På måndag klubbas enorma sparkrav på skola och omsorg i Trelleborg. Eller?

Under snart två års tid har vi i tankesmedjan Balans läst kommun- och landstingsbudgetar för att förklara hur politiker lägger besparingskrav på vård, skola och omsorg. Det sker ofta i det fördolda bakom termer som omvandlingstryck, förändringsfaktor eller effektiviseringskrav men 260 av 290 kommuner sparar på välfärden under 2018.

Idag ska vi besöka en kommun som utgör ett undantag. I Trelleborg skriver man det rätt ut. Det blir inga pengar för att kompensera för ökade kostnader. Välfärdsnämnderna får samma budget 2019 som 2018, trots att kostnaderna för löner och priser ökat.

Såvida inte kommunfullmäktige beslutar något annat på måndag.

Det är nämligen politisk kaos i Trelleborg. Det finns ingen politisk majoritet utan Moderaterna och Kristdemokraterna har tänkt styra med hjälp av stöd från Sverigedemokraterna. Man har inte lyckats prestera en budget utan förvaltningen (alltså tjänstemän) har tagit fram ett budgetförslag som kommunstyrelsen har yrkat bifall till. Moderaterna och Kristdemokraterna har bara skickat med ett tvåsidigt papper där det står vad de vill göra under 2019. 

Det de vill göra är att se till att Trelleborg blir en av de bästa skolkommunerna i Skåne. Hur detta ska gå till eller till vilken kostnad går inte att utläsa av texten. Men de har skrivit allt med fet stil så det är säkert viktigt. 

Vi tar en titt på den här budgeten som förvaltningen tagit fram. Socialnämnden och bildningsnämnden är de två stora välfärdsnämnderna i Trelleborg. Socialnämnden ska få lika mycket pengar 2019 som 2018. Bildningsnämnden ska rent av få mindre pengar 2019 än 2018. 

Mycket mer om hur detta ska gå till eller varför det blir såhär står inte i förvaltningens budgetförslag. Men det finns en till handling till kommunfullmäktiges sammanträde. Den är intressant för i den handlingen finns nästa års budget samt den budget nämnderna anser att de borde få för att ha möjlighet att klara av nästa års kostnadsökningar. 

Liten text, vi vet, men i kolumnen ”nämndernas förslag” ser vi att socialnämnden egentligen behöver 41 miljoner mer 2019 och bildningsnämnden 52 miljoner mer. 

Nu tänker ni att det här nog inte stämmer. Tankesmedjan Balans har säkert fattat fel. Det finns mer pengar någon annanstans. Såhär illa kan det inte vara. 

Vi förstår. Tyvärr har vi fått ta del av ett dokument som bekräftar bilden att här ska omsorgen och skolan klara hela 2019 med de löneökningar ett nytt år för med sig, utan mer pengar.

Det är ett brev till alla chefer inom bildningsförvaltningen och budskapet är detsamma som i vår granskning av budgeten. Ingen kompensation för ökade löner. 

Och ingen kompensation för att antalet barn och elever ökar i förskolan och skolan.

Hur tusan ska skolan (och omsorgen) klara att göra de här nedskärningarna? Dess medarbetare tillhör ju redan de mest stressade på arbetsmarknaden. Jo, genom ”effektiviseringar”. Anställda i välfärden i Trelleborg ska nästa år ta smällen för politikernas besparingskrav och genom att öka tempot i arbetet (den troliga konsekvensen av dessa effektiviseringskrav) se till att medborgarna inte ska drabbas. 

Det här var ju lite bitter läsning förstås. I synnerhet om man jobbar i skolan eller omsorgen i Trelleborgs kommun. MEN DET ÄR INTE FÖR SENT att stoppa detta. Det är nämligen inte förrän på måndag det slutliga beslutet tas och politikerna verkar inte helt överens. 

Vår uppmaning till alla trelleborgare är att protestera mot de här dumheterna. Sprid budskapet om mötet på måndag på sociala medier. Ring folk ni känner och berätta om vad som kommer att ske. Maila en politiker. Gå till mötet på måndag, sätt er på läktaren och visa att det här inte är ok 

Och ta kontakt med massmedia!

Tankesmedjan Balans finns till för välfärdens medarbetare. Vi granskar välfärdens styrning och hur den påverkar de anställdas arbetsbelastning. Och vi försöker att skapa opinion för att ändra på den styrning som gör folk i välfärden sjuka. Stöd oss gärna genom att bli månadsgivare. Mer information om hur man blir det hittar du här. 


Avslutningsvis. KÄMPA TRELLEBORG! Beslutet är inte taget. Än går det att påverka politikerna. 

Lästips