Skolverkets generaldirektör ger lärarna en näsbränna!

Det går knackigt för Skolverket. I alla fall om man ser till vilket förtroende svenskar har för myndigheten. Skolverket tar sig i mål som fjärde sista myndighet när svenska folket får säga sitt. Inget vidare resultat.

Peter Fredriksson, nytillträdd generaldirektör på Skolverket är såklart inte nöjd. För Skolvärlden förklarar han att det här nog beror på flera olika saker och att det är allvarligt när människor inte har förtroende för hans samhällsbärande institution.

Men vad gör egentligen Skolverket? Jo. Skolverket gör praktisk verklighet av de politiska beslut som tas i regering och riksdag. När Fridolin, Ekström eller Hellmark-Knutsson säger att nu ska det här göras är det Skolverket som berättar för skolorna hur det ska göras och ser till att det blir gjort. Så här formulerar man själv uppdraget.

Det här är ingen dussinsyssla i den styrkedja som utgör skolans styrning. I en värld med knappa resurser och ständigt hårdare krav är det oerhört viktigt att Skolverket kan känna av hur läget är ute på svenska skolor och att de tar fram stöd, råd och riktlinjer som är realistiska för lärare och rektorer att leva upp till.

Vi tänkte kolla hur det ligger till med den förståelsen. I veckan intervjuades generaldirektör Peter Fredriksson i Lärarnas tidning. Förutom att han avslöjade att han håller på Arsenal (Marcus lag – bra start) utvecklar han sina tankar om facket, om lärares arbetsvillkor och om skolans resurser. Vi tar en sak i taget. Häng med!

Peter har själv jobbat som lärare, vilket han gärna framhåller i intervjun. Hans umgänge är lärartätt och självklart gäller det att inte bränna några broar med lärare, nu när han plötsligt befinner sig i en position där han faktiskt styr över dem alla.

Med tanke på den ambitionen blir vi lite förvånade när han rivstartar med en klassisk ”bit ihop och välj glädje”-kommentar.

Vi stannar lite här. En risk med ständiga varningar om tilltagande arbetsbelastning, stress och utbrändhet. Det är ju inte varningar. Det är ju fakta. Vi vet att lärare upplever att arbetsbelastningen ökat? Vi vet att lärare upplever att stressen ökat? Vi vet att andelen utbrända lärare ökat? Ingen bra start Peter! Men kanske blir det bättre.

Nja. Iaf inte omedelbart. Omedelbart blir det nämligen sämre.

Stopp. Vänta. Vad är det han säger. Lärarförbunden ska inte rapportera om att lärare mår dåligt på jobbet? Den senaste rapporten vi kan hitta från Lärarförbundet är gjord tillsammans med Sveriges Elevkårer och kommer fram till bland annat detta.

Skoverkets generaldirektör menar alltså på fullt allvar att de som organiserar lärare inte bör prata högt om att lärare mår skit på jobbet. Vad menar han mer? Nu är det väl ändå slut på galenskapen?

Nej. Peter, en vad vi får anta lärd man, blandar ihop att berätta om sin arbetssituation med att tala illa om jobbet. Vi trodde detta var något man möjligen muttrade lite tyst om, i de allra mest NPM-smittade skolförvaltningarna. Inte något man sa rakt ut som högsta ansvarig för Skolverket.

Vi djupandas några minuter och går sedan vidare till avsnittet om resurser. De resurser huvudmännen ställer till skolans förfogande för att rektorer och lärare ska kunna leva upp till de riktlinjer Skolverket bestämmer, med grund i av politiker tagna beslut.

Förlåt Peter. Men vad är det du säger här. Mer pengar kan göra att medarbetare inte tar ansvar?

Pengar är inte svar på allt. Det hade du kunnat säga. Skolan har redan mycket resurser, vi behöver även titta på de krav som ställs. Det hade du kunnat säga. Men säg inte att MER PENGAR KAN GÖRA ATT MEDARBETARE INTE TAR ANSVAR? Lärare hoppar strömhopp in i väggen för att deras ansvarskänsla är för stor. Du spottar faktiskt på en slutkörd yrkeskår där många går sönder av samvetsstress.

Vår kortisolhalt är egentligen redan för hög och vår hälsa redan för klen. Men vi skickar med ett sista citat.

Vet ni när Peter jobbade som lärare senast?

Nittonhundranittioåtta!

Peter, som så gärna pratar om sin lärarerfarenhet, har inte jobbat som lärare på 19 år. De senaste 10 åren har han varit skolchef. Ett litet tips från oss Peter: Det har hänt en del med läraryrket sedan 1998! New Public Managementstyrningen har effektiviserat och effektiviserat och effektiviserat yrket så att lärare nu har mycket större krav på sig än när du senast stod i klassrummet.

När du drömmer om ditt liv som lärare fanns det många saker som inte finns längre, tex en gräns för hur mycket undervisning en lärare ska få ha. Det var också många saker som inte fanns. Det fanns ingen skolinspektion. Det fanns ingen exploderad skolmarknad med medföljande kundtänk. Det fanns inte i närheten lika höga krav på dokumentation och administration. Det fann inga kunskapskrav. Det fanns inga matriser.

Du vet inte hur det är att jobba som lärare 2017. Ändå säger du till lärare att sluta gnälla?

Förlåt. We got a little carried away. Skolverket har en central roll i styrningen av skolan. Om inte Skolverket förstår det glapp mellan krav och resurser som lärare ställs inför utgör myndigheten kanske det största hotet mot lärares hälsa. Det är fullständigt oacceptabelt att generaldirektören gör sådana här uttalanden. Med tanke på hur tydlig Peter väljer att vara och att kanalen är Lärarförbundets egen tidning är det inte ett misstag. Han tycker såhär.

Skolverkets förtroende är i botten hos svenskarna. Nu borde lärarnas förtroende för Skolverkets generaldirektör vara ännu lägre. Det är ett stort problem, men det är inte lärarnas fel utan Peters.

Ett sista citat från intervjun

Men Peter. Det har du redan gjort!