Tidning som ställde en fråga om exakt det till högsta chefen för Uppsalas utbildningsförvalning, Birgitta Pettersson. Så här:

Vi låter den formuleringen tala för sig själv. Men man undrar ju. Får man verkligen göra så här? Säga åt folk att bli mer effektiva genom att blomma? Och sen sätta lön efter det?

Det verkar fan inte bättre. Och hur det blev så, det ska vi kolla på imorgon.

Källa till det här inlägget:

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/lararforbundet-sagar-nya-lonekriterier-4723411.aspx

Del 4: Det finns inga dåliga avsikter, bara dåliga effekter

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2098013203790321/

Okej. Uppsala-lärarna ska alltså få högre lön om de ökar sin egen — eller kanske sina kollegors — undervisningstid. Det är illa nog bara det, men ännu värre om den typen av lönesättning sprider sig över landet och över välfärden.

Hur kan det ha blivit så här? Vi ska ägna några dagar åt att beskriva bakgrunden. Uppsala kommun drivs inte av ondska, utan av en politisk majoritet som vill vara en attraktiv arbetsgivare för lärare. Det vill de göra genom att höja lärares löner.

En höjning av medellönen på 11000 för en så stor grupp anställda som lärare är en jättesatsning. Det kräver antingen att man skjuter till väldigt mycket pengar, eller att man stimulerar de anställda att arbeta mer, på ett eller annat sätt. När ordföranden i Uppsalas utbildningsnämnd fick en fråga om det här med att arbeta mera, så svarade hon just med hänvisning till högre lön.

Alltså. Det är kul att tjäna pengar. En annan sak som är kul är att inte gå sönder på grund av jobbstress. Nämndordföranden verkar inte ha funderat över den kopplingen så mycket. Men, vi kan ju hoppas att skolchefen har gjort det. På återseende imorgon – då ska vi kolla in hur utbildningsförvaltningens chef tycker att lärarna ska göra för att kunna tjäna mer pengar utan att gå sönder.

Källor till det här inlägget:

Uppsalas lokala lärarlönesatsning, beslutad i kommunstyrelsen den 8/3 2017.

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/lararforbundet-sagar-nya-lonekriterier-4723411.aspx

Del 3: Vad är problemet med det då?

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2097373083854333/

Igår berättade vi om smygfisen i muppiga Uppsala: att lärare ska få mer lönepåslag om de själva ser till att kunna undervisa mer.

Jaha, vadårå, kan man ju tänka, är inte det rätt rimligt ändå? Lärare borde väl göra mindre av kringjobb och istället ha fler lektioner?

Tre svar på den frågan.

För det första: nä, lärare borde faktiskt ha mindre att göra utan att undervisa mer. En undersökning från Lärarförbundet visar att bara 8 procent av lärarna hinner med sitt jobb på arbetstiden.

För det andra: Lärarna i Uppsala kanske är de där 8 procenten som hinner, vad vet jag, men det här handlar inte bara om lärarna i Uppsala. Det här handlar om: ska en arbetsgivare få säga åt folk som jobbar med människor, med barn, att de måste jobba mer och snabbare — inte nödvändigtvis bättre — för att få högre lön?

För det tredje: de här metoderna för att kunna undervisa mer ska enligt kriteriet komma från de anställda själva. Fundera lite på vad det innebär för sammanhållningen och trivseln på en arbetsplats.

Imorrn ska vi kolla upp var den här extremt muppiga idén kommer ifrån. Vi ses då.

Källa till det här inlägget:

Lärarförbundets undersökning ”Tiden räcker inte till”

Del 2: Det förargliga lönekriteriet

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2096871510571157/

Hösten 2017 fick de anställda på Uppsalas utbildningsförvaltning reda på att de från och med 2018 skulle bedömas enligt nya lönekriterier. Ett av de nya kriterierna lät så här:

Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning.

Med andra ord – den som kommer på idéer som gör att man kan öka undervisningstiden, ska belönas med ett större lönepåslag än sina kollegor, allt annat lika.

Vad betyder det här?

Lärares jobb är att lära barn bra grejer. Men i Uppsala ska lärare som ägnar mer tid i klassrummet premieras.

Några paralleller. Barnmorskors jobb är att hjälpa kvinnor att föda tryggt och säkert. Inte att ta hand om så många förlossningar samtidigt som möjligt. Men tänk om den barnmorska som tackade ja till att bemanna ett rum till, skulle få extra betalt?

Hemtjänstens jobb är att ge vårdbehövande en trygg och värdig vardag. Men tänk om den undersköterska som sa att hen börjat övertala sina vårdtagare att duscha lite mer sällan, skulle få högre lön för det?

Vi tror att det här är en farlig utveckling. Så vi tänker prata om det hela maj månad.

Källa till det här inlägget:

Presentationsbild från utbildningsförvaltningen. Vi fick den när vi begärde ut handlingar från Arbetsmiljöverket.

Del 1: Smygfisen i Uppsala

https://www.facebook.com/tsbalans/videos/2096618867263088/?hc_ref=ARQMUCoEt7Vho_KS0l9NfE3ey4ZsWSGVMmgav7t9MPLdCp7_MkA_2VZUnkUeAHcHY9A

Vad är det egentligen som händer i Uppsala? Det finns en risk att du inte riktigt vet vad jag menar med den frågan. För nyheten om 2018 års lönekriterier för lärare i Uppsala slog ju inte direkt ned som en bomb.

Det är inte som att vi har sett vilda strejker och manifestationer. Eller ens webbsända panelsamtal från fackförbunden. Eller ens en notis i riksmedia.

Fast varför skulle vi ha sett det? Allvarligt, ett lönekriterium för EN yrkesgrupp hos EN arbetsgivare kan ju inte vara så mycket att bråka om?

Men jo, så här är det va, att den lilla justering av lönekriterierna för lärare i Uppsala kommun som gjordes införs 2018 lönerevision är – kanske inte en bomb – men en riktigt äcklig smygfis i sängen för alla som jobbar i välfärden i alla kommuner och landsting och privata arbetsgivare. En sån som inte låter, men när du lyfter på täcket så ba … hur går vi vidare nu?

Finns en del att reda ut här, och vi kommer ägna maj månad åt att förklara. Vi tror också att det finns några, små, men dock chanser, att stoppa det här. Vi kommer att berätta om vad det är för chanser och hur du kan hjälpa till.

Välkommen till Tankesmedjan Balans specialgranskning av Uppsala, eller som stan egentligen borde kallas numera, Muppsala. Följ tsbalans på twitter eller Facebook för att få uppdateringar när det kommer nya inlägg, eller håll koll här på tankesmedjanbalans.se/muppsala. Vi drar igång imorron. Vi ses då!

Inläggsbilden är en bearbetning av ett foto taget av Kevin Dooley. Licens: CC BY 2.0