Om Tankesmedjan Balans

Tankesmedjan Balans på en minut

Publicerat av Tankesmedjan Balans Torsdag 30 augusti 2018

Vad är problemet?

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan är hög inom välfärdsyrkena och allt fler medarbetare i vård, skola och omsorg mår dåligt pga orimlig arbetsbelastning. Det som skapar psykisk ohälsa i välfärden obalans mellan krav på vård, skola och omsorg och de resurser vård, skola och omsorg har att leva upp till kravet.

Politiker har länge pratat om att den här obalansen måste rättas till. Ändå upplever de anställda i välfärden att arbetsbelastningen ökar ytterligare för varje nytt budgetår. Något är sjukt i den politiska styrningen av välfärden. Något skapar en ständigt ökad obalans mellan krav och resurser. Något gör att allt fler medarbetare i välfärden drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa pga sitt arbete. Vi tror att vi vet vad det beror på. Det är därför Tankesmedjan Balans har startats.

Tankesmedjan Balans arbete bygger på övertygelsen att det är samma typ av politiska styrning som skapar psykisk ohälsa hos medarbetare i hela välfärdssektorn.

Politiska partier tävlar med varandra om vilka som sätter högst mål och ställer tuffast krav på välfärden. Men. De allt högre målen och allt tuffare kraven på välfärden skall nås trots att välfärdens resurser varje år minskas något.

Politiker kallar detta för att effektivisera välfärden men i praktiken skapas en arbetsmiljö där välfärdens medarbetare tvingas springa allt snabbare i korridorerna. Arbetsmiljön för anställda i vård, skola och omsorg kompliceras ytterligare av den konkurrensutsatta välfärdens höga krav på dokumentation samt det kundfokus som uppstått som en konsekvens av välfärdens olika valfrihetsreformer.

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan är en av vår tids viktigaste frågor att lösa. Dels för samhället, dels för att undvika att fler anställda i välfärden får sina liv förstörda av utmattning.

Vad håller vi på med här?

Syftet med Tankesmedjan Balans är att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som jobbar i vård, skola och omsorg. Vi vill därmed skapa opinion för en politisk styrning av välfärden som grundar sig i balans mellan krav och resurser.

Tankesmedjan Balans tar inte partipolitisk ställning. Vårt engagemang grundar sig viljan att bidra till att den arbetsrelaterade psykiska ohälsan minskas. Vi stödjer politiska initiativ för att minska obalansen mellan krav och resurser i välfärden, så länge de inte innebär att svaga grupper i samhället ställs mot varandra.

Vilka är vi?

Foto: Stefan Jensen.

Här på bloggen skriver Marcus Larsson, lärare med fackliga uppdrag inom arbetsmiljöfrågor och en bakgrund som kommunpolitiker, och Åsa Plesner, som tidigare har arbetat bland annat som kvalitetschef, utbildningsledare och administrativ chef inom skolan. 

Bloggen har utgivningsbevis, vilket betyder att du som jobbar inom välfärden (även hos privata arbetsgivare) har meddelarskydd om du vill dela information med oss. Arbetsgivaren får inte fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.

Ansvarig utgivare är Åsa Plesner.

Tankesmedjan Balans är en ideell förening. Våra driftskostnader täcks av frivilliga donationer från privatpersoner. Läs mer om hur du kan stötta eller engagera dig i tankesmedjan här!

Twitter: tsbalans

Facebook: www.facebook.com/tsbalans

Maila: smedjan@tankesmedjanbalans.se

Maila Åsa: asa@tankesmedjanbalans.se

Maila Marcus: marcus@tankesmedjanbalans.se

Boka föreläsning

Vi föreläser och utbildar gärna i de frågor som tankesmedjan har fördjupat sig, bl a:

  • Kommuners och landstings styrning av välfärden — med fördjupning i den lokala budgeten och arbetsmiljön
  • Vad är ”new public management” och vad har det med psykisk ohälsa att göra?
  • Vad är det som har hänt i sjukförsäkringen?

Exempel på presentation: Hur ska lärare orka med sitt uppdrag? Föredrag för Lärarnas Riksförbund Växjö, 4 april 2018