Politikerna i Huddinge planerar nolluppräkning av budget – vi samanfattar konsekvenserna

Förra året granskade tankesmedjan Balans samtliga kommunbudgetar och konstaterade nedskärningar på välfärden i 260 av landets 290 kommuner. I vintras läste vi en stor majoritet av kommunernas skolbudgetar och konstaterade nedskärningar på skolan i nästan nio av tio kommuner. I det här inlägget ska vi fokusera på en enskild kommun och ge en heltäckande bild av hur stora besparingskrav som väntar där under 2020.

Välkomna till Huddinge!

Huddinge representerar väl de problem många av kommunerna i landets tillväxtområden står inför: stor inflyttning vilket innebär ett växande antal barn och unga samtidigt som andelen äldre ökar jämfört med andelen invånare i arbetsför ålder. I kombination med stor ovilja att höja kommunalskatten (många kommuner vill istället sänka kommunalskatten) leder de här förutsättningarna ofrånkomligt till nedskärningar på den kommunala välfärden.

Vi ska titta på hur stora nedskärningar som väntar Huddinge kommuns välfärdsnämnder kommande år. Enligt kommunfullmäktiges preliminära beslut kommer samtliga nämnders uppräkning för löne- och prisökningar vara noll procent 2020, en procent 2021 och 1,6 % 2022. Nämnder har räknat på hur mycket den politiska majoritetens planer på att inte alls räkna upp budget för löneökningar eller inflation 2020 och det är ingen vacker läsning.

Förskolenämnden
Förskolan i Huddinge har sparat och sparat och sparat för att försöka klara de senaste årens besparingsskrav. När de inte lyckats med det har förskolorna i kommunen dragit på sig en skuld till kommunen. Den skulden har växt och växt men för något år sedan bestämde politikerna i Huddinge att det var dags att börja betala tillbaka skulden. Här kan du läsa mer om det.

Under 2019 ska förskolorna betala tillbaka 15,3 miljoner kronor. Nästa år ska de betala tillbaka 11,3 miljoner kronor. Skulder som uppstått pga att förskolecheferna inte fått kompensation för ökade lönekostnader och sedan inte tillräckligt snabbt lyckats göra sig av med anställda.

Planerna för 2020 är att inte kompensera nämnderna för några löne- eller prisökningar. Alla kostnadsökningar som inte beror på fler elever måste jobbas in av de anställda själva genom att på något sätt göra mer arbete på samma arbetstid. 2018 ökade förskollärares löner med 2,9 % och barnskötares löner med 2,6 %. Om de ökar med samma procentsatser 2020 måste förskolecheferna hitta motsvarande besparingar i verksamheten.

Förskoleförvaltningen har räknat på hur stora de här procentuella besparingarna blir omräknat i pengar de kommande tre åren, under förutsättning att löneökningarna stannar på två procent per år. Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att lönerna i kommunal verksamhet kommer att öka med 3,3 % nästa år så det är det inte troligt att de gör.

Under 2020 måste förskolorna i Huddinge spara 17,7 miljoner pga nolluppräkning av kostnadsökningar, vilket motsvarar ca 30 förskollärartjänster. Och det är under förutsättning att förskolecheferna lyckas pressa ner löneökningarna till två procent per år. Minns då att utöver det ska förskolorna i kommunen hitta besparingar på 11,3 miljoner ytterligare under 2020 så att de kan betala tillbaka sina skulder till kommunen.

Grundskolenämnden
Även grundskolenämndens verksamheter planeras få en uppräkning av budget med noll procent. Som tabellen nedan visar innebär det ett besparingskrav på 35,2 miljoner under 2020. Beroende på vilka tjänster som ryker innebär det kostnadsminskning med mellan 30 – 55 heltidstjänster i den kommunala grundskolan. Och kom ihåg. Den här uträkningen gäller bara under förutsättning att lönerna i Huddinge ökar med två procent. Om det blir som SKL tror, löneökningar på ca 3,3 %, blir besparingskraven förstås också högre.

Tankesmedjan Balans har i det här och det här inlägget beskrivit hur nedskärningar i kommunernas skolbudgetar påverkar möjligheten att få riktade statsbidrag. Tjänstemännen på grundskoleförvaltningen i Huddinge konstaterar samma sak.

Det största riktade statsbidraget är statsbidraget för ökad likvärdighet. Under 2020 erhåller Huddinges grundskolenämnd drygt 31 miljoner kronor genom det här bidraget. Nästa år planeras bidraget öka ytterligare i storlek (nästan en fördubbling). Om Huddinge kommun genomför de planerade besparingarna riskeras man således att bli av med mer pengar i statliga bidrag än vad man själva lägger i besparingskrav (35,2 miljoner).

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Gymnasieskolan i Stockholmsområdet har sparat och sparat och sparat i många år. Vi redde ut hur det går till när de besparingskraven smygs in i budget i det här inlägget. Med nuvarande budgetförutsättningar för 2020 måste nämndens olika verksamhetsområden spara mellan två och tre procent av budget 2020.

Kommunerna i Stockholmsområdet har gått ihop i ett samarbete om gymnasieskolan med syfte att hålla nere kostnaderna. Ingen kommun ska lockas att lägga mer pengar på sina gymnasieskolor än vad andra kommuner gör. Det här har gjort att de årliga besparingskraven legat på 0,8 – 1,8 % de senaste åren.

När ekonomerna på gymnasieförvaltningen i Huddinge summerar de senaste fyra årens besparingskrav landar de på 5,08 % vilket är aningen mer än vår beräkning av besparingskraven på Stockholms gymnasieskola (läs mer om den beräkningen här). Om kommunfullmäktiges plan för 2020 inte ändras och om löneökningarna lyckas hållas nere till två procent kommer de nya besparingskraven att innebära att 12,6 årsarbetare måste sägas upp på Huddinges gymnasieskola.

Socialnämnden
Det var skolnämnderna. Men hur ser det ut i kommunens övriga välfärdsnämnder? Först ett besök i Huddinges socialnämnd som rapporterar ett antal tuffa år som konsekvens av att nämnden inte fått full kostnadsteckning för pris- och löneökningar. Exakt samma problem som i skolnämnderna.

2017 gick socialnämnden drygt 20 miljoner minus, om man inte räknar med ökade kostnader för kommunens flyktingmottagande. Besparingskraven var helt enkelt för stora.

Sammanlagt har socialnämnden samlat på sig ett skuld till kommunen på 22,3 miljoner kronor. Det här är samma typ av underskott och återbetalningar som förskolenämnden drabbats av. Otillräcklig budget skapar underskott som måste betalas tillbaka.

Utöver att de här pengarna måste betalas tillbaka skapar den preliminära nolluppräkningen 2020 ett ytterligare besparingskrav på 5,6 miljoner för socialnämndens verksamheter. Tempot kommer att höjas ytterligare på socialkontoret.

Vård och omsorgsnämnden
Kommunen ansvarar för till exempel hemvård och äldreomsorg. Med en åldrande befolkning ökar kostnaderna för den kommunala vård och omsorgssektorn. De magiska orden ”hantera de faktiska löneökningarna inom ram” dyker upp även i vård och omsorgsnämndens planering inför 2020. 14,5 miljoner måste de anställda springa snabbare för och då är inte hyresökningar och inflationskostnader inräknade.

Och så har vi förstås den där skulden som även vård- och omsorgsnämnden dragit på sig och ska betala tillbaka. 15,7 miljoner på minuskontot måste rättas till de kommande åren vilket självklart kommer att öka besparingskravet på vård- och omsorgsnämndens verksamheter ytterligare.

Hur är det tänkt att de här besparingarna ska fixas? Jo genom att minska personalkostnaderna. Så många andra sätt finns inte i välfärden.

Kultur- och fritidsnämnd
Avslutningsvis en titt på Huddinges kultur- och fritidsverksamhet. Huddingebornas efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter förväntas att öka samtidigt som uppräkningen av budget minskar.

Om nämnden inte får kompensation för löneökningar, och dessa stannar på blygsamma två procent, kommer besparingskravet för kultur- och fritidsnämnden att landa på 2,1 miljoner. Men sedan var det såklart hyresökningar och inflation med…

Vi sammanfattar
Runt om i landet planerar kommunpolitiker inför budget 2020. När vi läser om vilka förutsättningar som finns för att göra det de flesta politiker lovade i valet i somras – att faktiskt satsa på vård, skola och omsorg – ser vi att sådana inte ges. Det väntar istället stora besparingar.

I Huddinge vill den politiska majoriteten inte kompensera nämnderna för pris- eller lönekostnadsökningar. I det här inlägget har vi sammanställt de ekonomiska konsekvenserna om det beslutet står fast. Landsomfattande protester mot nedskärningar på förskola och skola är dock igång. Lördagen den 18 maj anordnas tex en demonstration mot nedskärningar i Stockholm. Besparingarna på vård och omsorg är dock lika stora som besparingarna på förskola och skola, i alla fall i Huddinge.

Vi lär få anledning att återkomma till Huddinge när det närmar sig budgetklubbning. Förhoppningsvis har protesterna då gett verkan och politikerna ändrat sig. Om inte blir det till att öka tempot ytterligare för anställda inom den kommunala välfärden i Huddinge. Och de springer redan sig sjuka…

Stöd gärna Tankesmedjan Balans. Vi tycker att vi gör något viktigt men vi gör det utan stöd från några organisationer och partier. Vi lever på månadsgåvor från välfärdsmedarbetare som tycker att vi gör bra grejer. Klicka vidare här för mer info om hur du kan hjälpa till.

Så skriver vi ju en bok med som blir klar till sommaren. Om du blir månadsgivare för en hundring får du den ”gratis”.