S och M enas om stora besparingar på välfärden i Kungälv

För drygt ett och ett halvt år sedan gjorde vi ett besök i Kungälvs kommun där det politiska styret bestående av de rödgröna, det lokala Utvecklingspartiet och Liberalerna lagt stora besparingskrav på skolan, vården och omsorgen. Efter valet i september blev det delvis maktskifte i kommunen. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet gick ihop i en lite udda allians där det tidigt blev klart att kommunalråden från M och S skulle vara de ledande politiska förgrundsfigurerna. De här båda herrarna är förresten kända från SVT:s dokusåpa ”Kommunpampar”. Ett lite lustigt program som gick för några år sedan med den begränsade målgruppen kommunpolitiknördar (Marcus och Åsa och några till).

Valrörelsen i Kungälv var full av löften och samtliga partier hade lovat satsningar på välfärden. Moderaterna skrev t ex att de ville fokusera på lärartäthet och att politiken ska ta ansvar för skolans förutsättningar. 

Socialdemokraterna lovade fler anställda i vården, mer tid för äldre och att klasstorlekarna i skolan skulle minska. Vi minskar barngrupperna i förskolan!

På torsdag ska Kungälvs kommuns budget för 2019 klubbas och politikernas löften bli praktisk politik. Det är i budgeten förutsättningar måste ges för att det ska kunna bli fler anställda i vården, mer tid för äldre, ökad lärartäthet, mindre klasser i skolan och minskade barngrupper i förskolan. Vi har lusläst budgeten, vill ni också göra det klickar ni här.

Budget 2019

”Det är en styrka att vara trygg i sin politiska uppfattning, först då kan ödmjukheten infinna sig att lägga grunden för en viktig kompromiss i arbetet att forma kommunens framtida förutsättningar.” Så skriver det socialdemokratiska kommunalrådet i budgetens inledningskapitel. Det är nu de fina orden om satsningar (som visar sig vara nedskärningar) brukar komma. I Kungälv väljer man en annan taktik.

Det finns inga pengar. Vi parkerar våra vallöften.

Innan valet, för bara några månader sedan, fanns det pengar att satsa på det där sättet partierna lovade. Men nu blir det inget av dem. Vet ni när man kan skriva så? När det inte finns någon egentlig opposition. Med Moderaterna och Socialdemokraterna i samma lag blir motståndet utspritt. Nu är det fritt fram för den politiska ledningen att spara. Majoriteten behöver inte ens bry sig om att skicka ut budgethandlingarna i tid. I Kungälvspolitiken råder vad det verkar djungelns lag. Den starke bestämmer allt.

De flesta kommuner försöker att ha ett plusresultat på två procent. Det är pengar som politikerna menar behöver sparas för att investera i framtiden. Bygga skolor, vägar, äldreboende och liknande. I Kungälv har man valt att spara dubbelt så mycket. Fyra procent av kommunens totala resurser ska inte användas till verksamhet under 2019. Det finns bara ett sätt att gå plus fyra procent och det är att lägga stora sparkrav på kärnverksamheterna. De kärnverksamheter det socialdemokratiska kommunalrådet beskrev ovan kommer först.

Eftersom medborgarna inte minskar kraven på kommunen bara för att kommunen sparar pengar måste de som jobbar i Kungälvs kommun bli effektivare och utveckla sina arbetssätt.

Samtidigt är budgeten tydlig med att besparingskraven kommer att innebära minskad kvalitet i den kommunala verksamheten. Kommuninvånarnas krav på den kommunala verksamheten kommer att öka men förutsättningarna för att behålla kvaliteten försämras. Det magiska trollspöet ”effektivisering” är enda hoppet.

Så till det viktiga i budgeten. Pengar. Det sammanlagda sparkravet för 2019, eller som politiker brukar uttrycka det ”åtgärder för budget i balans”, är på 78,1 miljoner. Trots att kommunens kärnverksamheter skulle prioriteras lägger Kungälvs nya majoritet mycket stora besparingskrav på sektor Bildning och lärande (förskola, skola och gymnasieskola) och sektor Trygghet och stöd (vård och omsorg). Bildning och lärande ska spara nästan 28,5 miljoner under nästa år och Trygghet och stöd ska spara drygt 13 miljoner.

I förskolan och grundskolan läggs ett effektiviseringskrav (läs besparingskrav) på elev- och barnpeng med en procent vilket sammanlagt innebär en besparing på 7,9 miljoner kronor. Effektiviseringskravet på gymnasiet minskar resurserna med 3,6 miljoner kronor. De här besparingarna kräver att ”organisationen anpassas” vilket är detsamma som minskad lärartäthet. Sedan finns ett extra uppdrag till förskolan att öka gruppstorlekarna ytterligare så att 5,6 miljoner kronor till kan sparas.

Det är dock inte nog med det. De stora nedskärningar i bildnings- och trygghetssektorerna som vi redogjorde för i inlägget för ett och ett halvt år sedan har inte klarats av. Behoven har helt enkelt varit för stora. Det här uppskattas inte av politikerna i majoriteten som nu beordrar förvaltningen att minska kostnaderna med lika mycket 2019 som underskottet blir 2018 (det framgår inte i budget om de även måste betala tillbaka 2018 års underskott). Eftersom den nya ramen beräknas på budget för 2018 innebär detta ett besparingskrav på 7,5 miljoner till för förskolan och skolan och hela 24,5 miljoner för vården och omsorgen.

Men det är faktiskt inte nog med det heller. SKL har beräknat att lönekostnaderna kommer att öka med 3,0 procent 2019 och att inflationen kommer öka övriga kostnader med 2,6 %. Kungälvspolitikerna har valt andra procenttal när de räknat upp budgeten för 2019 vilket innebär ett antal miljoner till i besparingskrav.

Vi sammanfattar

Moderaterna och Socialdemokraterna i Kungälv har blivit ihop. Med sig har de Centerpartiet. Under valrörelsen lovade Moderaterna och Socialdemokraterna satsningar på vård, skola och omsorg. Lärartätheten skulle öka, klasstorlekarna skulle minska och barngrupperna på förskolan skulle minska. Väl vid makten ökar de istället kommunens resultat i budget på bekostnad av minskad lärartäthet, ökade klasstorlekar och större barngrupper.

Det här sveket görs utan att hymla. Man ”parkerar sina vallöften”. Det går att göra så när de två stora partierna gjort upp och när den politiska oppositionen är splittrad i olika små läger. Anställda i välfärden i Kungälv lär dock inte möta sänkta krav från kommuninvånarna. Kraven kommer istället att öka, vilket framgår i budget. Trots att till och med politikerna skriver att man kommer vara tvungen att tumma på kvaliteten.

Vi återkommer snart till Kungälv för en titt på hur kommunen är som arbetsgivare. Enligt budget finns det risker (nähä) med att skära ner. Risker som ska minimeras genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har dock vid upprepade tillfällen hotat med och dömt ut vite pga att kommunen inte tar det här arbetet på tillräckligt stort allvar.

På återseende
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tankesmedjan Balans är en crowdfundad rörelse för att belysa och ändra den politiska styrning av välfärden som gör dess medarbetare sjuka. Stötta oss gärna. Mer information hittar du i länken nedan.

Stötta smedjan

https://kungalvsposten.se/nyheter/skolan-har-ett-systemfel/

Effektiviseringskrav – Tillväxtens pris? Välkommen till Kungälv!

9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden 2018