Rapporter

När någonting är för långt för ett blogginlägg, men för kort för en bok – då blir det en rapport. Svårare än så är det inte. Tankesmedjan Balans egna rapporter skriver vi på eget initiativ där vi tycker att den allmänna debatten behöver ett kunskapstillskott. Finansieringen för dessa rapporter kommer från våra månadsgivare.

Vi skriver också rapporter på uppdrag av andra organisationer. Uppdragsgivaren är då specificerad nedan. Även i dessa rapporter tar vi ansvar för metodval och resultat.

Stolpe ut! Skolans målstyrning, kollektivavtal och arbetsmiljö 1989-2020

Mer undervisningstid, fler arbetsuppgifter och ännu tuffare kontroll från Skolinspektionen. I den här rapporten beskriver vi de mekanismer som gör att det kvittar hur mycket politiker säger att de ska minska lärares arbetsbelastning: den bara fortsätter att öka. Vi backar tillbaka till kommunaliseringen av skolan och följer den svenska skolans utveckling fram till idag. Målstyrningen av skolan har levererat stolpskott efter stolpskott. Om bollen ska gå i mål behöver skolan regler.
Har du frågor? Maila marcus@tankesmedjanbalans.se

Publicerad 16 mars 2021


Nedmontering pågår: Coronaviruset är inte orsaken till vårdens kris

När forskaren Erika Wall intervjuade vårdanställda om läget i vården ställde hon frågan vad de vill att allmänheten får veta. De svarade att de ville att allmänheten skulle få veta hur ansträngd arbetssituationen var innan Corona.
I rapporten visar vi att kraven på effektivisering ökar under 2020 och att de sedan kommer att öka ännu mer. Politikerna har inget bra svar på hur vårdens medarbetare ska leverera samma eller bättre kvalitet men till ett lägre pris. Det ska bara ske.
Har du frågor? Maila marcus@tankesmedjanbalans.se

Publicerad 17 juni 2020


Bland klausuler och kvalitetsbrister: Har kommunerna det som krävs för att styra äldreomsorgen?

Under coronakrisen har kommunernas ansvar för äldreomsorgen hamnat i debattens mitt. Hur gör kommuner för att ta detta ansvar? I den här rapporten ges exempel på några kommuners agerande, och på ledande politikers argumentation. Rapporten syftar till att visa hur lokalpolitik kan granskas och diskuteras.

Publicerad 22 april 2020.


Budget ur balans: En granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö.

På uppdrag av Arena Idé skrev vi denna rapport om pengarna och livet i äldreomsorgen.

Om rapporten i media:

SVT Forum (start 3 h 3 min in i sändningen)
Norrländska socialdemokraten
Arbetet
Kommunalarbetaren
Gotlands tidningar
Flamman
Aftonbladet
Värmlands folkblad
LO-blogg

Publicerad 25 mars 2020.


Omslagsbild. Rubrik: Risken tas av någon annan. Hur Engelska skolan etablerar sig i nya kommuner. Rapport nummer 2 från Balans.

Risken tas av någon annan: En rapport om Internationella Engelska Skolan.

Hur det går till när IES etablerar sig runt om i landet, varför tillvägagångssättet blir en garanterad vinstaffär för IES, och vilka konsekvenser IES etableringar får för den kommunala skolan och dess elever.

Om rapporten i media:

Dagens Nyheter 14 april 2020

Publicerad 24 november 2019.

En granskning av välfärdsnämndernas ekonomi i samtliga 290 kommuner.

Om rapporten i media: