Politiker och lobbyist, samtidigt: ett demokratiskt problem?

Nättidningen Dagens Opinion publicerade igår (2/6) en nyhet om att lobbyistfirman ”The Swedish Thing” rekryterat Monica Green (S), tidigare riksdagsledamot och numera ordförande för kommunfullmäktige i Skövde. I boken “De gränslösa – en bok om politikers skolaffärer” berättade vi om det allt mer utbredda fenomenet att förtroendevalda jobbar som lobbyister. I boken citerades bland annat lobbyforskaren Anna Tyllström som tycker att det borde vara förbjudet att vara politiker och lobbyist på samma gång.  

The Swedish Thing skriver på sin hemsida att de har ”handplockat några av landets mest politiskt erfarna rådgivare och kampanjmakare, som har ägnat hela yrkesliv åt att påverka, opinionsbilda, vinna val och lösa problem. Och som hemvant rör sig mellan politik, näringsliv och medlemsorganisationer på alla nivåer.”

Nyrekryterade Monica Green är inte den enda lobbyisten hos The Swedish Thing med aktiva uppdrag för Socialdemokraterna. Joakim Trovik Johansson är kommunpolitiskt aktiv för S i Stockholms stad och Viktor Nyberg har förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Solna

För några månader sedan publicerade Dagens Opinion en artikel om att  S-kopplade The Swedish Thing inlett ett strategiskt samarbete med den M-kopplade lobbyfirman Downtown Advisors. Downtown Advisors grundare, före detta moderatpolitikern Lindfors, säger till Dagens Opinion att de två lobbyföretagens kunder “har ett behov av att träffa politiska beslutsfattare i alla led, då blir blått och rött en tydlig framgångsfaktor”. 

En av Downtown Advisors partners heter Christian Holm Barenfeld. Christian är politiker för Moderaterna i Karlstad där han bland annat sitter i kommunstyrelsen och är vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Positionen i fastighetsnämnden är möjligen extra strategisk för Downtown Advisors då bolagets “kunder främst har funnits inom stadsbyggnad och infrastruktur”.

Mikael Skoog jobbar som lobbyist på Downtown Advisors samtidigt som han är socialdemokratisk toppolitiker i region Skåne, bland annat som andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen för Helsingborgs lasarett och ledamot i regionfullmäktige. Sebastian Hasselström är juniorkonsult på Downtown Advisors och precis som kollegan Christian Holm Barenfeld samtidigt förtroendevald politiker för Moderaterna i Karlstad.

De här två lobbyfirmorna har alltså (minst) sex medarbetare som innehar politiska uppdrag. De får lön av sina arbetsgivare för att påverka politiska beslut till förmån för hemliga betalande kunder, samtidigt som de innehar politiska uppdrag som gör det möjligt för dem att finnas i sammanhang tillsammans med politiker som ska ta politiska beslut som påverkar de hemliga kunderna. Det finns såklart även en risk att de själva hamnar i situationer där de som politiker ska delta i beslut som kan påverka de betalande kunderna på såväl kort (enskilda politiska beslut) som lång (strategiska politiska vägval) sikt.

Allt fler ifrågasätter nu hur demokratiska de tydliga kopplingarna mellan välfärdskoncernerna och politiker egentligen är, och den roll som koncernernas lobbyister har fått. Det kan vara läge att även fundera över hur klokt det är att politiker samtidigt är lobbyister.

– – – – – – – – – – – – – – –

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.