NPM och SAM en omöjlig kombination

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är grundbulten i svensk arbetsmiljölagstiftning. När välfärden styrs enligt NPM blir dock SAM ett mycket trubbigt verktyg för att minimera ohälsa i vård, skola och omsorg. Läs här om varför.