Om Tankesmedjan Balans

Vad gör ni?

Vi skriver och föreläser om ekonomiska och politiska frågor som vi tror påverkar arbetsmiljön för välfärdens medarbetare. Vi ger råd och stöd till grupper av välfärdsarbetare som själva vill driva opinion lokalt. 

Vi har gett ut/skrivit/varit redaktörer för fem böcker: 

De effektiva – en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder (2019)

De lönsamma – en bok om varför skolor slåss om elever (2020)

De expansiva – en bok om skolmarknadens vinnare och förlorare (2021)

Skolan efter marknaden (Liber förlag, 2023)

De gränslösa – en bok om politikers skolaffärer (Korpen förlag 2023)

Vi har också skrivit ett antal rapporter och några hundra blogginlägg, debattartiklar och andra typer av medverkan i media. Vi startade i mars 2017.

Vad vill ni?

Vi vill att arbetsmiljön för alla välfärdsarbetare, oavsett yrke eller arbetsplats, ska vara hållbar ett helt arbetsliv; att den ska präglas av balans mellan krav och resurser. Vi tror att det är det som är det absolut viktigaste för att människor som passar för välfärdsarbeten också ska vilja och kunna jobba kvar i sina yrken.

Med andra ord så driver vi inte frågor om högre löner, om vad välfärden ska göra, eller om vilka metoder som är bäst. Vi driver att välfärdens medarbetare ska ha det så pass bra på dagarna att de inte blir sjuka av stress och inte ger upp och söker sig till andra yrken. 

Men vi kommer ofta in på frågor som vi tror påverkar arbetsmiljön utan att det syns på en gång. Till exempel handlar våra böcker De lönsamma och De expansiva om skolmarknaden. Anledningen är att vi anser att de försök till marknadsstyrning som införts är farliga för arbetsmiljön i skolväsendet.

Varför grundades ni?

Bra fråga. Att kämpa för bättre arbetsmiljö är något som fackförbund brukar ta ansvar för. Varför ett gräsrotsinitiativ? Jo. Vi konstaterade att välfärdsarbetarnas olika fackförbund är inbyggda i de avtal och arbetsformer som i dagsläget ska hantera arbetsmiljöfrågor (till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan). Vi konstaterade också att vi inte tycker att de systemen fungerar tillräckligt bra, och att fackförbunden inte verkar klara av att kritisera de system de själva är en del av. Så vi grundade Balans för att kunna utforma den här kritiken helt fritt, och kunna föra fram den utan att ta hänsyn till andra perspektiv.

Varför en tankesmedja och inte, säg, ett nytt fackförbund, ett nätverk, ett utbildningsföretag…? Det har mest med vilka vi är att göra. Vi som grundade Balans (Marcus Larsson och Åsa Plesner, mer info om oss nedan) är bra på en del saker och dåliga på andra. Vi är bra på att researcha, skriva och förklara, men dåliga på att bygga stora organisationer. Vi ville göra det vi kan. Men det behövs såklart mycket annat än “tankesmedjor” för att påverka ett samhälle. Vi är stora fans av att andra startar och driver andra slags organisationer.

Vem riktar ni er till?

Alla som arbetar i välfärden och som anser att arbetsmiljön där behöver bli bättre: större möjligheter att göra ett bra jobb och att må bra fysiskt och psykiskt. Vi vill utrusta dem med kunskap om hur välfärden styrs och med argument som de kan använda för att diskutera sin situation.

Balans har fått mycket större genomslag än vi trodde när vi startade. Vi försöker ta tillvara det genomslaget genom att också bidra så gott vi kan på andra sätt – t ex med inspel till partier som vill utveckla sin politik, med remissvar på politiska förslag och så vidare. Men vår första prioritet är att fler välfärdsarbetare ska få kunskap om de ekonomiska mekanismer som skapar stress på jobbet.

Är ni fristående eller hör ni till någon större organisation eller nätverk?

Vi är en ideell förening som är fristående både från partier och från andra organisationer. Alla medlemmar i Balans är privatpersoner som är eller har varit yrkesaktiva inom skolväsendet. De företräder enbart sig själva. 

Det finns alltså inga organisationer som är medlemmar i eller styr Balans. Vi tar inte heller emot några verksamhetsanslag eller andra slags bidrag, vare sig från det offentliga, från partier eller från andra organisationer. 

Hur kan man stötta er verksamhet?

Man får hemskt gärna bli månadsgivare eller donera pengar vid enstaka tillfällen via Swish eller bankgiro. Se info här >

Att ge oss pengar ger dig ingen extra insyn i eller beslutanderätt kring Balans verksamhet. Du stöttar oss för att du vill hjälpa till att se till att vi kan fortsätta jobba och vara fristående, du slutar stötta oss när du inte längre kan eller vill det.

Vilka är ni?

Balans är en ideell förening. Ordförande heter Björn Dahlman och styrelsen består av honom, Marcus Larsson och Åsa Plesner. Ekonomin granskas av två utomstående revisorer.

Det dagliga arbetet utförs av Marcus Larsson och Åsa Plesner. De är anställda i Balans, Marcus på 85 % och Åsa på 20 % just nu (2022) – men det varierar beroende på deras arbetsliv i övrigt.

Foto: Severus Tenenbaum

Marcus är lärare och arbetar på en friskola i Göteborgstrakten. Han har tidigare varit regionalt skyddsombud för Lärarförbundet och lokalpolitiker. Åsa är doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som bland annat administrativ chef och kvalitetschef på friskoleföretag. Ingen av dem är idag medlemmar i något politiskt parti.

Varför är ni en förening och inte ett bolag?

Dels var det ett enkelt sätt att komma igång med vår blogg 2017. Men det är också en demokratisk organisationsform, som säkerställer att Balans är troget sitt syfte. En förening kan inte säljas eller köpas av någon annan, och måste styras i enlighet med sina stadgar. Därför gör föreningsformen till exempel att våra månadsgivare kan lita på att pengarna de ger går just till att driva Balans verksamhet och att ingen plockar ut pengar ur verksamheten.

Vem finansierar och styr Balans?

Vi säljer böcker och tar betalt för föreläsningar när det är möjligt. I övrigt är vi helt finansierade av vår crowdfunding, dvs av månadsgåvor och enstaka bidrag som personer skickar spontant och som inte ger dem någon beslutanderätt över verksamheten.

Vi får inga anslag från partier, fackförbund, från det offentliga eller från någon annan som därmed har något att säga till om kring vad vi gör. Alla betalda uppdrag vi tar på oss (t ex föreläsningar) berättar vi öppet om på twitter, följ oss gärna där: @tsbalans.

Årsstämman för Balans är högsta beslutande organ och kan t ex besluta om att lägga ner verksamheten. Om det sker så kommer eventuella överblivna pengar att doneras till Läkare utan gränser.

Styrelsen för Balans beslutar om vad Marcus och Åsa ska arbeta med och vad Balans ska lägga pengar på på kort sikt.

Tjänar någon pengar på Balans?

Marcus och Åsa får lön och pensionsförsäkring baserad på genomsnittslönen för en gymnasielärare, men de får inga andra ersättningar från Balans. När vi anlitar hjälp av t ex revisor, fotograf eller tryckeri så betalar vi dem på samma sätt som deras andra kunder gör, förstås. Men vi “slussar” inte pengar någonstans. Hittills har vi inte hunnit jobba så mycket så att alla donerade pengar gått åt, så en del ligger kvar i föreningen till senare. Vårt mål är att ha så pass mycket pengar i buffert att vi kan ge våra anställda rimlig anställningstrygghet (lön under uppsägningstid om vi måste lägga ner plötsligt) och att använda resten till verksamhet.

Borde ni inte anställa fler?

Jo det kan man ju verkligen tycka. Vi har hittills bestämt oss för att låta bli, utifrån våra egna erfarenheter och observationer från tidigare arbetsliv. Idédrivna organisationer är ofta rätt knepiga att få bra arbetsmiljö i – de bygger så mycket på entusiasm och personlig vilja att det lätt blir konflikter, olika förväntningar, och mycket merarbete. Vi har velat hålla Balans fritt från sånt. 

Istället för att Balans växer så hoppas vi att intresset för välfärdens arbetsmiljö växer och att fler hittar saker som de vill och kan göra för att förbättra den.

Tar ni emot praktikanter?

Nej, av samma anledning som vi inte anställer fler. Vi jobbar konstiga tider, har inget kontor och väldigt kort planeringshorisont. Det är ingen bra praktikplats för dig.

Hur kan jag kontakta er?

E-post: smedjan@tankesmedjanbalans.se

Post: Skarpnäcks allé 29, 128 33 Skarpnäck

Telefon: ja då, vi kan prata i telefon, men eftersom vi ofta är på andra jobb är det smidigast att mejla först! 

Bloggen har utgivningsbevis, vilket betyder att du som jobbar inom välfärden (även hos privata arbetsgivare) har meddelarskydd om du vill dela information med oss. Arbetsgivaren får inte fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.

Ansvarig utgivare är Åsa Plesner.