Prat eller resultat? En genomgång av styrning för friskare arbetsplatser

För inte så länge sedan var det mycket prat om att förbättra välfärdens arbetsmiljö. Det var bra prat. Många människor sa många bra saker. Vid en demonstration i Stockholm den 15 oktober 2017 talade Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans om vad det blivit av allt det där pratet.