Nedskärningar och ökad arbetsbelastning i Mölndal – igen

Det är kris i förskolan och skolan i Mölndal. Igen. Vid den här tiden förra året skrev vi om stora besparingskrav i skolnämnden och nu upprepar sig historien: pengarna räcker inte. När förskolechefer och rektorer gjorde sina budgetar hjälpte det inte att de försökte hitta små besparingar här och där. Det finns helt enkelt för lite pengar i systemet.

14,9 miljoner för lite pengar närmare bestämt, enligt skolnämndens handling ”åtgärder för budget i balans 2019”. Trots att cheferna sparat så gott de kan saknas 7,3 miljoner i förskolan, 3,4 miljoner i grundskolan och 4,2 miljoner i grundsärskolan.

Två frågor blir intressanta att ställa:
1. Vad får det här för konsekvenser för verksamheten.
2. Vad kommer det sig att det blivit på det här sättet, i år med?

Konsekvenserna för förskolan blir att de senaste årens försämring av personaltäthet fortsätter. De senaste åren har Mölndal tryckt in fler barn i barngrupperna, utan att öka personalen. Nu kommer man att börja minska på personalen i de redan överfulla barngrupperna.

På fritids kommer gruppstorlekarna att öka med 1-2 barn till i yngre åldrar och 2-4 barn till i äldre åldrar.

Vänta, grundskolan då? Vi kommer till det.

Men vad beror det egentligen på att det hela tiden saknas pengar till utbildning i Mölndals kommun? Jodå. Det beror på exakt samma sak som varför det saknas pengar till utbildning i de flesta kommuner i Sverige. Läs den sista raden i det här klippet från Mölndals kommuns övergripande kommunbudget: ”Förväntningar om effektivisering”.

SKL:s ekonomer räknar hela tiden på hur mycket kommunernas kostnader förväntas öka kommande år. I vintras trodde de att kommunernas genomsnittliga kostnadsökning skulle bli ca tre procent 2019. Trots det ökade bara kommunfullmäktige i Mölndal skolnämndens budget med 1,8 %. Förskolan och skolan förväntas jobba effektivare och inte behöva lika mycket pengar som året innan.

För att göra saken ännu värre för förskolechefer och rektorer har lärares löneökningar inte stannat på tre procent i Mölndal. Det råder lärarbrist vilket trissar upp löneökningarna i förskolan och skolan så lönekostnaderna i Mölndals skolnämnd har ökat med 3,5 %, trots att budgeten bara ökade med 1,8 %. Det går bara ihop sig om barngrupperna ökar eller personaltätheten i barngrupperna minskar.

Vi är inte riktigt klara. Det finns en intressant grej här. När Mölndals skolnämnd får sin påse med pengar kan de bestämma hur mycket av den påsen som ska gå till de olika skolformerna skolpeng. 2019 ökar förskolepengen med 2,6 %. Det är ingen katastrof, många kommuner ökar förskolepengen med mindre än så, men det är mindre än de 3,5 procenten som ni minns att lönekostnaderna ökar med.

Fritidshemmet får ta ett större ansvar för effektiviseringen 2019 och öka barngrupperna sådär trist som vi redogjorde för ovan. Fritidspengen ökar bara med 1,3 % 2019 vilket är betydligt mindre än lönekostnadsökningarna på 3,5 %.

Grundsärskolan är en relativt liten verksamhet som ändå ligger back 4,2 miljoner. Inte så konstigt när en majoritet av eleverna i grundsärskolan inte får någon ökning alls av sin skolpeng.

Och så till grundskolan. Eftersom inte grundskolan har några besparingskrav enligt handlingen ”åtgärder för budget i balans” måste ju skolpengen för förskolan ha ökats med minst 3,5 procent?

Nej. Mölndals skolnämnd har prioriterat sin påse med pengar på ett sådant sätt att de olika stadierna på grundskolan får en MINSKAD skolpeng med mellan 0,3 % och 0,8 %.

Hur kan det gå ihop sig? De har ju inga besparingskrav! Jo, ser ni. Här kommer slutklämmen. Mölndals kommun har fått drygt 14 miljoner från staten i form ”statsbidrag för ökad likvärdighet”. Mycket mer än förra året.

Vi ser ingen annan lösning på ekvationen än att iaf en del av de här pengarna har gått rätt in i grundskolans budget, tvärt emot regeringens intentioner med statsbidraget. Statsbidraget ska gå till att förbättra undervisningen på grundskolan, inte till att möjliggöra neddragningar i kommunerna. En sänkning av grundskolepengen med mellan 0,3 – 0,7 % innebär en besparing på drygt fyra procent när man tar hänsyn till löneökningarna i Mölndal.

Mölndal är inte unikt. Mer eller mindre ser det ut så här i hela landet. Medarbetare i förskolan och skolan förväntas effektivisera sitt arbete men eftersom skolan inte är någon fabrik blir det istället hela tiden mer och mer att göra. Läs gärna de tär två lägesrapporterna från samtliga kommuner i Stockholms län (klicka här för del ett och klicka här för del två)

På söndag demonstrerar Lärarupproret, Förskoleupproret, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot nedskärningarna i förskolan och skolan i hela Göteborgsområdet. Det finns all anledning för Mölndalsborna att ta vagnen in till Göteborg och gå med i den marschen. Vi samlas 13.45 i Bältesspännarparken och går till Gustav Adolfs torg.

Ses där!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tankesmedjan Balans är politiskt och fackligt oberoende. Vår verksamhet finansieras av bidrag från människor som tycker att vi gör ett bra jobb med att granska hur den politiska styrningen av välfärden skapar en ständigt ökande arbetsbelastning för medarbetare i vård, skola och omsorg. Bli gärna månadsgivare du med eller swisha en slant!